Wagi przemysłowe mogą być wykorzystywane w różnych miejscach, począwszy od zakładów produkcyjnych, a skończywszy nawet na skupach warzyw i magazynach logistycznych. Czym powinny odznaczać się wagi używane w magazynach oraz centrach logistycznych?

Dlaczego wagi są potrzebne w magazynach logistycznych?

Logistyka jest szerokim pojęciem i obejmuje cały proces planowania, realizowania oraz kontrolowania wszystkich etapów przepływu zasobów, surowców i informacji niezbędnych do zaspokojenia potrzeb odbiorcy usługi. Logistyka dzieli się na wiele poddziałów: logistykę magazynową, zaopatrzenia, produkcji, e-logistykę, logistykę zwrotną itp.

W skomplikowanym łańcuchu dostaw bardzo ważną rolę odgrywają wielofunkcyjne centra i magazyny logistyczne. To właśnie w nich dochodzi do przeładunku towarów, kontroli ich jakości, kompletacji, kalkulacji strat, zarządzania zapasami i obsługi celnej. To z kolei rodzi potrzebę ważenia towarów za pomocą precyzyjnych jak w zegarku wag przemysłowych.

Przykłady wag przemysłowych używanych w magazynach przemysłowych

Oferujemy kilka rodzajów wag przemysłowych dla branży logistycznej i transportowej. W magazynach często istnieje potrzeba zważenia samochodów dostawczych, również tych z załadowanym towarem. A ponieważ ruch w takich magazynach jest zazwyczaj intensywny, idealnym rozwiązaniem są samochodowe wagi dynamiczne do sprawdzania masy poruszających się pojazdów. Samochodowa waga najazdowa Tamtron DW600 umiejscowiona na betonowym fundamencie umożliwia ważenie ciężarówek z towarem i wykazanie masy poszczególnych osi, jak i całego ładunku.

Równie funkcjonalnym rozwiązaniem są wagi do wozideł, które pozwalają na zważenie towaru już w fazie załadunku. Dostępna w naszej ofercie waga zabudowana w wozidle daje możliwość monitorowania i śledzenia przepływu materiałów, co znacznie usprawnia cały proces logistyczny. Obydwa rodzaje wag są wyposażone w funkcje zarządzania wynikami z ważeń.