Grupa Azoty S.A. to jeden z największych koncernów chemicznych w Polsce. Firma została założona w 1927 roku w Tarnowie i do dziś ma tam swoją główną siedzibę. Obecnie Grupa Azoty S.A. zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem produkcji nawozów azotowych, oraz wieloskładnikowych.

Warto zaznaczyć, że grupa Azoty cały czas się rozrasta a w jej składzie pojawiają się coraz to nowe podmioty. Jest jednym z liderów branży nawozowo-chemicznej w Europie i przykłada bardzo duży nacisk na modernizacje oraz inwestycje.

Od roku 2012 czyli przeszło od 10 lat Grupa Azoty S.A. w Tarnowie inwestuje w logistykę związaną z wagami samochodowymi. Główną osobą nadzorującą te prace jest obecny kierownik biura ekspedycji Mieczysław Stachowski. 

 

 

INWESTYCJA W OPROGRAMOWANIE

W ostatnich latach zrealizowaliśmy dla Grupy Azoty Tarnów kontrakt na modernizację punktu logistycznego w zakresie czterech wag samochodowych w celu zapewnienia płynności przepływu zwiększonej ilości dostaw wychodzących i przychodzących w transporcie drogowym. Częścią modernizacji było wdrożenie nowego systemu wagowego umożliwiającego pełną obsługę z poziomu przeglądarki internetowej. Wdrożenie zwiększyło poziom bezpieczeństwa wrażliwych danych oraz pozwoliło na wprowadzenie całkowitej automatyzacji ważeń po stronie wjazdowej na teren zakładu. Podwojenie zdolności ważeń i automatyzacja znacząco przyśpieszyła proces ważenia oraz przepływ środków transportu na wąskim gardle jakim jest bramo-waga towarowa w zakładzie. Nowe rozwiązanie pozwoliło na lepsze wykorzystanie zasobów pracowniczych na obiekcie wag samochodowych i dalsze usprawnienie procesów dystrybucji/zaopatrzenia w transporcie drogowym w tym obszarze. Nowy system wagowy wprowadził również dodatkowe funkcjonalności w obszarze raportowania ważeń do poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki, w tym automatyzację stałych raportów wagowych.

 

Kiedy poinformowano nas o projekcie modernizacji nowego punktu logistycznego w zakresie czterech wag samochodowych zaproponowaliśmy również przedyskutowanie możliwości wdrożenia nowego systemu wagowego. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy stwierdzono, że system wagowy wymaga modernizacji. Dzięki nowej wersji systemu wagowego możliwe było wprowadzenie automatyzacji znacznej części operacji wagowych które do tej pory wykonywane były manualnie. Oprogramowanie do wag samochodowych ScalexNeXT firmy Tamtron, oparte o możliwość ważenia bezpośrednio z przeglądarki internetowej spełniło wszystkie kluczowe założenia klienta.

"Przedstawiciele firmy Tamtron S.A., którzy wykonywali zlecone przez nas prace dali się poznać jako wyspecjalizowana kadra o dużej wiedzy z zagadnień technicznych, oprogramowania oraz z zakresu techniki ważenia."
Mieczysław Stachowski, Kierownik Biura Ekspedycji
|
Grupa Azoty S.A. w Tarnowie

SZEROKA WIEDZA W ZAKRESIE WAŻENIA

Grupa Azoty S.A. w Tarnowie zaświadcza, że Tamtron S.A. w ostatnich latach dostarczył wraz z uruchomieniem i legalizacją dwie sztuki nowych, elektronicznych, zagłębionych wag samochodowych Scalex. Uruchomił również w nowej konfiguracji dwie istniejące wagi samochodowe w tej lokalizacji. Dostarczył również dodatkowy osprzęt wspierający i automatyzujący procesy ważenia. Wszystko to pozwoliło na uzyskanie konfiguracji obiektu wagowego – dwie wagi wjazdowe/dwie wagi wyjazdowe z całkowitą automatyzacją ważeń po stronie wjazdowej. Każda z zainstalowanych wag ma długość wynoszącą 18 metrów i nośność 60 ton. Wagi wyposażone są w system podgrzewanych pomostów, poprawiających komfort pracy w okresie zimowym, oraz system pozycjonowania pojazdu na pomostach wagowych.

 

Przedstawiciele firmy Tamtron S.A., którzy wykonywali zlecone przez nas prace dali się poznać jako wyspecjalizowana kadra o dużej wiedzy z zagadnień technicznych, oprogramowania oraz z zakresu techniki ważenia, realizujący zlecenie solidnie i terminowo.

 

W świetle dotychczasowych doświadczeń możemy rekomendować Tamtron S.A. jako producenta wysokiej jakości wag przemysłowych.

 

Główny zakres prac obejmował:

– opracowanie dokumentacji technicznej w branży wag samochodowych

– nadzór autorski nad pracami związanymi z wagami przez cały okres realizacji inwestycji

– montaż i uruchomienie wag samochodowych wraz z robotami towarzyszącymi

– wpięcie do systemu nowych i istniejących wag wraz z systemem mierzenia nacisków na oś

– integrację wszystkich 9 wag samochodowych pracujących na terenie zakładu w ramach jednego systemu wagowego

– zabudowa i uruchomienie autonomicznej wagi samochodowej z zastosowaniem pełnej automatyzacji ważeń w trybie samoobsługi.

 

 

czyste

ZNACZĄCE OSZCZĘDZNOŚCI W ZASOBACH LUDZKICH

 

Wraz z modernizacją oprogramowania, całkowicie zautomatyzowany został również proces ważenia wjazdowego. Dzięki temu ważenia na wagach wjazdowych nie wymaga już obsługi. Kierowca ciężarówki może zważyć się sam w oparciu o terminal bezobsługowy a proces ważenia wjazdowego monitorowany jest przez system, który w przypadku wystąpienia błędów lub przekroczenia zadanych parametrów zatrzymuje proces i informuje o tym pracownika po stronnie wyjazdowej.  Pracownik po stronie wyjazdowej ma możliwość zdalnej obsługi błędów i przekroczenia zadanych parametrów po stronie wyjazdowej, posiada również możliwość komunikacji z kierowcą po stronie wjazdowej.

 

Dzięki temu że kierowcy po stronie wjazdowej ważą się sami, zwolniło to naszych pracowników do wykonywania zadań po stronie wyjazdowej a to oznacza realną oszczędność w zasobach ludzkich. Podwojone zdolności ważeń możemy wykonywać w niezmienionej obsadzie pracowników. Automatyzacja procesu pozwala na wykonywanie dużo większej ilości ważeń szybciej, to z kolei przekłada się na płynność przepływu w rejonie bramo-wagi towarowej a co za tym idzie ilość dostaw krajowych i zagranicznych w logistyce wewnętrznej w systemie dystrybucji/zaopatrzenia.

 

Zakres prac programistycznych obejmował:

– integrację systemu wagowego z systemem typy YMS

– modyfikację procesów w systemie IT obejmujące logistykę wewnętrzną w transporcie drogowym

– integrację dziewięciu wag samochodowych

– automatyzację procesu ważenia wjazdowego

– testowanie i uruchomienie całości rozwiązania szkolenie użytkowników

 

Automatyzacja raportowania znacząco odciąża naszych pracowników z prac z tym związanych

 

Zakres automatyzacji raportowania obejmował:

– dostosowanie poszczególnych raportów dziennych, tygodniowych oraz miesięcznych do wymagań poszczególnych jednostek organizacyjnych w Spółce.

– automatyczne generowanie raportów i wysyłanie do zdefiniowanych w systemie odbiorców.

– serwis powiadamiający o nadchodzących terminach legalizacji poszczególnych wag samochodowych do zdefiniowanych w systemie pracowników Spółki.

azoty
„W świetle dotychczasowych doświadczeń możemy rekomendować Tamtron S.A. jako producenta i dostawcę wysokiej jakości wag.”
Mieczysław Stachowski, Kierownik Biura Ekspedycji
|
Grupa Azoty S.A. w Tarnowie
Powiązane gałęzie przemysłu