For nøyaktig og pålitelig veiing på innsamlingssted

Tamtron One Power on-board bilvekt er montert i en bil og gjør det mulig å veie lasten uten avbrudd eller andre prosesser. Informasjonen om veiing kan brukes som grunnlag for fakturering da Tamtron One Power-bilvekter om bord er godkjent for handel. Vektens veieceller er montert mellom chassis og karosseri, noe som gjør veieløsningen meget robust og i stand til å tåle de krevende forholdene kjøretøyene kjører i. Modern One Display gjør vekten enkel å bruke.

TAMTRON ONE POWER-ON-BOARD BILVEKT

Fordeler med Tamtron One Power-on-board bilvekt

  • Nøyaktige veieresultater 0,5-2,0 %
  • Godkjent for kommersiell bruk
  • Informasjon kan overføres til en skyserver eller, gjennom integrasjon, til et ERP eller annet system
  • Lett å passe
  • Lite vedlikehold
  • Moderne Tamtron One Display

Tamtron One Power-on-board bilvekt er enkle å montere og kan installeres på alle biler uansett merke. Etter at løsningen er montert, krever den svært lite vedlikehold.

1. ENKEL Å INSTALLERE 

Tamtron One Power kan installeres mens bilen bygges. Vektens veieceller er montert mellom chassis og karosseri, noe som gjør vektløsningen meget robust og i stand til å tåle de krevende forholdene kjøretøyene kjører i. Den moderne skjermen gjør vekten enkel å bruke. One Power-bilvekten om bord er utviklet slik at monteringsarbeidet er enkelt.

2. KAN TILPASSES

Vanlig antall veieceller som trengs er 4 til 6, men avhengig av bilen kan flere veieceller leveres. Tamtron One Power on-board kan enkelt tilpasses for å passe kundenes behov. Tamtrons eksperter vil velge riktige lasteceller i riktig antall.  Et tett samarbeid med bil- og chassisbyggere er avgjørende, og riktig installasjon av veiecellene må avgjøres i designfasen.

3. VINKELKOMPENSERT OG ENKEL Å TARERE, MULIGGJØR NETTOVEIING 

Tamtron One Power er vinkelkompensert for nøyaktig veiing selv når forholdene er krevende og underlaget kjøretøyet står på ikke er helt flatt. I tillegg er vekten enkel å tarere, noe som muliggjør kundespesifikk veiing.

4. GODKJENT FOR KOMMERSIELL BRUK

Tamtron One Power-vekten ombord er utviklet for å møte de høye ytelses- og pålitelighetskravene til håndtering av tunge belastninger. Vekten er typegodkjent og oppfyller kravene til handelsregelverket.

One Power Truck On-Board Scale

ADMINISTRASJON AV VEIEDATA:

Veiedata som samles inn til Tamtron One Power-bilvektens minne ombord kan skrives ut for hver veiing eller overføres for å brukes videre i selskapets datasystemer via USB, en skytjeneste eller integrasjon direkte til et ERP eller annet system.

Den elektroniske informasjonsoverføringen kan brukes til å overføres ordre direkte til vekten og kvitteres som fullført via vekten. Dette betyr at fakturering kan gjøres umiddelbart etter veiing. Optimalisert belastning og informasjon om overførte beløp, materialer og tidsplaner gjør virksomheten mer effektiv,  gir prosessene transparens og gir optimal fortjeneste. Arbeidsstedene kan optimaliseres til å bli så¨effektive som mulig og rapportering mellom samarbeidspartnere blir enklere.

TAMTRON ONE POWER-VEKTMODELLER

Alle One Power-modeller lagrer veiedata i et loggminne og viktig informasjon, slik som kunder og materialer, kan lagres i vekten. Grunnmodellene One Power 100, One Power 150 og One Power 200 ikke har funksjonen for elektronisk informasjonsoverføring, men kan enkelt oppdateres til en mer avansert One Power-modell etter installasjon.