LABORATORIUM WZORCUJĄCE WAG I WZORCÓW MASY

Zapraszamy do skorzystania z usług naszego Laboratorium Wzorcującego. Prowadzimy je na podstawie certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji nr AP 190. Jesteśmy uprawnieni do wzorcowania wag nieautomatycznych elektronicznych oraz wzorców masy klasy dokładności M1.

Wzorcowanie wag i wzorców masy jest niezbędne, aby zapewnić precyzję wyników pomiarów wagi. Dokładność urządzeń ważących z czasem maleje – wynika to zarówno z normalnego zużycia, jak i działalności czynników zewnętrznych. Im dłużej zaniedbywane jest wzorcowanie, tym pomiar staje się mniej dokładny.

W praktyce wzorcowanie odbywa się poprzez porównanie. Na wadze umieszcza się wzorzec masy, aby sprawdzić jej odczyt; w przypadku wzorców masy proces ten polega na wyznaczeniu ich masy poprzez porównanie ze wzorcem odniesienia. Pozwala to na określenie błędu pomiędzy wartością zmierzoną (odczytem) a rzeczywistą (masą wzorca).

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA WAG I WZORCÓW MASY

Wzorcowanie wag i wzorców masy prowadzimy zarówno w naszym laboratorium, jak i u klienta na terenie całej Polski. Nie ma więc potrzeby transportu urządzeń do naszej siedziby, co znacznie ułatwia cały proces. Przed badaniem oferujemy także przegląd przyrządów – dokonujemy napraw, regulacji i konserwacji. Te czynności mają na celu doprowadzenie wag i wzorców masy do jak najbardziej precyzyjnych wskazań.

Po naszych zabiegach przygotowawczych każdy przyrząd przechodzi pomyślnie wzorcowanie w Laboratorium Wzorcującym. Wydajemy Świadectwa Wzorcowania Wag i ich zgodności z normami polskimi i europejskimi wraz z oszacowaną niepewnością pomiaru wag.

Prowadzimy usługę wzorcowania wag nieautomatycznych m.in. dla:

  • wag samochodowych,
  • wag kolejowych,
  • wag zbiornikowych,
  • wag platformowych,
  • wag paletowych,
  • wag hakowych.

INFORMACJA O AKREDYTACJI PCA DLA LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO

Laboratorium Wzorcujące Tamtron Group Polska posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji – jedynej krajowej jednostki akredytującej w świetle obowiązujących przepisów. Poświadcza on, że mamy niezbędne kompetencje do wzorcowania wag nieautomatycznych i wzorców masy oraz działamy zgodnie z najlepszymi praktykami.

Korzystanie z usług akredytowanego laboratorium ma wiele zalet: ogranicza liczbę wadliwych wyrobów, obniża koszty kontroli i produkcji oraz ułatwia wdrażanie innowacji. Ponadto minimalizuje ryzyko w relacjach biznesowych i ułatwia dostęp do zagranicznych rynków. Konsumenci mogą z kolei liczyć na towary i usługi o wysokiej i stałej jakości i bezpieczeństwie.