W dzisiejszych czasach, w których koleją przewozi się mnóstwo towarów, bardzo istotne jest badanie masy wagonów kolejowych. Ma ono dwa główne cele: po pierwsze ułatwia rozliczenia handlowe i akcyzowe, a po drugie pomaga zapobiegać przeciążeniom i nadmiernemu zużyciu infrastruktury kolejowej. Zastanawiasz się, w jaki sposób można badać masę wagonów kolejowych? Wyjaśniamy to w poniższym wpisie.

Systemy ważące dla transportu kolejowego

Ważenie wagonów kolejowych umożliwiają wagi kolejowe. To systemy ważące dostępne w wersji fundamentowej i bezfundamentowej, składające się z pomostu wagowego, na którym zamocowane są szyny kolejowe. Pod nimi znajdują się czujniki tensometryczne mierzące nacisk wywierany przez wagony na tory. Pozyskane dane przekazywane są do terminala, który przy pomocy oprogramowania gromadzi je i przetwarza. W zależności od potrzeb klienta wyniki pomiarów mogą być zapisywane w różnych formatach, takich jak .xml i .txt, oraz przesyłane za pośrednictwem Internetu do ERP lub innego systemu zarządzania danymi.

Dwie metody ważenia: statyczna i dynamiczna

Wagony można ważyć w sposób statyczny lub dynamiczny. Metoda statyczna to pomiar ciężaru wagonów w stanie spoczynku. Ważenie tym sposobem polega na umieszczeniu każdego z wagonów na wadze i zmierzeniu wywieranego przez nie nacisku na czujniki. Badanie masy metodą statyczną zapewnia precyzyjny wynik, jednak może zajmować stosunkowo dużo czasu, np. z uwagi na rodzaj ważonego medium, przez co może powodować opóźnienia w ruchu kolejowym.

Alternatywą dla metody statycznej jest metoda dynamiczna, która polega na ważeniu wagonów znajdujących się w ruchu. Wykorzystuje się w niej dynamiczne wagi kolejowe, wbudowane w tory kolejowe i działające na podobnej zasadzie co statyczne. Badanie masy wagonów metodą dynamiczną jest znacznie szybsze i stosuje się wszędzie tam, gdzie obsługuje się znaczne ilości składów. Wagi te również podlegają legalizacji i służą do rozliczeń handlowych z wysoką dokładnością.