Ładowarki kołowe to jedne z najczęściej spotykanych maszyn budowlanych. Pozwalają łatwo podnosić i przenosić różnego rodzaju ładunki o znacznej masie. Aby zwiększyć funkcjonalność ładowarki kołowej, warto wyposażyć ją w wagę, która pomaga monitorować przeładunek.

Jak działa waga do ładowarki kołowej?

Waga do ładowarki kołowej to system ważący zainstalowany w układzie hydraulicznym maszyny, który umożliwia ważenie w czasie podnoszenia ładunku do góry bez zatrzymywania. Podczas przechodzenia przez pole magnetyczne magnesu czujnik zwarciowy generuje impuls. W tym samym momencie zostaje pobrany odczyt ciśnienia oleju hydraulicznego, który konwertowany jest na wagę. Aby przeprowadzić ważenie, nie trzeba przerywać pracy, a operator maszyny w każdej chwili widzi, jaka ilość ładunku znajduje się w łyżce.

Wagi do ładowarek kołowych wyposażone są we wbudowaną pamięć o różnej pojemności, w której zapisywane są dane z ważenia. Wyniki mogą być drukowane po każdym ważeniu lub przekazywane do komputera przy pomocy portu USB, do serwera w chmurze, ERP lub innego systemu. Transmisja informacji może odbywać się również w drugą stronę – pozwala to przesyłać zamówienia bezpośrednio do wagi i uzyskać ich zwrotne potwierdzenie, co umożliwia wystawienie faktury od razu po przeprowadzeniu ważenia.

Dlaczego warto zdecydować się na wagę do ładowarki kołowej?

Zastosowanie wagi do ładowarki kołowej pozwala uzyskać dokładne informacje o wadze ładunku znajdującego się w łyżce. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie zarówno strat finansowych wynikających ze sprzedaży zbyt dużej ilości produktu, jak i konsekwencji będących skutkiem załadowania mniejszej ilości towaru niż zadeklarowana. Wykorzystanie wagi do ładowarki zwiększa również bezpieczeństwo. Pozwala uniknąć przeładowania samochodu ciężarowego ponad dopuszczalną normę, a w rezultacie zapobiec jego nadmiernemu zużyciu.