Do przemysłowych ładowarek kołowych stosuje się wagi mobilne. Opisujemy, jak działają oraz to, w jaki sposób pozwalają usprawnić pracę na placach magazynowych, składowiskach i wszędzie tam, gdzie ich się używa.

Do czego potrzebne są wagi przy maszynach do ładowania?

Ładowarka kołowa jest maszyną, której podwozie opiera się na kołach pneumatycznych. Czyni to urządzenie bardziej zwrotnym i umożliwia skuteczny przeładunek materiałów sypkich, przedmiotów ciężkich oraz wykorzystywanie go w pracach ziemnych i drogowych.

Niekiedy zachodzi potrzeba, by zważyć materiały w trakcie przeładunku. Choćby po to, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w których samochód dostawczy będzie nadmiernie przeciążony albo wydana zostanie zbyt duża ilość surowca. Oferowana przez nas waga do ładowarek Tamtron One Power pozwala uniknąć takich problemów, jak uszkodzenia ciężarówek wynikłe z przeciążenia czy straty finansowe powstałe na skutek niedoszacowania ilości towaru.

Mobilność to atut

Dostępne w naszej ofercie różne modele wag Tamtron One Power są urządzeniami mobilnymi. To oznacza, że można je przenosić i instalować na danej maszynie. Wagi mobilne Tamtron One Power bardzo precyzyjnie pokazują ciężar materiałów znajdujących się na ładowarce kołowej. Umożliwiają monitorowanie na bieżąco przeładunku surowców i szybkie przekazywanie danych z ważenia. Może się to odbywać za pośrednictwem Internetu, np. poprzez usługę WNexus.

Różne tryby ważenia

Tamtron One Power jest wyposażony w różne tryby pracy, zależne od rodzaju zlecenia i konkretnych potrzeb klienta. Tryb podstawowy jest stosowany, jeżeli nie trzeba rozróżniać rodzaju ładowanego materiału. Natomiast za pomocą łatwego w obsłudze trybu ważenia samochodowego można sprawdzać ilość magazynowanych materiałów w trakcie przeładunku na zwały frakcji kruszyw. Gdy towar jest ładowany na wiele pojazdów lub dla różnych klientów, najlepiej jest użyć trybu ważenia z pamięciami. Klient może dokonać wyboru spośród podstawowych i zaawansowanych modeli.