Wagi przemysłowe stosowane w sektorze kolejowym pełnią wiele funkcji. Choć ich głównym zadaniem jest ważenie taboru, wykorzystywane są również do monitorowania ilości surowców i produktów dystrybuowanych tym środkiem transportu. Jakie rodzaje wag stosowane są w kolejnictwie i do czego służą?

Zastosowanie wag w kolejnictwie

Kolejowe systemy ważące pozwalają na uzyskanie szczegółowych pomiarów niezbędnych do kontrolowania i rejestrowania informacji o towarach i surowcach, które niezbędne są do rozliczeń handlowych i akcyzowych. Wagi statyczne i dynamiczne przystosowane są do przeprowadzania pomiarów w każdych warunkach. Wynik jest precyzyjny nawet podczas ważenia, gdy wagony są w ruchu i oddziałują na nie wibracje i drgania. Wagi kolejowe wykorzystuje się nie tylko podczas transportu, ale również już na etapie produkcji taboru. Przed oddaniem wagonów do eksploatacji, są poddawane testom i pomiarom pozwalającym zmierzyć rozkład nacisku poszczególnych kół czy osi, których wynik może pomóc w prawidłowym rozmieszczeniu obciążenia.

Poprawny załadunek związany jest z zachowaniem zasad bezpieczeństwa regulowanych przez normy i dyrektywy, uniknięciem kosztów dotyczących nieprawidłowego zużycia materiałów oraz wypełnienia obowiązków wskazanych w umowie handlowej. O zbyt małej lub zbyt dużej ilości towaru w wagonie informują specjalne systemy, dzięki którym możliwe jest szybkie skorygowanie błędu.

Jak działają wagi dynamiczne i statyczne?

Ważenie wagonów odbywa się przy pomocy wag statycznych lub dynamicznych. Do wykonania pomiaru towaru przed, po lub w trakcie załadunku przy niewielkim ruchu stosuje się wagi statyczne. Tam, gdzie liczy się czas i sprawne wykonanie ważenia, wykorzystuje się wagi dynamiczne. Wyposażone w systemy zapewniające dużą precyzję nawet w trudnych warunkach, podczas oddziaływania wibracji w trakcie transportu, mogą być zintegrowane ze specjalnymi terminalami i oprogramowaniem, pozwalającym otrzymać całkowitą masę wagonu, kierunek przejazdu, liczbę osi i rozmieszczenie masy na każdą z nich, a także datę i czas ważenia, czy odczytywać numery poszczególnych wagonów.