To przyjemność poznawać naszych obecnych i nowych klientów. Klienci są zainteresowani korzyściami płynącymi z usług SaaS, WaaS oraz innymi oferowanymi przez Tamtron.
Tamtron SaaS jest dostępny dla wag samochodowych, ładowarek kołowych, dźwigów do drewna i maszyn do transportu materiałów. Rozwiązania chmurowe są typowym rozwiązaniem integrujące wagi Tamtron z systemami ERP klientów i podobnymi.