Den digitale vejeservice mScales kan suppleres med en række ekstra funktioner, så den i højere grad opfylder din virksomheds individuelle behov. Det automatiserede interface er en ekstra service, der sender data fra vejninger udført i kodevejning eller offline via et interface, for eksempel for at behandle en på- eller aflæsningstilladelse. Alle disse funktioner styres nemt fra et enkelt vejesystem.

I moderne produktionsanlæg lægges der mere og mere vægt på selvbetjening og effektivitet, så det er en essentiel fordel, at chaufføren kan læsse af eller på uden at skulle have hjælp fra personalet. Det er også nødvendigt at sikre, at aflæsning og pålæsning sker sikkert og uden problemer. Det automatiserede systems kombineret med mScales vil strømline jobbet betydeligt.

Hvordan fungerer automationssystemet i praksis?

Med det automatiserede interface aktiveres på- og aflæsningstilladelserne bag den digitale kodevejning, som er gyldig for det ønskede produkt og levering på det angivne tidspunkt. Chaufføren indtaster inputvægten på sin mobil, før han læsser eller losser lasten, og derefter varens ID (f.eks. PIN-kode). Når autorisationen er godkendt, reserveres læsse- eller aflæsningsstedet til ham på det aftalte tidspunkt. Der kræves ingen separate enheder eller apps. Chaufføren bruger blot et browserbaseret program på sin mobile enhed.

Hvis telefonen ikke kan bruges, kan pålæsningen også ske fra en separat lokal enhed. Systemet kan også bruges til at give chaufføren instruktioner om, hvilket læssested eller lager han skal aflæsse lasten på. Under processen kan chaufføren tilføje yderligere transport-, aflæsnings- eller lasteoplysninger til den samme transaktion, f.eks. en post i det elektroniske transportdokument eller til fragtfakturering.

Når alt er klar, kvitterer chaufføren for opgaven og kører hen til vægten for at foretage den endelige vejning. Samtidig overføres oplysningerne direkte til kundens forretningssystemer, og der er også mulighed for at se f.eks. vægtenes status. Det sikrer, at det rigtige produkt er på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Herudover er mScales’ vejeservice tilgængelig på ni sprog.

“Teknologien bag dette automatiserede system er komplekst, men designet og processen er stadig smart, nemt og ligetil. Applikationen er browserbaseret og cloud-baseret. Alle outputdata kan importeres til mScales’ vejeservice via en API-interface. Det gør det muligt at sende de data, tidsplaner og detaljerede instruktioner, der kræves til kodevejning, til afsendere og kunder. mScales overfører de data, der kræves til vejning og automatisering,” siger Matti Wuollet, Key Account Manager for mScales’ vejeservice.

Fordelene ved en integration af automationssystemet:

  • Produktionsanlægget kan sikre, at det rigtige produkt er på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt
  • Chaufføren har ikke brug for en RFID-læser eller andet udstyr, men bruger i stedet en browserbaseret tjeneste på sin mobile enhed
  • Data lagres i realtid
  • Gnidningsfri af- og pålæsning

Vi byggede et professionelt automatiseret system til Finnsementti

Vores kunde, Finnsementti, er et godt eksempel på en virksomhed, der succesfuldt bruger systemet i sin drift.

Udfordringen var en forældet lagerbeholdning af udstyr

I dag kræver kunderne hurtige leveringstider, så Finnsementtis anlæg skal være hurtigt og fleksibelt. Finnsementtis udfordringer omfattede både forældet vægtelektronik, vejesystem og dertilhørende udstyr, såsom ID-scannere og læsseautomatik, som kræver ressourcer at vedligeholde og administrere. Forskellige steder havde forskellige processer, og change management var komplekst. Der opstod problemer i travle såvel som mindre travle perioder, hvor leverancerne var høje, og data- og udstyrsstyring var særligt krævende.

Løsningen: en moderne automatiseret interface

Finnsementti ønskede at beholde det samme system, da virksomheden har et omfattende ERP-system globalt, som det ville have været dyrt og komplekst at ændre.

Sammen gennemgik vores eksperter bestillings- og leveringsprocessen, udviklede en ny moderne interface baseret på standardløsningen og gjorde overgangen så nem og sikker som mulig for kunden.

Ifølge salgschef Kari Kiiskinen havde Finnsementtis projekt en stram tidsplan og meget arbejde, så omhyggelig planlægning og skemalægning var afgørende.

“Alle vores projekter starter altid med et kick-off-møde og omhyggelig planlægning. I begyndelsen af et projekt er det vigtigt at diskutere, hvor alting skal starte, og hvad projektet skal opnå. Vi skriver use cases ned for de forskellige procestrin, modellerer de tekniske interfaces, som hjælper de forskellige parter med at forstå, hvilke trin der er involveret, og hvor de ønsker bedre løsninger,” opsummerer Kiiskinen.

Vi startede projektet med et testområde på en af Finnsementtis fabrikker, hvor vægtene alligevel skulle moderniseres. Da vi havde fået praksis til at fungere på ét sted, overførte vi det, vi havde lært, til andre steder, hvor virksomheden opererer. Projektet fokuserede på learning by doing og god praksis: Sammen med kunden lærte vi af gamle måder at gøre tingene på og erstattede dem med nye, mere effektive.

Som et resultat af projektet digitaliserede vi hele Finnsementtis vejesystem, forbandt brovægtene til cloud’en og udviklede automationssystemets interface-modul til et nyt niveau. Nu er mScales i brug på alle Finnsementtis fabrikker og på de syv terminaler.

Vi tilbyder dig en digital vejeservice og et automatiseringssystem i én pakke – sammen med ekspertise i rådgivende design og udstyr af høj kvalitet, der med garanti fungerer.  
  
Kontakt en af vores eksperter, og lad os tale mere om det!

Tamtron mScales – Digital vejeservice

Maksimer effektiviteten af din drift med Tamtron mScales.