Digitaalista mScales-punnituspalvelua on mahdollista täydentää erilaisilla lisäominaisuuksilla, joiden ansiosta palvelu vastaa entistä paremmin yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin. Automaatiojärjestelmäliityntä on lisäpalvelu, joka lähettää koodipunnituksessa tai offline-tilassa käyttöliittymällä tehdyistä punnituksista tiedot esimerkiksi lastaus- tai purkuluvan käsittelyä varten. Kaikki toiminnot hoituvat helposti yhdestä punnitusjärjestelmästä.

Tuotantolaitoksissa painotetaan nykyään entistä enemmän itsepalvelua ja tehokkuutta, joten on tärkeää, että kuljettaja voi purkaa tai lastata ilman, että avuksi tarvitaan henkilökuntaa. Tärkeää on myös huolehtia lastin purkamisesta ja lastaamisesta turvallisesti ja ongelmitta. Automaatiojärjestelmäliityntä yhdistettynä mScalesiin sujuvoittaa merkittävästi työn tekemistä.

Miten automaatiojärjestelmäliityntä toimii käytännössä?

Automaatiojärjestelmäliitynnässä digitaalisen koodipunnituksen taakse aktivoidaan lastaus- tai purkulupatoiminnot, jotka ovat voimassa halutulle tuotteelle ja toimitukselle määriteltynä aikana. Kuljettaja antaa mobiilikäyttöliittymässään tulopunnituksen ennen kuorman lastausta tai purkua ja sen jälkeen kohteen ID-tunnisteen (esim. PIN-koodi). Kun lupa on hyväksytty, lastaus- tai purkupaikka on varattuna hänelle sovitun ajan. Erillisiä laitteita tai sovelluksia ei tarvita, vaan kuljettaja käyttää selainpohjaista ohjelmaa mobiililaitteellaan.

Mikäli puhelinta ei voi käyttää, lastauksen voi tarvittaessa tehdä myös erillisessä paikallisessa käyttöliittymässä. Järjestelmään voi lisäksi liittää kuljettajalle ohjeita siitä, mille lastauspaikalle tai varastoon lasti puretaan. Kuljettaja voi prosessin aikana lisätä samaan tapahtumaan kuljetukseen, purkuun tai lastaukseen liittyviä lisätietoja, esim. merkinnän sähköiseen kuljetusasiakirjaan tai rahtilaskutusta varten.

Kun kaikki on valmista, kuljettaja kuittaa tehtävän toteutetuksi ja ajaa vaa´alle tekemään loppupunnituksen. Samalla tieto siirtyy asiakkaan omiin liiketoimintajärjestelmiin reaaliaikaisesti, ja esimerkiksi vaa´an statustietoja voi tarkastella etänä. Näin tuotantolaitoksella varmistutaan siitä, että oikea tuote on oikeaan aikaan oikeassa paikassa. mScales-punnituspalvelu on käytössä yhdeksällä eri kielellä.

”Automaatiojärjestelmäliitynnän taustalla oleva tekniikka on monimutkaista, mutta itse liityntä ja prosessi toimivat fiksusti ja suoraviivaisesti. Sovellus on selainkäyttöinen ja pilvipohjainen. Kaikki lähtötiedot voidaan tuoda API-rajapinnan kautta mScales-punnituspalveluun. Sen kautta voidaan toimittaa edelleen kuljetusliikkeille ja asiakkaille koodipunnitusta varten vaadittavat tiedot, aikataulut ja tarkemmat ohjeet. mScales välittää vaa’alle ja automaatioon tarvittavat tiedot”, mScales-punnituspalvelun avainasiakaspäällikkö Matti Wuollet kertoo.

Automaatiojärjestelmäliitynnän edut:

  • Tuotantolaitoksella voidaan varmistua siitä, että oikea tuote on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
  • Kuljettaja ei tarvitse RFID-lukijaa tai muita laitteita, vaan käyttää selainpohjaista palvelua mobiililaitteellaan.
  • Tiedot tallentuvat reaaliajassa.
  • Sujuvoittaa purkamista ja lastaamista.

Rakensimme Finnsementille toimivan automaatiojärjestelmäliitynnän

Asiakkaamme Finnsementti on erinomainen esimerkki automaatiojärjestelmäliityntää toiminnassaan hyödyntävästä yrityksestä.

Haasteena vanhentunut laitekanta

Asiakkaat vaativat nykyään nopeita toimitusaikoja, joten toiminnan on oltava Finnsementin tuotantolaitoksella ripeää ja joustavaa. Finnsementin haasteina olivat muun muassa vanhentunut vaakaelektroniikka sekä vaakajärjestelmä ja siihen kytketyt oheislaitteistot, kuten ID-lukijat ja lastausautomaatio, jonka kunnossapito ja hallinta vaativat resursseja. Eri toimipaikoissa oli erilaisia prosesseja ja muutostenhallinta oli vaikeaa. Ongelmia aiheutui etenkin sesonki- ja ruuhka-aikoina, jolloin toimituksia oli runsaasti ja tiedon- ja laitteenhallinnalta vaadittiin erityisen paljon.

Ratkaisuna moderni automaatioliityntä

Finnsementti toivoi, ettei yrityksen omaan järjestelmään tarvitse tehdä muutoksia, sillä yrityksellä on globaalissa käytössä iso ERP-järjestelmä, jonka muokkaaminen olisi ollut kallista ja monimutkaista.

Asiantuntijamme kävivät yhdessä tilaus- ja toimitusprosessin läpi, kehitimme vakioratkaisun pohjalta uuden modernin automaatioliitynnän, ja teimme muutoksen asiakkaalle mahdollisimman helpoksi ja turvalliseksi.

Myyntipäällikkö Kari Kiiskisen mukaan Finnsementin projektissa aikataulu oli tiukka ja työtä paljon, joten huolellinen projektisuunnitelma ja -aikataulu olivat erityisen tärkeitä.

“Kaikki projektimme käynnistyvät aina aloituspalaverilla ja huolellisella suunnittelulla. Projektin aluksi on tärkeää keskustella yhdessä siitä, mistä kaikki lähtee liikkeelle ja mitä projektilla tavoitellaan.  Kirjoitamme auki käyttötapaukset eri prosessien vaiheista, mallinnamme teknisen liitännän, joiden avulla eri osapuolet ymmärtävät millaisia vaiheita on ja mihin halutaan parempia ratkaisuja”, Kiiskinen summaa.

Aloitimme projektin pilottikohteella yhdessä Finnsementin toimipaikassa, jonka vaaka oli muutenkin tarpeen modernisoida. Kun saimme käytännöt toimimaan yhdessä paikassa, siirsimme oppimamme myös muille paikkakunnille, joissa yritys toimii. Projektissa korostui tekemällä oppiminen ja hyvät käytännöt: opettelimme yhdessä asiakkaan kanssa pois vanhoista toteutustavoista ja toimme tilalle uusia, aiempaa tehokkaampia toimintatapoja.

Projektin myötä digitalisoimme koko Finnsementin punnituspalvelun, liitimme autovaa’at pilveen ja kehitimme automaatiojärjestelmän liityntälisätoimintamoduulin uudelle tasolle. Nyt mScales on käytössä Finnsementin kaikilla laitoksilla: niin kahdella tehdaspaikkakunnalla kuin seitsemässä terminaalissa.

 

Meiltä saat digitaalisen punnituspalvelun ja automaatiojärjestelmän samassa paketissa – sekä osaamista konsultoivaan suunnitteluun ja laadukkaat, taatusti toimintavarmat laitteet.   

Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja keskustellaan lisää! 

Tamtron mScales – Digitaalinen punnituspalvelu

Vie teollinen punnitus digiaikaan Tamtron mScalesin avulla.

Ota yhteyttä
Matti Wuollet
Key Account Manager, mScales
Kari Kiiskinen
Myyntipäällikkö, vaakapäätteet, annostuskomponentit, Nobel BLH ja Sartorius-tuotteet