Precyzyjne pomiary mają kluczowe znaczenie dla jakości produktów i usług. Aby mieć pewność, że przyrządy pomiarowe działają, jak należy, trzeba zadbać o ich regularne wzorcowanie. To czynność wykonywana przez laboratorium wzorcujące. Kiedy warto skorzystać z jego usług?

Czym jest laboratorium wzorcujące?

Laboratorium wzorcujące to podmiot, który zajmuje się wzorcowaniem przyrządów pomiarowych. Polega ono na porównaniu w ustalonych warunkach wskazań wzorcowanego przyrządu ze wskazaniami odpowiedniego wzorca odniesienia. Na podstawie wyników badania wystawiane jest świadectwo wzorcowania, które podaje błąd pomiaru, czyli odchylenie wskazań przyrządu wzorcowanego od wartości rzeczywistej.

Nie należy mylić wzorcowania z adiustacją. Jeśli podczas wzorcowania metrolog wykaże, że wartości wskazywane przez urządzenie pomiarowe znacząco odbiegają od wskazań wzorca pomiarowego, może zaproponować adiustację, czyli doprowadzenie przyrządu do stanu pierwotnego przewidzianego przez producenta. Samo wzorcowanie nie pozwala więc na pozbycie się błędu pomiarowego – umożliwia jedynie jego stwierdzenie.

Kto powinien zdecydować się na wzorcowanie?

Ogólnie rzecz biorąc, na skorzystanie z usług wzorcowania powinny zdecydować się wszystkie podmioty, którym zależy na wysokiej precyzji wykonywanych pomiarów: począwszy od laboratoriów, a na firmach produkcyjnych skończywszy. Wszystkie urządzenia pomiarowe – od termometrów przez mierniki elektryczne po wagi – z czasem ulegają degradacji wynikającej z ich użytkowania. Dzięki wzorcowaniu można dowiedzieć się, czy wyniki pomiarów wykonywane za ich pomocą zgodne z rzeczywistością.

Wzorcowane powinny być przede wszystkim te przyrządy, którymi wykonywane są pomiary mające wpływ na zdrowie i życie człowieka. Przykładem takich urządzeń mogą być termometry stosowane w chłodniach, mroźniach oraz środkach transportu produktów spożywczych i farmaceutycznych.

Jakie laboratorium wzorcujące wybrać?

Wybierając laboratorium wzorcujące, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, jakie urządzenia pomiarowe wzorcuje. Nie istnieje bowiem podmiot, który zajmowałby się wzorcowaniem wszystkich przyrządów. Laboratoria często specjalizują się w obsłudze przyrządów z danej dziedziny: jedne wzorcują przyrządy meteorologiczne, inne urządzenia mierzące wielkości elektryczne, a jeszcze inne wagi. Na przykład nasza firma prowadzi akredytowane laboratorium wzorcujące, które zajmuje się wzorcowaniem wag nieautomatycznych elektronicznych i wzorców masy klasy dokładności M1.

Wybierając laboratorium wzorcujące, warto również zwrócić uwagę na to, czy jest ono akredytowane. Akredytacja potwierdza kompetencje laboratorium do wykonywania wzorcowania w określonym zakresie. Wybierając akredytowane laboratorium wzorcujące, można mieć pewność dokładności wykonywanych pomiarów oraz jakości świadczonych usług. To, czy dane laboratorium wzorcujące jest akredytowane, można sprawdzić na stronie Polskiego Centrum Akredytacji.