Prístavy

Presné a spoľahlivé váženie kontajnerov je dôležitou súčasťou bezpečnosti na mori. Spoločnosť Tamtron priniesla váhu pre kontajnerové manipulátory One Power, váhu pre kontajnerové zakladače One Power, váhu Scalift pre vysokozdvižné vozíky a celý produktový rad mostových váh, ktoré spĺňajú nové predpisy SOLAS. Zjednodušujú získanie nevyhnutnej informácie o overenej hrubej hmotnosti počas činností prepravy a vykladania kontajnerov.

Naše váhy okrem zlepšenej bezpečnosti zvyšujú aj efektívnosť prístavov. Overenú hrubú hmotnosť a identifikátor kontajneru je možné kombinovať a informácie prostredníctvom integrácie nahrávať do vašich sytémov TOS, ERP či iných systémov. Údaje váženia je možné spravovať pomocou našej cloudovej služby, ktorá umožňuje kombinovanie údajov zo všetkých váh Tamtron vo vašom prístave. Zjednodušuje monitorovanie informácií váženia v reálnom čase.

Súbor výhod

  • Neprerušené činnosti na viacerých miestach váženia
  • Žiadne prerušenia pracovného toku
  • Zvýšená transparentnosť, merateľnosť a bezpečnosť
  • Monitorovanie prístupu k informáciám, správam a operáciám v reálnom čase
  • Pomáha vám pri prispôsobení sa predpisom bez ohrozenia efektívnych operácií
Ports-tamtron

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.