Mål, visjon og verdier

TAMTRON JOBBER FOR VEIEBRANSJENS FREMTID

MÅL

Vi ønsker å fornye vekt bransjen på en bærekraftig måte. Vi vil styrke kundene våre på tvers av bransjer ved å fremme digitalisering og tjenester i vekt bransjen. Vi ønsker å forbedre effektiviteten og fremme bærekraft ved å sørge for at løsningene våre bidrar til innovasjon og kontinuerlig forbedring for kundene våre.

Tamtron har et innarbeidet kundeorientert tankesett i organisasjonen. Vi lytter til kundens stemme og tar hensyn til den i utviklingen av både tjenester og produkter. Vi er til for kundene våre. Tamtron er en internasjonal aktør, men vi deler de samme kjerneverdiene over hele verden. En av disse er teamarbeid, noe som gjenspeiles i vårt daglige arbeid gjennom eierskap, ansvar og støtte til våre kolleger.

Hos Tamtron er innovasjon en del av DNA-et til hele selskapet. Vi jobber tett på kundene våre, slik at vi tidlig får en forståelse av hvor kundenes behov, markeder og teknologier er på vei.

VISJON

Vår visjon for fremtiden er å være det beste og mest innovative selskapet innen veieteknologi og en voksende internasjonal aktør.

VERDIER
KUNDESUKSESS

Vi streber etter å hjelpe kundene våre med å lykkes ved å betjene dem gjennom hele deres levetid.

LAGARBEID

Vi respekterer hverandre og fremmer åpen kommunikasjon og samarbeid.

KONTINUERLIG UTVIKLING

Vi ønsker å gjøre det bedre, verdsetter kontinuerlig læring og tør å tenke annerledes.

BÆREKRAFTIG LØNNSOMHET

Vi er opptatt av bærekraftig, lønnsom vekst og ansvar.

Everyone at Tamtron is pulling together and taking responsibility and ownership. We have a customer-centric approach that is deeply rooted in the organisation. The voice of the customer is listened to and taken into account in the development of both services and products. We exist for our customers, which is reflected in our day-to-day operations. This is what I am most proud of at Tamtron. A positive and supportive atmosphere is also a pleasure for everyone to work in.
Mikko Keskinen, CEO