Poslání, vize a hodnoty

PRACOVAT JAKO JEDEN TAMTRON PRO BUDOUCNOST PRŮMYSLU VÁŽENÍ

POSLÁNÍ

Chceme obnovit svět vážení udržitelným způsobem. Naším závazkem je posílit postavení zákazníků napříč průmyslovými odvětvími tím, že budeme podporovat digitalizaci a datově orientované služby v oblasti vážení. Usilujeme o zvýšení efektivity a podporu udržitelnosti tím, že zajišťujeme, aby naše řešení katalyzovala inovace a neustálé zlepšování procesů u našich zákazníků.

Společnost Tamtron má ve své organizaci zakořeněno myšlení zaměřené na zákazníka. Hlasu zákazníka nasloucháme a zohledňujeme jej při vývoji služeb i produktů. Existujeme pro naše zákazníky. Společnost Tamtron je mezinárodním hráčem, ale celosvětově sdílíme stejné hodnoty skupiny. Jednou z nich je týmová práce, která se odráží v naší každodenní práci prostřednictvím odpovědnosti, zodpovědnosti a podpory našich kolegů.

Ve společnosti Tamtron jsou inovace zakotveny v DNA celé společnosti. Pracujeme v blízkosti našich zákazníků, takže včas chápeme, kam směřují jejich potřeby, trhy a technologie.

VIZE

Naší vizí do budoucna je stát se nejlepší a nejinovativnější společností v oblasti technologií vážení a rostoucím mezinárodním hráčem.

HODNOTY
ÚSPĚCH ZÁKAZNÍKA

Našim zákazníkům se snažíme pomáhat k úspěchu tím, že jim sloužíme po celou dobu jejich životnosti.

TÝMOVÁ PRÁCE

Vzájemně se respektujeme a podporujeme otevřenou komunikaci a spolupráci.

NEUSTÁLÝ VÝVOJ

Chceme se zlepšovat, ceníme si neustálého učení a odvažujeme se myslet jinak.

UDRŽITELNÁ ZISKOVOST

Zavázali jsme se k udržitelnému, ziskovému růstu a odpovědnosti.

Všichni ve společnosti Tamtron táhnou za jeden provaz a přebírají odpovědnost a zodpovědnost. Máme přístup zaměřený na zákazníka, který je v organizaci hluboce zakořeněn. Hlasu zákazníka nasloucháme a zohledňujeme ho při vývoji služeb i produktů. Existujeme pro naše zákazníky, což se odráží v naší každodenní činnosti. Na to jsem ve společnosti Tamtron nejvíce hrdý. Pozitivní a vstřícná atmosféra je také přínosem pro všechny, kteří v ní pracují.
Mikko Keskinen, GENERÁLNÍ ŘEDITEL