Uppdrag, vision och värderingar

ARBETAR TILLSAMMANS TAMTRON FÖR FRAMTIDEN INOM VÄGNINGSINDUSTRIN

UPPDRAG

Vi vill förnya vägningsvärlden på ett hållbart sätt. Vårt åtagande är att stärka kunder i olika branscher genom att driva på digitaliseringen och datacentrerade tjänster inom vägningsindustrin. Vi strävar efter att förbättra effektiviteten och främja hållbarhet genom att säkerställa att våra lösningar katalyserar innovation och kontinuerlig processförbättring för våra kunder.

Tamtron har ett djupt rotat kundcentrerat tankesätt i sin organisation. Vi lyssnar på kundens röst och tar hänsyn till den i utvecklingen av både tjänster och produkter. Vi finns till för våra kunder. Tamtron är en internationell aktör, men vi delar samma koncernvärderingar över hela världen. En av dessa är lagarbete, vilket återspeglas i vårt dagliga arbete genom ägande, ansvar och stöd till våra kollegor.

På Tamtron är innovation inbäddat i hela företagets DNA. Vi arbetar nära våra kunder, så vi har en tidig förståelse för vart kundbehov, marknader och teknologier är på väg.

VISION

Vår vision för framtiden är att vara det bästa och mest innovativa företaget inom vägningsteknik och en växande internationell aktör.

värde
KUND-FRAMGÅNG

Vi strävar efter att hjälpa våra kunder att lyckas genom att betjäna dem under hela deras livstid.

TEAM-WORK

Vi respekterar varandra och främjar öppen kommunikation och samarbete.

FORTLÖPANDE UTVECKLING

Vi vill göra bättre ifrån oss, värdesätter kontinuerligt lärande och vågar tänka annorlunda.

HÅLLBAR LÖNSAMHET

Vi strävar efter hållbar, lönsam tillväxt och ansvarsfullhet.

Alla på Tamtron drar åt samma håll och tar ansvar och ägarskap. Vi har ett kundcentrerat förhållningssätt som är djupt rotat i organisationen. Kundens röst lyssnas på och beaktas i utvecklingen av både tjänster och produkter. Vi finns till för våra kunder, vilket återspeglas i vår dagliga verksamhet. Detta är vad jag är mest stolt över på Tamtron. En positiv och stödjande atmosfär är också ett nöje för alla att arbeta i.
Mikko Keskinen, CEO