Popis kolejové váhy

SilverPoint je moderní automatický kolejový dynamický vážní systém pro vážení železničních vagonů a monitorování jejich dalších hmotnostních parametrů. Systém je dostupný jak v technologické verzi, tak i v provedení pro obchodní použití (typově schválené měřidlo pro obchodní účely).

Přednosti kolejové váhy SilverPoint

  • dynamický vážní systém pro vážení hmotnosti vlaku, vagonů a kontrolu stranového a podélného přetížení jednotlivých vagonů za jízdy
  • váha vhodná také pro kontrolu chyb způsobených při nakládce vagonů
  • vynikající přesnost, typově schválené měřidlo
  • velmi snadná instalace, žádné narušení povozu
  • vhodná také pro technologické vážení
  • možnost propojení s OCR systémem Tamtron pro monitoring vagonů a kontejnerů

Specifikace kolejové váhy SilverPoint

Technologický systém SilverPoint je schopen provádět monitorování/vážení hmotnostních parametrů vagonů jako jsou zatížení nápravy, podvozku a vážení jeho celkové hmotnosti. Systém také udává celkovou hmotnost vážené vlakové soupravy a rychlost, při jaké bylo vážení prováděno. Systém navíc porovnává hmotnosti podvozků vozů mezi sebou, aby bylo možné detekovat nesprávně naložené vagony, a to jak v podélném, tak i příčném směru.

Systém SilverPoint pro komerční účely váží v obchodní kvalitě hmotnosti jednotlivých vagonů a celkovou hmotnost vlakové soupravy. Kromě toho je systém schopen také detekovat nesprávně naložené vagony, a to jak v podélném, tak i příčném směru, stejně jako je tomu u technologické verze váhy SilverPoint.

Plně automatický vážní systém

Dynamická váha SilverPoint může pracovat v plně automatickém režimu, bez nutnosti zásahu operátora váhy nebo jako klasická kolejová dynamická váha ovládaná operátorem.

V automatickém režimu jsou z váhy předávána data o vážení do nadřazeného systému uživatele, který je dále zpracovává podle jeho potřeby a účelu použití.

V případě klasického vážení prováděného operátorem z operátorského PC je váha vybavena uživatelským datazpracujícím a operátorským programovým vybavením ScalexPC- kolejová váha se všemi standardními funkcemi jako jsou například databáze zákazníků, vagonů, materiálů nebo produktů apod. Systém umožňuje tisk nejen vážních lístků, ale také různých sestav definovaných uživatelem.

Instalace kolejové váhy Silverpoint

Váhu SilverPoint lze rychle a snadno nainstalovat bez nutnosti jakýchkoliv stavebních úprav a zásahů do kolejového svršku. Snímače zatížení jsou instalovány přímo v kolejnicích všech standardních typů bez nutnosti jejich přerušení. Kolej, do které se váha instaluje by měla splňovat sklonové a rovinnostní požadavky výrobce. Měřící elektronika váhy včetně průmyslového počítače s analytickým softwarem je umístěna buď v samostatné venkovní rozvaděčové skříni vedle kolejí, nebo v rozvaděči uvnitř jakéhokoliv blízkého objektu dle požadavku zákazníka.

Instalace se provádí bez nutnosti přerušení provozu na dotčené koleji, není nutná výluka koleje. Celková doba instalace typicky trvá tři dny. Doba instalace samotné váhy včetně elektronických částí a statické kalibrace trvá dva dny. Pro statickou kalibraci nejsou potřebná žádná závaží ani speciální zátěžový (tárovací) vůz. Třetí den je pak prováděná dynamická kalibrace s vagony se známou hmotností.

Technická data dynamické kolejové váhy SilverPoint

Vážní most: ocelová konstrukce.

Váživost: 40t / náprava.

Dílek, krok stupnice: e=d=100 kg.

Rozsah vážení: 1t – 40t pro jednotlivou nápravu.

Max. rychlost při vážení: 40 km/hod.

Min. rychlost při vážení: 1 km/hod.

Přejezdová rychlost: neomezená.

Typy vagonů: všechny standardní vagony.

Přesnost vážení*): největší dovolená chyba 2 % pro jednotlivý vůz vlaku a 1 % pro celkový vlak (celková hmotnost vlakové soupravy) v závislosti na kvalitě železniční tratě před a za váhou.

Typové schválení: EC-Type Examionation Approval number TCM 128/15 – 5310.

Typ kolejnice: všechny standardní železniční kolejnice jako S49, R60, R65 atd.

Pracovní teplota: -30ºC až +40ºC.

Napájecí napětí: 230 VAC/50Hz.

Interface: RS232.

Počítačová síť: LAN, WLAN.

Krytí: měřící snímače – IP67, elektronika – IP55.

*) Váhu ve verzi pro komerční vážení lze použít pouze pro vážení pevných látek, nikoliv kapalin.