Přednosti kolejové váhy Silverpoint+

  • Kontrolní dynamický vážní systém pro kontrolu přetížení a vážení hmotnosti vagonů v soupravě za jízdy
  • Je vhodný také pro kontrolu chyb způsobených při nakládce vagonů
  • Vynikající přesnost, typově schválené měřidlo
  • Velmi snadná instalace, žádné narušení povozu
  • Vhodný také pro technologické vážení

Specifikace kolejové váhy

OD KONTROLY PŘETÍŽENÍ K DETEKCI CHYBY PŘI NAKLÁDCE

Kolejová váha Silverpoint + váží vlaky a vagony během jejich jízdy přes monitorovací stanici. Tento vážní systém váží každé kolo, nápravu, podvozek a celkovou hmotnost vagonu, a zjišťuje nerovnováhu mezi podvozky, takže je vhodný i pro zjištění chyb při nakládce. Kolejová váha navíc měří celkovou hmotnost vlaku, stejně jako rychlost při které projíždí oblast vážení. Tato váha je extrémně přesná a byla schválena k obchodnímu použití (ES schválení typu).

SNADNÁ INSTALACE A AUTONOMNÍ ČINNOST

Kolejová váha Silverpoint+ je rychle a snadno instalovatelná. Snímače zatížení jsou nainstalovány do stávající tratě a nejsou nutné žádné stavební práce. Během instalace není nutné zastavit provoz na trati. Měřicí elektronika je umístěna v rozvaděči v blízkosti trati, ze které může být výsledek z obchodního nebo technologického vážení předán bezdrátově nebo ethernetovým propojením zákazníkovi na dispečerské pracoviště pro další zpracování.

Kontrolní vážní systém pracuje nezávisle bez obsluhy včetně odeslání vážních dat. Generuje alarmy týkající se přetížení nebo nesprávně ložených vagonů na základě předem nastavených limitů. Chybové alarmy jsou spouštěny podle potřeb zákazníka, například akustickým signálem nebo textovou zprávou.

amtron Silverpoint+ Control Weighing system

Správa informací z vážení

Informace týkající se výsledků měření se shromažďují do snadno použitelného formátu vlakového reportu. Tento report obsahuje číslo vlaku, počet vagonů a jejich hmotnosti, hmotnosti náprav a veškeré další měřené údaje.

Spolehlivost a bezpečnost může být zvýšena skrze periferie ke kolejové váze Silverpoint+, jako je například RFID nebo OCR identifikace vozů. Toto řešení umožňuje rychlé a bezchybné propojení čísel vozů s výsledky jednotlivých vážení.

Tamtron Silverpoint+ Control Weighing system