Beskrivning Järnvägsvåg

SilverPoint är en modern automatisk dynamisk järnvägsvåg för vägning av tåg och vagnar och för övervakning av deras övriga viktparametrar. Systemet finns både i en teknikversion och i en version för kommersiellt bruk (typgodkänd mätanordning för kommersiella ändamål).

Fördelar med SilverPoint järnvägsvåg

  • dynamiskt vågsystem för mätning av tågets och vagnarnas vikt och för kontroll av överbelastning i sid- och längdled av enskilda vagnar i rörelse
  • vågen är också lämplig för kontroll av fel som orsakas under lastning av vagnar
  • utmärkt noggrannhet, typgodkänd mätanordning
  • mycket enkel att installera, inget avbrott i transportverksamheten
  • även lämplig för teknisk vägning
  • möjlighet till anslutning till Tamtron OCR-system för övervakning av vagnar och containrar

Specifikationer för SilverPoint Järnvägssvåg

SilverPoint dynamiska våg kan övervaka/mäta parametrar för vagnens vikt, t.ex. axel- och boogielaster, och mäta dess totalvikt. Systemet ger också totalvikten för det tågsätt som vägs och den hastighet med vilken vägningen utfördes. Dessutom jämför systemet vikterna på vagnens boogies med varandra för att upptäcka felaktigt lastade vagnar, både i längd- och sidled.

SilverPoint dynamisk våg för kommersiella ändamål mäter enskilda vagnars vikter och tågsättets totala vikt i kommersiell kvalitet. Dessutom kan systemet också upptäcka felaktigt lastade vagnar, både i längd- och sidled, vilket är fallet med teknikversionen av SilverPoint-vågen.

Helautomatiskt vägningssystem

SilverPoint dynamiska våg kan arbeta i ett helautomatiskt läge utan att operatören behöver ingripa, eller som en klassisk operatörskontrollerad dynamisk järnvägsvåg.

I det automatiska läget överförs vägningsdata från vågen till användarens överordnade system som vidare bearbetar dem enligt användarens behov och syfte.

Vid en standardvägning som utförs av operatören från dennes PC är vågen utrustad med databehandlings- och operatörsanvändarprogrammet ScalexPC – järnvägsvåg med alla standardfunktioner såsom databaser för kunder, vagnar, material eller produkter etc. Systemet gör det möjligt att skriva ut inte bara viktbiljetter utan även olika rapporter som definieras av användaren.

Installation av våg

SilverPoint-vågen kan installeras snabbt och enkelt utan att det krävs några modifieringar av anläggningsarbeten eller störningar av rälsen. Lastcellerna installeras direkt i rälsen på alla standardtyper utan att rälsen behöver kapas. Spåret som vågen installeras i ska uppfylla tillverkarens krav på lutning och planhet. Vågens mätelektronik, inklusive en industridator med analysprogram, är placerad antingen i ett separat utomhusskåp intill spåren eller i ett skåp i någon närliggande byggnad, beroende på kundens krav.

Installationen utförs utan att verksamheten på järnvägsspåret behöver avbrytas; ingen avstängning av spåret krävs. Den totala installationstiden är normalt tre dagar. Installationen av själva vågen, inklusive de elektroniska delarna och den statiska kalibreringen, tar två dagar. För den statiska kalibreringen krävs inga vikter eller någon särskild lastvagn (taravagn). Den tredje dagen utförs den dynamiska kalibreringen med vagnar med känd vikt.

SilverPoint Dynamic Järnvägsvåg Tekniska Data

Vågbrygga: stålkonstruktion.

Viktkapacitet: 40 t / axel.

Skalklass: e = d = 100 kg.

Vägningsintervall: 1 t – 40 t för en enda axel.

Max. vägningshastighet: 40 km/h.

Min. vägningshastighet: 1 km/h.

Övergångshastighet: obegränsad.

Vagntyper: alla standardvagnar.

Vägningsnoggrannhet*): maximalt tillåtet fel på 2% för en enskild tågvagn och på 1% för hela tåget (tågsättets totalvikt) beroende på spårets kvalitet före och efter vägningen.

Typgodkännande: EG-typkontrollgodkännandenummer TCM 128/15 – 5310.