Dane to najcenniejsza waluta firmy — to podstawa do rozliczeń, sposób na zwiększenie wydajności firmy, a także drogą do spełnienia wymagań prawnych i rosnących wymagań środowiskowych. Systemy ważenia i pomiary są jednym z najłatwiejszych sposobów gromadzenia danych już od kilkudziesięciu lat. Dla Tamtron od zawsze oznaczało to pole do zaspokojenia szerokiego zakresu potrzeb klientów, wymagające prace nad rozwojem firmy i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do całej branży.

Pentti Asikainen, Prezes Zarządu Tamtron, jest związany z firmą od lat 80-tych, pełniąc funkcję Business Managera, CEO, a teraz także zorientowanego na przyszłość lidera Zarządu. Asikainen zna Tamtron jak własną kieszeń, więc kto jak nie on miałby pojawić się w naszym pierwszym tegorocznym artykule i rozpocząć obchody 50-lecia Tamtronu. Opowiada w nim o tym, jak przemysł wagowy i firma Tamtron zmieniły się na przestrzeni dekad i jak wygląda ich najbliższa przyszłość.

pentti asikainen

POCZĄTEK – HISTORIA O INTUICJI, ODWADZE I INNOWACYJNOŚCI

Firma Tamtron została założona w 1972 roku w czasie, gdy elektronika, wraz
z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, dopiero wchodziła do przemysłu. Pekka i Tytti Kysk, para z Tampere, zdali sobie sprawę z zalet wag elektronicznych i nie wiedząc nic na temat systemów ważenia, założyli firmę im poświęconą o nazwie Tamtron.

Wcześniej wagi były w głównej mierze wagami mechanicznymi. Pekka i Tytti od samego początku mieli bardzo dobre pomysły na produkty, najpierw jednak postanowili skupić się na wagach do dźwigów przemysłowych i wózków widłowych. Produkty Tamtron były wówczas najnowocześniejszymi innowacjami na rynku.

Firma zawsze kierowała się ideą zapewniania klientowi realnych wartości – oszczędności czasu i wysiłku oraz ułatwiania jego życia codziennego. Nawet pierwsze wagi Tamtron były zgodne z tą samą filozofią, którą firma kieruje się do dzisiaj: kiedy się poruszasz
i przemieszczasz, ważysz i rejestrujesz wagę. Wszystkie wagi do urządzeń mobilnych Tamtron, takie jak wagi do ładowarek kołowych i żurawi leśnych, są oparte właśnie na tej koncepcji. Kolejowa część przemysłu również zawsze była dla nas mocną stroną, a to dzięki dokładnym, zręcznym i dynamicznym rozwiązaniom systemów ważenia, które stworzyliśmy dla ruchu kolejowego.

W przypadku wag samochodowych również od zawsze staliśmy w branżowej czołówce. Pierwsze rozwiązania, które kładły nacisk na możliwość samodzielnej obsługi przez kierowcę i zmniejszenie roli operatora, zostały wdrożone ponad 20 lat temu. Teraz ważenie odbywa się za pomocą urządzeń mobilnych, a dane przesyłane są w czasie rzeczywistym do chmury, dzięki czemu są natychmiast dostępne dla wszystkich zaangażowanych stron. Śmiem twierdzić, że nasza najnowsza waga samochodowa One Scalex z możliwością przetwarzania danych w chmurze jest najszybszą wagą na świecie.

tamtron

DANE – INFORMACJA O WAŻENIU JEST SEDNEM WSZYSTKIEGO

Informacje o ważeniu były naszym priorytetem od samego początku. Staraliśmy się wydajnie wytwarzać dane w czasie rzeczywistym, eliminować niepotrzebne błędy
w zdarzeniach i przeprowadzać ważenie w ruchu tak szybko, jak to możliwe.

W kwestii wykorzystania danych i ich bezprzewodowego transferu z pewnością wyprzedziliśmy nasze czasy, co pozwoliło nam zbudować na tym nasze mocne strony. Już w latach 90. jeden z naszych klientów, Tampereen Autokuljetus Oy, przesyłał swoje zamówienia bezprzewodowo przez sieć GSM. Wagi cyfrowe umożliwiły nam bezprzewodową transmisję danych i zdalny dostęp do wszystkich wag Tamtron na świecie. I rzeczywiście, Tampereen Autokuljetus jest dobrym przykładem dziesiątek tysięcy klientów, którzy polegają na nas od dziesięcioleci.

Usługi chmurowe zostały uruchomione w 2004 roku. Jeszcze w tamtych czasach nazywaliśmy je usługami internetowymi. Teraz wszystko kręci się wokół nich. W 2018 roku podjęliśmy decyzję, że Tamtron nie wdroży żadnego nowego systemu ważenia, który nie jest połączony z chmurą. Za nasze podejście, polegające na wykorzystaniu chmury Tamtron jako serwer proxy, otrzymaliśmy wiele pochwał. Większe firmy posiadają własne systemy ERP, które zbierają dane. Stamtąd powinny one również przepływać do partnerów zewnętrznych, takich jak firmy transportowe. Jednak zapewnienie bezpośredniego dostępu do własnych systemów firmy nie zawsze jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem, choćby ze względu na duże obciążenie pracą czy bezpieczeństwo danych. Tamtron zapewnia chmurę, aby umożliwić partnerom dostęp do niezbędnych informacji, co jest korzystne dla wszystkich zaangażowanych stron.

one-scalex-pic

ROZWÓJ – WIZJONERSKIE SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ

W Tamtron wszelkie sprawy i decyzje realizowane są sprawnie i dynamicznie. A to dzięki temu, że w firmie mamy wzajemne zrozumienie naszych działań i możliwości oraz kierunku, w którym zmierzamy w kontaktach z klientami.

Branża ważenia jest bardzo podzielona: działają w niej indywidualni dostawcy części
i przyrządów, dostawcy wyłącznie oprogramowania oraz bardzo wąski sektor dostawców wag. Chcieliśmy więc umożliwić naszym klientom prostsze i łatwiejsze zakupy w jednym miejscu, tj. szeroką gamę różnych rozwiązań, które zaspokajają ich potrzeby w zakresie systemów ważenia w wielu branżach i dostarczają dane bezpośrednio do chmury.

Nasze platformy i procesy opracowaliśmy i udoskonaliliśmy tak, abyśmy mogli szybko działać w celu dostosowania się do tych potrzeb. A gdy na rynku pojawiają się nowe, jesteśmy już o krok do przodu. W naszym nowoczesnym zakładzie produkcyjnym posiadamy własne pomieszczenie czyste, tzw. clean room, w którym produkujemy czujniki dedykowane do maszyn naszych klientów. Własna produkcja i rozwój czujników w firmie Tamtron pozwala nam na dostarczenie odpowiedniego modułu wagowego dla maszyn od różnych producentów. Umożliwia to elastyczną produkcję dla producentów OEM, a nawet modernizację dostaw. Jeśli np. zastosowanie maszyny ulegnie zmianie, a rozwiązanie
w zakresie ważenia będzie potrzebne później, możemy łatwo wdrożyć niestandardowe metody.

INNOWATOR – PRAWODAWSTWO NAPĘDZA, INNOWACJE INFORMUJĄ O MOŻLIWOŚCIACH

Ważenie ma swoje własne szczegółowe prawodawstwo, które wyznacza ramy działania. Punktem wyjścia jest zasada, która mówi, że każdy typ wagi musi posiadać zatwierdzenie typu. Ponadto każda waga musi zostać zweryfikowana i przejść ocenę zgodności
w momencie oddania do użytku, a po 1–3 latach należy sprawdzić, czy działa prawidłowo i nadal zapewnia dokładne odczyty.

W latach 90. weszły w życie przepisy dotyczące ważenia taboru kolejowego. Technologia w tamtych czasach była wystarczająca, a oprócz tego klienci rozumieli również, że wagi montowane w pojazdach nieporuszających się po drogach nadają się do użytku komercyjnego. Firma Tamtron od dziesięcioleci przyczynia się do wprowadzania na rynek nowych innowacji, co również uświadomiło władzom potencjał wag. Dziś klient nie ma już wątpliwości, że ważenie można przeprowadzić w sposób dynamiczny, tj. w ruchu bezpośrednio na maszynie załadowczej, ponieważ standardy wyznaczane są również przez władze. Czasami przepisy stają się coraz bardziej rygorystyczne, co również wywiera presję na przebieg prac rozwojowych.

GRUPA TAMTRON – SKŁADA SIĘ Z SZEREGU FIRM LOKALNYCH W WIELU KRAJACH

Tamtron doświadczył ogromnego wzrostu, zarówno nieorganicznego, jak i organicznego. W naszej historii dokonaliśmy piętnastu przejęć biznesowych i zakupiliśmy kolejne kanały dystrybucji oraz firmy. Jednym z przykładów są wagi dla przemysłu drzewnego, które kupiliśmy w Szwecji. Posiadając tak silną podstawę, w Tamtron dalej rozwijaliśmy swoją fachową wiedzę i ofertę.

Nasza działalność ma zasięg globalny, mamy filie w kilku krajach, aby być blisko naszych klientów i móc obsługiwać ich lokalnie. W ciągu ostatnich dziesięcioleci wiele rzeczy przyczyniło się do naszego rozwoju i ekspansji międzynarodowej: produkty stały się bardziej wyrafinowane, potrzeby klientów poszerzyły się, a lokalne działania zapewniły wsparcie.

Pula krajów firmy Tamtron jest obecnie w dobrej formie. Jesteśmy firmą krajową w każdym kraju, w którym działamy. Ponadto, zwłaszcza w Szwecji, Norwegii i Finlandii, mamy dużą wiedzę i zrozumienie w zakresie tworzenia oprogramowania dla rozwiązań chmurowych
i bezprzewodowego przesyłania danych, co uzyskaliśmy dzięki naszej historii. Nasi innowacyjni klienci są chętni do eksperymentowania, a my jesteśmy w stanie przenieść owoce ich pracy na szerszy rynek.

Dla większych firm chcemy być przede wszystkim partnerem. Mamy wystarczająco dużą platformę do działania, dobrą reputację zarówno jako operatora, jak i pod względem jakości produktów, a nasza technologia pozwala nam działać coraz bardziej zdalnie, aby monitorować nasze wagi na całym świecie. Obecnie prowadzimy działalność w około 50 krajach za pośrednictwem naszych własnych filii i partnerów. W przyszłości będziemy mogli jeszcze szerzej służyć naszym klientom.

mapa świata

ZASOBY LUDZKIE – PERSONEL I UMIEJĘTNOŚCI SĄ WYSOCE CENIONE

Dzięki naszemu niezwykle zmotywowanemu personelowi, Tamtron jest wysoko ceniony za obsługę klienta i proaktywne podejście. Firma zatrudnia łącznie już prawie 200 pracowników. Przekazujemy im nasze know-how, ale każdy jest odpowiedzialny za swoją pracę. Nikt nie mówi: „hej, to nie moja sprawa”. Ponadto nie boimy się popełniać błędów, uczymy się na nich.

Wiedza i nauka zawsze były przez nas cenione. Tamtron silnie wspiera szkolenia pracowników, a także ich pracę i rozwój ich wiedzy i umiejętności. Zarówno Ekspert jak
i Monter są doceniani w jednakowy sposób. Tamtron zatrudnia również ludzi z różnych pokoleń, co w obecnych czasach uważam za jedną z najważniejszych cech naszej firmy
i wartości, którymi się kieruje.

data

PRZYSZŁOŚĆ – POZOSTAĆ W BIZNESIE W PRZYSZŁOŚCI

Przyszłość branży wagowej w najbliższej przyszłości zapowiada się bardzo ciekawie.
O ile ostatnie lata były okresem szybkich zmian, to nadchodzące lata nie wykazują oznak spowolnienia. Wierzę, że kluczem do sukcesu Tamtronu w przyszłości nadal będzie sprawne podejmowanie decyzji oraz fakt, że cały czas poruszamy się do przodu
i wyprzedzamy czasy. Rozumiemy, co dzieje się w bazie klientów i jakie będą ich potrzeby w przyszłości, a jednocześnie znamy nasze własne zasoby i technologie.

Dane będą nadal zyskiwać na znaczeniu. Ale nie można mieć danych, nie pobierając ich skądś. W przyszłości możliwe jest, że będziemy posiadać własny lub należący do klienta, światowej klasy sprzęt, produkowany przez nas wewnętrznie, który będziemy dostarczać, tzn. finansować, instalować, utrzymywać i zapewniać planowe przeglądy, a wtedy klient będzie mógł kupować dane tylko od nas.

Będziemy nadal poprawiać efektywność naszych działań i dalej rozwijać metody przetwarzania danych. W taborze jest dużo danych dotyczących zakłóceń, które mierzymy i kompensujemy, jak np. w przypadku inteligentnego czujnika w żurawiu leśnym. Oprócz pomiaru informacji o wadze, czujnik ma pięć innych czujników, które mierzą i kompensują zakłócenia. Posiada on bezprzewodową transmisję danych Bluetooth, co z kolei eliminuje uciążliwe okablowanie między czujnikiem a przyrządem.

Za kilka lat będziemy dysponować wagami i rozwiązaniami, które będą mogły być stosowane w zdalnych lub całkowicie bezobsługowych systemach autonomicznych. Obecnie w tym celu badamy już wiele możliwości, takie jak potencjał 5G i rozpoznawanie obrazu.

Ciekawym kierunkiem na najbliższą przyszłość jest wzbogacanie danych o ważeniu. Będą one coraz bardziej rozbudowane w przyszłości, ponieważ nowe wymagania i potrzeby są stale kreowane przez naszych klientów, klientów ich klientów i władze na rynku.
W przyszłości dane mogą być powiązane z takimi informacjami, jak pochodzenie ważonego materiału, kto się nim zajmował, jak długo był transportowany i dokąd został przewieziony. Ogromny potencjał widać np. w łańcuchu dostaw odpadów niebezpiecznych.

Tamtron od 50 lat odnosi sukcesy, za co dziękujemy naszym klientom i pracownikom.
W ciągu tych dekad mieliśmy okazję posiąść ogromną wiedzę, ale wciąż pozostaje wiele do nauczenia. Będziemy nadal pracować z pokorą i kontynuować naszą ścieżkę rozwoju, a także kierować się rozsądnym, wyważonym i zawsze przyszłościowym podejściem.

tamtron total