Tieto on yrityksille arvokkainta valuuttaa – se on laskutuksen perusta, tapa tehostaa omaa toimintaa, ja myös keino vastata viranomaisvaatimuksiin sekä lisääntyneisiin ympäristövaateisiin. Punnitus ja mittaaminen ovat toimineet jo vuosikymmeniä yhtenä vaivattomimpana tapana kerätä tieto talteen. Tamtronille kenttä on tarkoittanut monipuolisten asiakastarpeiden tyydyttämistä, tarkkaa kehitystyötä ja uusien innovaatioiden tuottamista koko alalle.

Hallituksen puheenjohtaja Pentti Asikainen on ollut Tamtronin toiminnassa mukana 1980-luvulta lähtien, ja toiminut niin liiketoimintapäällikkönä, toimitusjohtajana, kuin nyt tulevaisuuden suunnannäyttäjänä hallituksen johdossa. Asikainen tuntee Tamtronin kuin omat taskunsa, joten kuka olisikaan parempi henkilö vierailemaan vuoden ensimmäisessä artikkelissa ja käynnistämään Tamtronin 50-vuotisjuhlavuoden. Artikkelissa hän avaa, miten punnitusala ja Tamtron ovat muuttuneet vuosikymmenten aikana, ja miltä lähitulevaisuus näyttää.

ALKU – TARINA OIVALLUKSESTA, USKALLUKSESTA JA INNOVAATIOISTA

Tamtron perustettiin vuonna 1972 aikakauteen, jolloin elektroniikka oli juuri tullut voimalla teollisuuteen, sen sovellutuksiin ja mittalaitteisiin. Tamperelainen pariskunta Pekka ja Tytti Kysk oivalsivat elektronisten vaakojen edut, ja tietämättä sen enempää punnituksesta, perustivat punnitusalan yrityksen nimeltä Tamtron.

Aiemmin vaa’at olivat olleet pitkälti mekaanisia vaakoja. Pekalla ja Tytillä oli alusta lähtien erittäin hyviä tuoteideoita, ja he päättivät keskittyä ensimmäisenä teollisuusnosturi- ja trukkivaakoihin. Tamtronin tuotteet olivat uusinta uutta, oman aikakautensa innovaatioita markkinoilla.

Tamtronin kantava ajatus on aina ollut aidon asiakashyödyn tuottaminen – ajan ja vaivan säästäminen sekä helpotuksen tuottaminen asiakkaan arkeen. Jo Tamtronin ensimmäiset vaa’at noudattivat samaa filosofiaa kuin tänäkin päivänä: kun muutenkin siirretään ja liikutaan, punnitaan samalla ja otetaan painotieto ylös. Kaikki Tamtronin liikkuvan kaluston vaa’at, kuten pyöräkuormaaja- ja puutavaranosturivaa’at perustuvat tähän. Myös junapuoli on ollut meille aina vahva, ja siellä meillä on tarkka, ketterä ja dynaaminen junan liikkeessä punnitseva ratkaisu.

Autovaaoissa olemme myös olleet alan edelläkävijöitä, ja ensimmäiset ratkaisut, joissa korostuivat autonkuljettajan itsekäyttömahdollisuudet ja pienempi operaattorin rooli, toteutettiin jo yli 20 vuotta sitten. Nyt punnitus tapahtuu mobiililaitteita käyttämällä ja tiedot siirtyvät reaaliaikaisesti pilveen ollen kaikkien osapuolten käytettävissä välittömästi. Uskallan väittää, että uusi autovaakamme One Scalex, johon on yhdistetty pilvipalvelu, on maailman nopein vaaka.

tamtron

DATA – PUNNITUSINFORMAATIO ON KAIKEN KESKIÖSSÄ

Punnitusinformaatio on ollut meille alusta lähtien ykkösasia. Olemme pyrkineet reaaliaikaisen datan tehokkaaseen tuottamiseen, poistamaan tarpeettomia virheitä punnitustapahtumissa sekä toteuttamaan niin nopeasti liikkeen aikana tapahtuvan punnituksen, kuin mahdollista.

Datan hyödyntämisessä ja langattomassa tiedonsiirrossa olemme eläneet ajastamme edellä vahvuuksiamme hyödyntäen. Esimerkiksi jo 1990-luvulla asiakkaamme Tampereen Autokuljetus Oy siirsi tilauksensa langattomasti GSM-verkon yli. Digitaaliset vaa’at ovat mahdollistaneet meille langattoman tiedonsiirron sekä etähallinnan, jonka avulla pääsemme kiinni kaikkiin maailman tamtroneihin. Tampereen Autokuljetus on muuten erinomainen esimerkki niistä kymmenistä tuhansista asiakkaista, jotka ovat luottaneet meihin jo useammalla vuosikymmenellä.

Pilvipalvelut lanseerattiin vuonna 2004. Tuohon aikaan niitä kutsuttiin meillä internetpalveluiksi. Nyt pilvipalvelut ovat kaiken toiminnan ytimessä. Vuonna 2018 teimme päätöksen, että Tamtron ei toteuta yhtään uutta vaakajärjestelmää, joka ei ole yhteydessä pilveen. Olemme saaneet paljon kehuja toimintamallistamme, jossa Tamtronin pilvi toimii välityspalveluna. Suuremmilla yrityksillä on oma ERP, jossa data pyörii. Sieltä tiedon pitäisi kulkea myös ulkopuolisille yhteistyökumppaneille, kuten kuljetusyrittäjille. Suoran pääsyn antaminen yritysten omiin järjestelmiin ei ole kuitenkaan esimerkiksi suuren työmäärän tai tietoturvan vuoksi optimaalisin ratkaisu. Tamtron tarjoaa tähän väliin pilven, jonka kautta kumppanit päästetään tarvittaviin tietoihin. Malli hyödyttää jokaista osapuolta.

one-scalex-pic

KEHITYS – KETTERÄSTI ETEENPÄIN KATSOEN

Asioita ja päätöksiä tehdään Tamtronissa dynaamisesti ja ketterästi. Tämä on mahdollista, sillä meillä on yrityksessä yhteinen ymmärrys omasta toiminnasta ja mahdollisuuksista sekä suunnasta, johon olemme asiakkaidemme kanssa menossa.

Punnitusalan toimintakenttä on hyvin fragmentoitunutta: on erikseen komponentti- ja instrumenttitoimittajia, vain ohjelmistotoimittajia sekä erittäin kapean sektorin vaakatoimittajia. Olemmekin halunneet mahdollistaa asiakkaillemme yksinkertaisemman ja helpomman one-stop-shoppingin, eli laajan valikoiman erilaisia ratkaisuja, jotka palvelevat asiakkaan punnitustarpeita eri teollisuuden aloilla ja oman liiketoiminnan punnituspisteissä, tuottaen tiedon suoraan pilveen.

Olemme kehittäneet alustat, platformit, ja hioneet prosessit niin, että voimme toimia nopeasti soveltaen. Ja kun markkinoilla ilmenee uusia asiakastarpeita, olemme jo askeleen edellä. Meillä on modernissa tuotannossa oma puhdastila, jossa tuotamme suoraan asiakkaiden koneisiin sopivia antureita. Tamtronin oman anturituotannon ja -kehityksen ansiosta voimme tuoda eri valmistajien koneisiin sopivan punnitusmoduulin. Tämä mahdollistaa joustavan tuotannon OEM:lle ja jopa jälkiasennettavuuden toimituksille. Jos esimerkiksi laitteen käyttötarve muuttuu ja koneeseen tarvitaankin myöhemmin punnitusratkaisua, pystymme toteuttamaan helposti asiakaskohtaisesti tehtyjä ratkaisuja.

INNOVAATTORI – LAINSÄÄDÄNTÖ OHJAA, INNOVAATIOT ANTAVAT TIETOA MAHDOLLISUUKSISTA

Punnitusalalla on oma erillinen lainsäädäntönsä, joka asettaa toiminnalle tietyt raamit. Jokaisella vaakatyypillä pitää olla tyyppihyväksyntä, se on lähtökohta. Sen lisäksi on hyväksytettävä ja varmistettava jokainen yksilö käyttöönoton yhteydessä, ja 1–3 vuoden jälkeen on tarkistettava, että vaaka toimii ja antaa edelleen tarkkoja mittalukuja.

Viranomaismääräykset tulivat liikkuvan kaluston punnitukseen 1990-luvulla. Tuolloin tekniikan taso oli riittävä ja myös asiakkaat ymmärsivät, että työkoneisiin asennettavat vaa’at ovat kaupalliseen käyttöön soveltuvia. Tamtron on omalta osaltaan tuonut vuosikymmenten ajan uusia innovaatioita markkinoille, ja viranomaiset ovat tulleet myös tämän kautta tietoiseksi vaakojen mahdollisuuksista. Tänä päivänä asiakas ei enää epäile, etteikö punnitseminen onnistuisi dynaamisesti liikkeen aikana suoraan lastauskoneessa, koska myös viranomaismääräykset määrittävät tasoa. Välillä määräykset kiristyvät, ja se kirittää myös kehitystyötä.

KANSAINVÄLISYYS – KOTIMAINEN YRITYS KAIKISSA TOIMINTAMAISSA

Tamtron on kasvanut huimasti sekä epäorgaanisesti että orgaanisesti. Olemme tehneet viitisentoista liiketoimintakauppaa historiamme aikana, ja ostaneet lisää jakelukanavia sekä liiketoimintaa. Yhtenä esimerkkinä puutavaranosturivaaka, joka ostettiin Ruotsista. Tältä vahvalta pohjalta Tamtronin osaamista ja tarjontaa on kehitetty eteenpäin.

Toimintamme on globaalia, meillä on maayhtiöitä useassa eri maassa, sillä haluamme olla asiakasta lähellä ja palvella myös paikallisesti. Kehitykseen ja kansainväliseen laajentumiseen ovat vaikuttaneet vuosikymmenten aikana monet asiat: tuotteet ovat tulleet vaativimmiksi, asiakastarpeet ovat laajentuneet ja paikallinen toiminta on tarjonnut tukea tähän.

Tamtronin maakombo on tällä hetkellä todella hyvä. Olemme kotimainen yritys jokaisessa maassa, jossa toimimme. Lisäksi meillä on etenkin Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa historiasta johtuen paljon osaamista ja ymmärrystä pilviratkaisujen ohjelmistokehityksestä sekä langattomasta tiedonsiirrosta. Innovatiiviset asiakkaamme ovat halukkaita kokeilemaan, ja saamme vietyä näiden hedelmien tuotoksia myös laajemmille markkinoille.

Isommille yrityksille haluamme olla ensisijaisesti kumppani. Meillä on toimintaa tarpeeksi laajasti, maineemme on hyvä sekä toimijana että tuotteiden laadussa, ja lisäksi teknologiamme mahdollistaa entistä enemmän etämallin, jossa pystymme seuraamaan vaakojamme maailmalla. Meillä on nyt omien tytäryritysten ja partnereiden kautta toimintaa noin 50 maassa. Tulevaisuudessa voimme palvella asiakkaitamme entistäkin laajemmin.

mapa świata

HENKILÖSTÖ – Osaajia ja osaamista arvostetaan korkealle

Tamtronia kehutaan paljon asiakaspalvelusta ja proaktiivisesta tavasta toimia, ja meillä onkin hyvin motivoitunut ja asennoitunut henkilökunta. Yhteensä tamtronilaisia on lähes kaksisataa. Tietotaito on kunnossa, ja jokainen ottaa vastuuta omasta työstään. Kukaan ei sano: ”hei, tämä ei minulle kuulu”. Virheitä ei meillä myöskään pelätä, vaan virheistä opitaan.

Meillä on aina arvostettu osaamista ja oppimista. Tamtronilla tuetaan vahvasti henkilöstön työn ohessa kouluttautumista sekä asiantuntijatiedon ja -taidon kasvua. Asiantuntija ja kokoonpanija ovat meillä yhtä arvostettuja. Tamtronilla työskentelee myös työntekijöitä useassa eri sukupolvessa. Se on mielestäni tänä päivänä yksi merkittävä osoitus yrityksestämme ja sen arvoista.

data

TULEVAISUUS – LIIKKEESSÄ PYSYTÄÄN MYÖS JATKOSSA

Punnitusalan lähitulevaisuus näyttää erittäin mielenkiintoiselta. Jos viimeiset vuodet ovat olleet nopean muutoksen aikaa, eivät tulevat vuodet osoita merkkejä tahdin hiljentymisestä. Uskon, että myös tulevaisuudessa Tamtronin menestyksen avaimet ovat ketterässä päätöksenteossa sekä siinä, että pysymme koko ajan liikkeessä ja ajassa kiinni. Ymmärrämme, mitä asiakaskunnassa tapahtuu, millaisia tarpeita asiakkailla tulevaisuudessa on ja samalla myös omat resurssimme ja teknologiamme.

Datan merkitys kasvaa edelleen. Dataa ei kuitenkaan ole ilman, että sitä jostain saadaan. Tulevaisuudessa on mahdollista, että meillä on omat tai asiakkaan omistamat, Tamtronin valmistamat maailmanluokan laitteet, joiden toimittamisesta, eli rahoittamisesta, paikalleen laittamisesta, ylläpitämisestä ja määräaikaishuolloista huolehdimme, ja asiakas ostaa meiltä vain dataa.

tamtron total

Toimintaa tehostetaan ja datan käsittelyä kehitetään entisestään. Liikkuvassa kalustossa on paljon häiriödataa, jonka määrää mittaamme ja kompensoimme. Esimerkkinä älykäs puutavaranosturivaa’an anturi. Anturissa on punnitusinformaation mittauksen lisäksi viisi muuta anturia, jotka mittaavat ja kompensoivat häiriötekijät. Anturissa on langaton Bluetooth-tiedonsiirto, joka puolestaan eliminoi hankalan kaapeloinnin anturin ja instrumentin välillä.

Muutaman vuoden päästä meillä on punnituslaitteita ja -ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää etähallinnan kautta tai täysin ilman käyttäjää toimivissa autonomous-järjestelmissä. Olemme jo tutkimassa erilaisia vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi 5G:n ja kuvantunnistuksen mahdollisuuksia tähän.

Yksi mielenkiintoinen lähitulevaisuuden suunta on punnitustiedon rikastaminen. Data on tulevaisuudessa huomattavasti monipuolisempaa, sillä asiakkaat, asiakkaan asiakkaat sekä viranomaiset synnyttävät markkinoille uusia vaatimuksia ja tarpeita koko ajan. Punnitustiedon yhteyteen voidaan jatkossa liittää tieto muun muassa siitä, mikä on punnitun materiaalin alkuperä, kuka sitä käsitteli, kuinka kauan ja mihin se on kuljetettu. Potentiaali esimerkiksi ongelmajätteiden toimitusketjussa on huomattava.

Tamtron on menestynyt yrityksenä jo 50 vuotta, ja kiitos siitä kuuluu sekä asiakkaillemme että henkilökunnallemme.  Paljon on opittu vuosikymmenten aikana, ja vielä on paljon opittavaa. Nöyrin mielin teemme työtämme myös tulevaisuudessa ja jatkamme kasvupolulla. Tamtronia ohjaa tulevaisuudessakin järkevä, maltillinen ja koko ajan eteenpäin vievä tekeminen.