Fińska Agencja Transportu używa wag kolejowych WILD firmy TAMTRON od dziesięciu lat. Jesteśmy jako TAMTRON od początku odpowiedzialni za konserwację i serwis urządzeń ważących w ramach trwającej umowy serwisowej. W ubiegłym roku pogłębiliśmy naszą współpracę i rozszerzyliśmy istniejącą umowę tak aby obejmowała szerszy zakres usług serwisowych i naprawczych.

Pierwsza waga została zainstalowana do użytku testowego przez Agencję Transportu Publicznego około dziesięć lat temu. Esa Herranen, Project Manager w Fińskiej Agencji Transportu, wyjaśnia: „W początkowym teście wzięło udział kilku producentów sprzętu i podobnych produktów z całego świata. Przede wszystkim Fińska Agencja Transportu szukała urządzenia do systemu do wykrywania wad kół. Produkty zostały porównane i przetestowane w fińskich warunkach terenowych oraz przeanalizowano wyzwania związane ze zmianą pogody w ciągu roku. Po wyczerpującym okresie testowym oceniono charakterystykę, obsługę i konserwację wag oraz koszty związane z zakupem i konserwacją sprzętu.

Ostatecznie wybraliśmy usługi i produkty firmy Tamtron, która wykonała dostawę pierwszych sześciu wag do wykrywania przeciążeń i wad kół. Pomiar nierówności i możliwości ważenia to dodatkowe funkcje, które zostały opracowane dzięki rzeczywistemu wykorzystaniu rozwiązania.”

Umowa zawiera klauzulę, w której Tamtron gwarantuje, że sprzęt będzie w takim samym stanie roboczym za pięć lat, jak w momencie podpisania umowy.
Esa Herranen, Project Manager
|
Fińska Agencja Transportu

Umowa serwisowa była naturalnym przedłużeniem partnerstwa

Na początku 2021 roku Fińska Agencja Transportu i Tamtron podpisały umowę serwisową na serwis i konserwację urządzeń zainstalowanych na kolei. Umowa obowiązuje przez pięć lat i obejmuje wszystkie czynności konserwacyjne, części zamienne oraz czasy reakcji serwisowych.

„Kontrakt zawiera klauzulę, w której Tamtron gwarantuje, że sprzęt będzie w takim samym stanie roboczym za pięć lat, jak w momencie podpisania umowy”, mówi Herranen.
Harri Oittinen, odpowiedzialny za legalizację wag samochodowych i umowy serwisowe Tamtron, mówi, że umowa serwisowa była naturalnym przedłużeniem współpracy z Fińską Agencją Transportu:

„Mamy dokładne dane o wszystkich usterkach z dekady. Znamy miejsca konserwacji i możemy zapewnić wysokiej jakości konserwację przez cały cykl życia instalacji. Ponadto mamy już ogólnokrajową organizację serwisową.

Punktem wyjścia do umowy serwisowej było rozszerzenie poprzedniej umowy serwisowej, tak aby wszystko odbywało sie jak najprościej dla klienta. Na przykład wcześniej nasz klient był odpowiedzialny za rezerwację urzędnika na wizytę konserwacyjną na terenie kolejowym. Teraz wszystkie przygotowania do pracy spoczywają na nas”.

Tory

Transmisja danych z ważenie poprawiły się na przestrzeni lat

Tamtron od dziesięcioleci dostarcza urządzenia ważące dla kolei międzynarodowych i krajowych. Cyfryzacja i zaawansowana technologia pozwalają dziś m.in. na optymalizację procesu ważenia, lepsze przetwarzanie wyników, transfer danych, usługi w chmurze, zdalną konserwację i diagnostykę.

„W przeszłości używaliśmy tradycyjnego papieru, potem lokalnych komputerów i drukarek, a obecnie dane są przesyłane do żądanych lokalizacji za pośrednictwem interfejsów systemowych. Zmieniło się również ważenie. Kiedyś ważyliśmy na miejscu, jeden wózek na raz, podczas gdy obecnie najszybsze komercyjne ważenie odbywa się z prędkością 100 km na godzinę”, mówi Oittinen.

Tory

Przeczytaj więcej o naszych usługach serwisowych

Naprawa i utrzymanie

Przeczytaj więcej o przemyśle logistycznym