Finská Správa železnic používá železniční vážní systémy Scalex WILD od společnosti Tamtron již deset let a naše společnost je také spolu se zákazníkem zodpovědná za údržbu a servis těchto vážních systémů. V loňském roce se podařilo tuto spolupráci úspěšně rozšířit, jelikož předchozí servisní smlouva byla nahrazena smlouvou o údržbě, která zahrnuje širokou škálu služeb týkající se údržby a oprav.

 

První zařízení bylo instalováno jako zkušební, zhruba před deseti lety a to pro finskou Správu železnic zodpovědnou za veřejnou dopravu. Esa Herranen, projektový manažer finské Správy železnic, vysvětluje: „Prvních srovnávacích testů se zúčastnilo několik výrobců zařízení a podobných produktů z celého světa. Finská Správa železnic hledala především systém poskytující informace o monitoringu vadných kol za pohybu vlaku při vysokých rychlostech. Jednotlivé systémy byly porovnávány a testovány ve finských provozních podmínkách se zohledněním vlivu ročních období a s tím spojenými výkyvy počasí. Po důsledném a dlouhodobém testování byly všechny systémy vyhodnoceny z pohledu jejich parametrů a vlastností, provozu a nákladů spojených s jejich nákupem a údržbou.

Nakonec jsme se rozhodli pro produkty a služby společnosti Tamtron. Vybraný systém Scalex WILD pracuje na principu vysoce přesného měření silové interakce kola s kolejnicí a umožňuje jak identifikaci vadných kol, tak i obchodní vážení vlaku a vagonů. Všechny tyto funkce jsou vyvinuty tak, aby bylo možné tyto parametry sledovat v reálném čase, a tak přispět ke zvýšení bezpečnosti v železniční dopravě a zvýšení životnosti kolejových vagonů a železničních dopravních cest.

Smlouva obsahuje příslib životnosti zařízení, kdy společnost Tamtron garantuje, že zařízení bude za pět let ve stejném funkčním stavu jako v době podpisu smlouvy.
Esa Herranen, Project Manager
|
Finská Správa železnic

Smlouva o údržbě byla přirozeným prodloužením partnerství

Na začátku roku 2021 podepsala finská Správa železnic a společnost Tamtron smlouvu o údržbě a servisu pro všechna zařízení nainstalovaná na finských železnicích. Platnost smlouvy je na období pěti let a pokrývá veškerou běžnou plánovanou údržbu, náhradní díly a reakční časy pro opravy případných závad.

Harri Oittinen, který je zodpovědný za ověřování silničních vah a servisní smlouvy na údržbu, říká, že tato smlouva je přirozeným rozšířením spolupráce s finskou Správou železnic:

Východiskem pro smlouvu o údržbě bylo vyjasnění předchozí servisní smlouvy tak, abychom zákazníkovi vše co nejvíce usnadnili. Například dříve byla odpovědností našeho zákazníka zarezervovat si odpovědnou osobu za údržbu na místě železnice. Nyní jsou všechna opatření pro práci na zařízení naší odpovědností. Tím se značně vyjasní odpovědnost obou stran a zabrání se zdvojování.“

Tory

Přečtěte si více o našich službách v oblasti oprav a údržby

Oprava a servis >