Finska Trafikverket har använt Tamtrons WILD järnvägsvåg i ett decennium och Tamtron har även ansvarat för underhåll och service av vägningsutrustningen tillsammans med kunden. Förra året fördjupades samarbetet då det tidigare servicekontraktet utökades till ett underhållsavtal, som omfattar ett brett utbud av underhålls- och reparationstjänster.

Den första utrustningen installerades för provanvändning av finska Trafikverket för cirka tio år sedan. Esa Herranen, projektledare på Trafikverket, förklarar: ”Det första testet involverade flera utrustningstillverkare och liknande produkter från hela världen. I första hand letade Trafikverket efter en enhet till ett system för att upptäcka hjulfel. Produkterna jämfördes och testade i finska fältförhållanden och olika årstiders utmaningar granskades. Efter en omfattande testperiod utvärderades vågens egenskaper, drift och underhåll samt kostnaderna för inköp och underhåll av utrustningen.

Det slutade med att vi valde Tamtrons tjänster och produkt, och tog emot de första sex hjullastdetektorerna. Mätning av ojämnheter liksom vägningsförmåga är ytterligare funktioner och har utvecklats under tiden av användning av lösningen.”

Kontraktet innehåller till och med ett livstidslöfte, där Tamtron garanterar att utrustningen kommer att vara i samma fungerande skick om fem år som när kontraktet skrevs under
Esa Herranen, Project Manager
|
Finnish Transport Agency

Underhållsavtalet var en naturlig förlängning av partnerskapet

I början av 2021 tecknade finska Trafikverket och Tamtron ett underhållsavtal för service och underhåll av den utrustning som installerats på järnvägen. Kontraktet är på fem år och omfattar allt normalt schemalagt underhåll, reservdelar och en responstid vid eventuella fel. – I kontraktet ingår till och med ett livstidslöfte, där Tamtron garanterar att utrustningen kommer att vara i samma skick om fem år som när kontraktet skrevs på, säger Herranen. Harri Oittinen, som är ansvarig för Tamtrons verifieringar av markförlagda fordonsvågar och underhållskontrakt, säger att underhållskontraktet var en naturlig förlängning av samarbetet med Trafikverket: ”Vi har ett decenniums noggrann data om utrustningen. Vi känner till underhållsplatserna och kan tillhandahålla högkvalitativt underhåll under installationens hela livscykeln. Dessutom har vi redan en rikstäckande serviceorganisation. Utgångspunkten för underhållskontraktet var att förtydliga det tidigare servicekontraktet så att vi gör allt så enkelt som möjligt för kunden. Till exempel var det tidigare vår kunds ansvar att boka en certifierad tekniker för ett underhållsbesök på en järnvägsinstallation. Nu är alla arrangemang för arbetet med utrustningen vårt ansvar. Detta förtydligar båda parters ansvar avsevärt och undviker dubbelarbete.”

Tory

Dataöverföring och vägning har förbättrats under åren

Tamtron har levererat vägningsutrustning till både internationella och inhemska järnvägar i årtionden. Idag möjliggör digitalisering och avancerad teknik bland annat högre kapacitet och hastigheter, bättre resultatbearbetning, dataöverföring, molntjänster, fjärrunderhåll och diagnostik.

”Tidigare använde vi traditionellt papper, sedan lokala datorer och skrivare, och numera överförs data till önskad användare via systemgränssnitt. Vägningen har också förändrats. Vi brukade väga på plats, en vagn i taget, medan den snabbaste kommersiella vägningen numera görs i 100 km i timmen, säger Oittinen.

Tory

Läs mer om reparation och service

Service och reparation > 

Läs mer om industrisegmentet