W kolejnych latach będziemy kontynuować wzrosty trendów związanych z automatyzacją biznesu, pozbywania się dokumentacji papierowej oraz wiarygodności danych. Drastycznie wzrośnie również wartość dokładnych, aktualizowanych na bieżąco danych z ważenia oraz zapotrzebowanie na usługi, które umożliwiają szybsze i wydajniejsze operacje, niezależnie od branży. Oprogramowanie nowej generacji oparte o usługi chmurowe (SaaS) i przetwarzanie danych w chmurze są już sercem naszej firmy.

Tuomas Jussila, Menadżer produktu, jest mocno zaangażowany w firmie Tamtron w rozwój nowej generacji usług opartych na chmurze. Zajmuje się zarządzaniem projektami, m.in. wnoszeniem istniejących potrzeb klienta w rozwój nowych funkcjonalności w usługach chmurowych. Jissila wyjaśnia co SaaS znaczy dla firmy Tamtron i w jaki sposób firma dba o rozwój usług chmurowych.

Usługi chmurowe rozwijane są w firmie Tamtron już od dłuższego czasu. To co zawsze było dla nas ważne, to jak sprawić, by dane z ważenia najlepiej służyły biznesowi naszych klientów: jak sprawić aby były łatwo dostępne dla wszystkich zaangażowanych stron a jednocześnie zwiększyć ich przejrzystość i usprawnić operacje dzięki którym wzajemna praca będzie płynna i dużo prostsza.

Pierwsza usługa chmury Tamtron, WNexus, nadal działa i jest wciąż rozwijana, natomiast jej rolą jest bardziej bycie statyczną usługą raportową, która umożliwia sprawdzenie, co dzieje się w procesie ważenia. Jesteśmy jednak mocno skoncentrowani na usługach chmurowych nowej generacji – takich jak Tamtron One Cloud, usługa w chmurze dla wszystkich wag, która umożliwia wydajne zarządzanie danymi ważenia z wielu wag lub typów wag, jak również umożliwia wykonywanie ważeń zdalnie, bezpośrednio z telefonu użytkownika. Dla firmy Tamtron SaaS oznacza ważenie jako usługę. Klient otrzymuje od nas oprogramowanie wagowe w którym jesteśmy odpowiedzialni za konfigurację i utrzymanie, rozwój i ciągłą aktualizację nowych funkcji.

Kompletnie nowa architektura oprogramowania oraz zwinne wytwarzanie oprogramowania – to nowe funkcjonalności znacznie szybciej dostępne u docelowego klienta

Firma Tamtron jest chwalona za całościowe spojrzenie na potrzeby klienta przez cały cykl życia usługi – co jest dla nas siłą napędową w rozwoju usług w chmurze.

Naszą misją jest słuchanie naszych klientów i przekształcanie ich potrzeb w technicznie wykonalne rozwiązania. Potrzeba klienta nie przekłada się bezpośrednio na funkcjonalność jako taką, ale jest rozpatrywana z różnych perspektyw technicznych, a specjalne przypadki i sytuacje są dokładnie definiowane zanim będą odpowiednie do wykorzystania w pracach przy tworzeniu oprogramowania. Od samego początku potrzeby klienta są rozpatrywane z wielu różnych perspektyw, aby lepiej odpowiadały potrzebom i wykorzystaniu innych klientów.

Moją rolą jest działanie pomiędzy klientem a oprogramowaniem, tworzeniem historii i ścieżek łączących potrzebę klienta z funkcjonalnością systemu. Ponadto Tamtron jest mocno zaangażowany w projekty klientów, na przykład, gdy wykonujemy integracje z systemami ERP klienta dzięki którym za pomocą danych z ważeń jesteśmy wstanie wygenerować skorelowaną fakturę.

W firmie nie chcieliśmy się skupiać na naprawianiu naszych starych usług chmurowych a na stworzeniu zupełnie czegoś nowego. Dzięki czemu architektura jest zupełnie nowa, a oprogramowanie tworzymy z wykorzystaniem zwinnych technik wytwarzania. Przeszliśmy na SCRUM, mamy ustalone dwutygodniowe cykle (sprinty), w których dostarczamy poszczególne funkcjonalności lub ich części. Właściciel produktu (product owner), określa co należy zrobić w danym cyklu, a zespół programistyczny samodzielnie wdraża uzgodnione funkcjonalności. W danym okresie cyklu przeprowadzamy również wzajemne oceny, aby monitorować postępy i zapewnić utrzymanie jakości. Efektem końcowym jest gotowy i przetestowany kod dobrej jakości.

Świat i branża ważenia zmieniają się w coraz szybszym tempie. W przeszłości tworzenie oprogramowania w dużym stopniu opierało się na tak zwanym modelu „waterfall”. Najpierw tworzona była kompleksowa definicję tego, co oprogramowanie ma robić, a następnie projekt, którego ukończenie zajmowało lata. Wynik był zwykle zgodny ze specyfikacją, ale często nie spełniał już potrzeb klienta. Z drugiej strony na początku nie zawsze była możliwość zdefiniowania zasadniczych elementów na wystarczającym poziomie.

Teraz gdy rozwijamy oprogramowanie wagowe w sprintach, w krótkich odstępach czasu, możemy również szybko i sprawnie dostarczać klientowi produkt końcowy, natychmiast po konsultacji odnośnie jego potrzeb. Otrzymujemy natychmiastową informację zwrotną od klienta, a w kolejnych sprintach możemy ponownie kontynuować rozwój i wprowadzać ulepszenia. Kolejną zaletą jest to, że możemy udostępniać nowe funkcjonalności w sposób ciągły, nawet raz w miesiącu lub co kilka miesięcy. Dbamy o to, aby poszczególne funkcjonalności były aktualizowane a problemy rozwiązywane u wszystkich naszych klientów szybko i w tym samym czasie.

obsługa klienta

Przetwarzenie danych w chmurze pomaga automatyzować procesy biznesowe

W szerszym ujęciu, celem technologii SaaS jest ułatwienie zarządzania wiedzą. Nowa generacja programu One Cloud odgrywa ważną role w łączeniu danych i automatyzacji procesów biznesowych. Firmy każdej wielkości skorzystają z możliwości oferowanych przez usługi w chmurze. Nawet małe firmy mogą automatyzować swoje operacje, bez konieczności przejmowania odpowiedzialności za obsługę serwisową.

Integracje odgrywają bardzo ważną rolę w przetwarzaniu danych w chmurze pozwalając na zaoszczędzenie zasobów ludzkich oraz czasu. Rożne usługi w ramach chmury, możemy łączyć, dzięki czemu mogą dawać one kompletnie nową funkcjonalność. Na przykład oprogramowanie One Scalex dla wag samochodowych, gdzie ważenia automatycznie przesyłane są do usługi One Cloud w celu umożliwienia ich późniejszego raportowania. Mamy kilku klientów, których dane ze wszystkich wag są przenoszone do OneCloud w ramach jednej platformy raportowej. Daje to klientowi większą widoczność całego procesu z jednego miejsca.

Kierowca może wykonywać ważenie bezpośrednio z wnętrza swojej kabiny, bezpiecznie i szybko, niezależnie od lokalizacji. Z drugiej strony kierownictwo i operatorzy uzyskują informacje w czasie zbliżonym do rzeczywistego o tym jak wygląd produkcja firmy. Raporty nie muszą już być generowane ręcznie. Dzięki One Cloud zamówienia mogą być wysyłane bezpośrednio na wagę, a ich realizacja może być natychmiast potwierdzana. Dostępność danych z ważeń w czasie rzeczywistym gwarantuje, że fakturowanie jest możliwe natychmiast po ważeniu. W przeciwieństwie do tradycyjnych paragonów, dane nigdy nie są tracone ani opóźnione w transporcie, ponieważ dane z ważeń są automatycznie przesyłane przez wagę na serwer, są zawsze aktualne i w razie potrzeby można uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

one scalex

Globalne przetwarzenie danych w chmurze – globalny rozwój oprogramowania

Oprócz zwinnego wytwarzania oprogramowania, wykorzystujemy nowoczesne i sprawdzone na całym świecie platformy usług chmurowych. Na przykład One Cloud działa na platformie globalnego dostawcy chmury. Chciałbym również zwrócić uwagę na usługę One Scalex, która korzysta z interfejsu stworzonego w oparciu o Reacta z otwartym kodem źródłowym. React to technologia używana na całym świecie I przetestowana w wielu różnych środowiskach.

Oczywiście Internet jest domyślnie globalny, ale Tamtron oferuje przetwarzanie danych w chmurze z kilku centrów danych na całym świecie, a w razie potrzeby możemy stworzyć nowe centrum danych bliżej klienta. Lokalizacja centrum danych wpłynie m.in. na płynność i szybkość obsługi po stronie klienta. Koszt utrzymania usług w chmurze w zakresie ważenia sprzętu jest również umiarkowany dla klienta, ponieważ wymagany sprzęt po stronie klienta jest nieznaczący. Jako usługa cyfrowa nie ma również potrzeby całodobowej obsługi personelu.

W zwinny sposób przetwarzamy dane z ważeń. Czerpiemy z dziesięcioleci doświadczenia w ważeniu i produktach wagowych, czerpiemy z naszej wiedzy na temat wyzwań i potrzeb klientów, w zamian dajemy dynamiczne i nowoczesne rozwiązania programowe. Nasz zespół pracujący nad usługami w chmurze stale rośnie, a inwestycje w zrozumienie i komunikowanie potrzeb klientów za pomocą technologii SaaS będą również stale rosły wraz z czasem.

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

SERCEM Z UKRAINĄ

04/03/2022

WAŻENIE JAKO USŁUGA – SAAS UŁATWIA ZARZĄDZANIE TWOIM BIZNESEM

17/02/2022

WAŻENIE W MIEJSCU ODBIORU ZA POMOCĄ WAGI ZABUDOWANEJ W KONSTRUKCJI POJAZDU – ONE POWER TRUCK

15/02/2022

50 LAT RZECZYWISTYCH KORZYŚCI DLA KLIENTA Z DANYCH O WAŻENIU

17/01/2022

Jak działają wagi taśmociągowe?

30/12/2021