Utformad för riktigt tunga lass

Den här vågen, utformad för riktigt tunga lass, väger fordon med mycket hög noggrannhet och möjliggör direktöverföring av vågdata för snabb viktbaserad fakturering eller rapportering.

Konstruerad i betong utgör Tamtron Scalex 1001 en riktig heavy-dutyvåg för vägning av tunga fordon. Vågen är ofta använd vid in- och utfarter till fabriker eller andra anläggningar där man behöver väga in gods. Scalex 1001 är en pålitlig fordonsvåg som kommer att fungera i årtionden framåt.

Kundens arbetssätt och behov är alltid beaktade vid utformningen av våglösningen. Den elektroniska våglösningen kan integreras i kundens affärssystem eller transport- och logistiksystem.

  • Godkänd för kommersiellt bruk
  • Noggrannhet 0.1%
  • Robust och hållbar våg för utomhusbruk

> Läs allmän skötselinstruktion markförlagda fordonsvågar

> Produktblad Scalex 1001 markföörlagd fordonsvåg

Med Tamtron Scalex 1001 är det möjligt att väga fordon upp till 120 ton med hög noggrannhet. Även tyngre fordon kan vägas med skräddarsydda versioner av vågen, t.ex. i gruvmiljö.

FORDONSVÅG SOM MÖTER KUNDENS BEHOV

För att säkerställa optimal funktionalitet är varje Scalex 1001 fordonsvågssystem anpassat till respektive kunds unika behov. Vågbryggor kan fås i standardlängderna 12 m, 24 m och 26 m. Standardbredden är 3 m.

Tamtron Scalex 1001 fordonsvåg kan konfigureras som enkelvägning eller delad vägning.

 

Tamtron Scalex 1001 Truck Scale

ELEKTRONISK VÅGDATAHANTERING

Tamtron Scalex 1001 fordonsvåg kan levereras som delvis eller helt automatisert vägningssystem beroende på kundens behov. Vågdata kan hanteras med något av Tamtrons transaktionshanteringssystem för vågdata, t.ex. ScaleIT, ScalexEKO eller ScalexPRO. Det går givetvis att skapa de rapporter kunden efterfrågar.

HELAUTOMATISERAD LÖSNING

I den helautomatiserade konfigurationen är vågen försedd med kameror som identifierar fordon och/eller nummerplåtar och det är integrerat med kundens transport- och logistiksystem. Det enda föraren behöver göra är att köra upp fordonet på vågen, all information om fordonet och dess vikt skickas sedan automatiskt för vidare hantering, t.ex. fakturering.

 

DELVIS AUTOMATISERAD LÖSNING

Det vanligare sättet är att använda en förarterminal eller dator med möjlighet att identifiera sig via kod eller RFID-kort och att därefter ange önskad information om lasten. Överföring av elektronisk data görs i enlighet med kundens behov och befintliga IT-infrastruktur.

HELHETSLÖSNING SOM MÖTER KUNDENS BEHOV

Fordonsvågen är alltid utformad för att passa till varje kunds unika behov. Helhetslösningen kan innehålla tillbehör så som:

  • Bommar
  • Trafikljus
  • Uppvärmd körbana
  • Förarterminal
  • Registrering med ID-kort, olika tekniker
  • Displayer i olika storlekar
  • Automatisk nummerigenkänning  (ANR)