Popis mostní váhy

Scalex 1001 je celobetonová silniční mostová váha, navržená i do těch nejnáročnějších provozů. Váhu lze pořídit jak ve variantě úrovňové, tak nájezdové a může být vybavena mnoha periferiemi, jako např. semafory, svodidly, čtečkou karet nebo cloudovým vážním systémem ONE SCALEX.

SILNIČNÍ MOSTOVÁ VÁHA TAMTRON SCALEX 1001

Přednosti mostní váhy

 • OBCHODNÍ PROVEDENÍ – mostní váha je schválena pro komerční využití (prodej materiálu a deklarace hmotnosti)
 • PŘESNOST – vysoká přesnost a odolnost pro těžký nepřetržitý provoz
 • PERIFERIE – možnost provozu se samoobslužným terminálem je samozřejmostí
 • PŘÍSLUŠENSTVÍ – silniční mostní váhu lze volitelně vybavit např. semafory, kamerami či cloudovým přenosem vážních dat
Silniční mostová váha Scalex 1001 umožňuje přesné vážení nákladních vozidel a kamionů až do 120 tun. Váhy lze použít i mimo silniční dopravu, např. v těžebním nebo dřevařském průmyslu, kde mohou vážit i těžší vozidla a dumpery.

Specifikace mostní váhy

Aby byla zajištěna optimální funkčnost, je silniční mostová váha Tamtron Scalex 1001 konfigurovatelná tak, aby vyhovovala potřebám každého zákazníka. Vážní mosty jsou k dispozici jak ve standardních délkách, tak i v délkách odpovídajících specifickým potřebám zákazníka v rozmezí 4 až 9 metrů.

 • Standardní délky mostů: 6 m, 8 m a 9 m
 • Nestandardní délky mostů: 4 m, 5 m
 • Standardní šířka: 3 m

Silniční mostovou váhu Tamtron Scalex 1001 lze realizovat jako jedno nebo vícedílné řešení s nezávislými mosty. Délky váhy mohou být konfigurované dle délek jednotlivých mostů, a to až do délky 24 m.  Vícedílné řešení s nezávislými mosty je vhodné pro situace, kdy je například potřebné vážit nezávisle nákladní vozidlo a vlek.

Tamtron Scalex 1001 Truck Scale

Správa informací z vážení

Silniční mostová váha Tamtron Scalex 1001 se dodává jako částečně nebo plně automatizovaný vážní systém v souladu s potřebami zákazníka. Informace o vážení se řídí pomocí vážního softwaru pro nákladní vozy Scalex na platformě Windows, který nabízí programy pro různé účely a prostředí, jako je například ScalexEKO pro zařízení pro nakládání s odpady a ScalexPRO Energy pro elektrárny. Univerzální funkce přehledů jsou nedílnou součástí všech softwarových programů pro váhy nákladních vozidel Scalex.

PLNĚ AUTOMATIZOVANÉ VÁŽNÍ ŘEŠENÍ

V plně automatizované vážní verzi je silniční váha Scalex 1001 vybavena kamerami, které identifikují vozidlo nebo poznávací značku a jsou integrovány do řídícího dopravního systému, který firma využívá. Vše, co musí řidič udělat, je najet vozidlem na silniční váhu a informace o hmotnosti vozidla je automaticky předána do systému společnosti pro další zpracování.

ČÁSTEČNĚ AUTOMATIZOVANÉ VÁŽNÍ ŘEŠENÍ

Namísto plně automatizovaného vážního řešení lze silniční váhu použít také prostřednictvím počítačového systému, systému ID karet nebo terminálového ovladače na vážní stanici. V tomto případě je metoda přenosu informací o vážení stanovena v souladu s individuálními potřebami zákazníka.

Nejjednodušší je využití programu váhy na počítači vážní stanice, kdy řidič najede vozidlem na silniční váhu a na blízkém počítači připojenému k vážnímu přístroji vyplní identifikační údaje pro vážení a odečte hmotnost. Systém ID karet Scalex je nejjednodušší způsob, jak automatizovat naši verzi silniční váhy. Odečet hmotnosti a zápis doplňujících informací se provádí načtením naprogramované RFID karty čtečkou nainstalovanou vedle silniční váhy, zatímco je vozidlo na váze. Systém ID karet lze také dovybavit dalšími funkcemi, jako je řízení přístupu a funkce otevírání vrat.

Systém silniční mostové váhy Scalex 1001 je často doplněn o terminál řidiče. Funkce terminálu řidiče jsou vybírány v souladu s potřebami zákazníka. Informace o vážení a o vozidle jsou zadány řidičem, a to buď ručně pomocí klávesnice terminálu, nebo ukázáním identifikační karty do čtečky karet na terminálu. V závislosti na konkrétní potřebě po ukončeném vážení je buď vytištěn vážní lístek pro řidiče, nebo se údaje o vážení přenesou elektronicky do ERP nebo jiného systému společnosti. Pokud je to nutné, informace o vážení mohou být přeneseny také do počítače ve vozidle, které je váženo.

Příslušenství mostní váhy

Řešení váhy pro nákladní vozidla a kamiony je vždy přizpůsobeno tak, aby vyhovovalo potřebám každého zákazníka. Celkové řešení může zahrnovat další příslušenství, jako například:

 • Vzdálený cloudový přenos vážních dat One Scalex
 • Tiskové terminály
 • Svodidla
 • Semafory
 • Závory
 • Monitorovací kamery pro kontrolu nakládky
 • Terminál pro řidiče
 • Vytápění mostních dílů
 • Identifikaci SPZ