Táto váha s betónovým základom, navrhnutá do náročných prevádzok, váži vozidlá s vynikajúcou presnosťou, čo uľahčuje fakturáciu presúvaných materiálov na báze váženia, rovnako ako spoľahlivé sledovanie tokov materiálu a podávania správ.

Cestná váha Tamtron Scalex 1001, postavená na betónovom základe, je navrhnutá pre náročné prevádzky a konštantné váženie ťažkých vozidiel. Táto váha sa často používa na miestach s náročnou prevádzkou, ako sú vstupné brány alebo nakladkové stanice alebo počas rôznych fáz priemyselných procesov.

Cestná váha Scalex 1001 je spoľahlivým riešením, ktoré vydržia desiatky rokov. Základ váhy je vždy navrhnutý tak, aby boli optimálnym spôsobom zohľadnené činnosti a podmienky zákazníka. Informácie o hmotnosti môžu byť z váhy prenesené elektronicky na obchodné účely.

 • Schválená pre komerčné využitie
 • Presnosť 0,1%
 • Odolná a dlhotrvajúca váha určená pre vonkajšie použitie
Cestná váha Tamtron Scalex 1001 umožňuje presné váženie vozidiel až do 120 ton, vďaka tomu je vhodná aj pre váženie nákladných automobilov jumbo. Na upravených vážnych riešeniach, ktoré sa používajú mimo cestnú dopravu pre účely ťažobného a drevárskeho priemyslu, sa môžu vážiť dokonca aj ťažšie vozidlá.

MOSTOVÁ VÁHA PODĽA POTRIEB ZÁKAZNÍKA

Aby bola zaistená optimálna funkčnosť, cestná váha Tamtron Scalex 1001 je prispôsobená tak, aby vyhovovala potrebám každého zákazníka. Vážne mosty sú k dispozícii v štandardných dĺžkach a v dĺžkach zodpovedajúcich špecifickým potrebám zákazníka.

 • Štandardné dĺžky mostov: 12 m, 24 m a 26 m
 • Štandardná šírka: 3 m

Cestnú váhu Tamtron Scalex 1001 možno realizovať ako jednodielne alebo dvojdielne riešenie. Jednodielna verzia váhy je vhodná, keď sú vozidlá najprv zvážené ako celok a nie je potrebné oddeľovať hmotnosť traktora a prívesu.

Dvojdielna váha sa skladá z dvoch samostatných 12 alebo 13 m vážnych segmentov, ktoré sú inštalované v tandeme. Na dvojdielnej váhe sa ťahač návesu môže vážiť ako celok, alebo sa traktor a príves váži oddelene. Diely ťahača návesu sa zvážia a hmotnosti sú od seba oddelené súčasne bez pohybu vozidla.

V prípade potreby môžu segmenty dvojdielnej váhy slúžiť ako dočasné náhradné jednotky každého segmentu pri narušeniach, akými sú údržba alebo čistenie. Správna funkcia váhy môže byť zabezpečená medzi periodickými skúškami porovnaním záťaže váženej na segmentoch váhy.

Tamtron Scalex 1001 Truck Scale

SPRÁVA INFORMÁCIÍ Z VÁŽENIA

Cestná váha Tamtron Scalex 1001 sa dodáva ako čiastočne alebo plne automatizovaný vážny systém v súlade s potrebami zákazníka. Informácie o vážení sa riadia pomocou váhového softwaru pre nákladné vozidlá Scalex na báze Windows, ktorý ponúka programy pre rôzne účely a prostredia, ako je napr. ScalexEKO pre zariadenie na nakladanie s odpadmi a ScalexPRO Energy pre elektrárne. Univerzálne funkcie prehľadov sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých softwarových programov pre váhy nákladných vozidiel Scalex.

 

PLNE AUTOMATIZOVANÉ VÁŽNE RIEŠENIE

V plne automatizovanej vážnej verzii je cestná váha vybavená kamerami, ktoré identifikujú vozidlo alebo poznávaciu značku a sú integrované do riadiaceho dopravného systému, ktorý firma využíva. Všetko, čo musí vodič urobiť, je nabehnúť vozidlom na vážny mostík a informácia o hmotnosti vozidla je prenesená systému spoločnosti, ktorý ju použije na obchodné účely.

 

ČIASTOČNE AUTOMATIZOVANÉ VÁŽNE RIEŠENIE

Namiesto plne automatizovaného váhového riešenia možno cestnú váhu použitý tiež prostredníctvom počítačového systému, systému ID kariet alebo terminálového ovládača na vážnej stanici. V tomto prípade je metóda prenosu informácií o vážení stanovená v súlade s individuálnymi potrebami zákazníka.Najjednoduchšie je využitie programu váhy na počítači vážnej stanice, keď vodič nabehne vozidlom na vážny mostík a podíde k blízkemu počítaču, kde vyplní predbežné informácie a odpočíta hmotnosť na počítači pripojenom k ​​vážnemu prístroju.

Systém ID kariet Scalex je najjednoduchší spôsob, ako automatizovať verziu cestnej váhy. Odpočet hmotnosti a zápis doplňujúcich informácií sa vykonáva ukázaním naprogramovanej identifikačnej karty čítačke inštalovanej vedľa vážneho mostu, zatiaľ čo je vozidlo na váhe. Systém ID kariet je možné tiež dovybaviť ďalšími funkciami, ako je riadenie prístupu a funkcia otvárania brán.

Systém cestnej váhy Scalex 1001 je často doplnený o terminál vodiča. Funkcie terminálu vodiča sú vyberané v súlade s potrebami zákazníka. Informácie o vážení a o vozidle sú zaznamenané vodičom a to buď ručne pomocou klávesnice terminálu, alebo ukázaním identifikačnej karty do čítačky kariet na termináli. V závislosti na konkrétnej potrebe váženie buď vytlačí lístok pre vodiča, alebo sa údaje o vážení prenesú elektronicky do ERP alebo iného systému spoločnosti. Ak je  potrebné, informácie o vážení môžu byť prenesené aj do počítača vo vozidle, ktoré je vážené.

CELKOVÉ RIEŠENIE V SÚLADE S POTREBAMI ZÁKAZNÍKA

Riešenie váhy vozidla je vždy prispôsobené tak, aby vyhovovalo potrebám každého zákazníka. Celkové riešenie môže zahŕňať ďalšie funkcie, ako napríklad:

 • Výložníky
 • Semafory
 • Vykurovanie mostov váhy
 • Terminál pre vodičov
 • Systém ID kariet
 • Veľké monitory
 • Funkcia identifikácia ŠPZ
 • Funkcia opis vozidla
 • Funkcia horúcej telefónnej linky
 • Certifikované systémy ATEX ako sú silové články a rozvodné krabice