Kundespesifikke løsninger

Overvåking av toglaster forbedrer sikkerheten til jernbanen og gjør det mulig å unngå unødvendig og for tidlig slitasje på skinnene. Tamtron Silverpoint+systemet for kontrollveiing brukes til å overvåke jernbanetrafikk og kontrollere overbelastning, men kan også brukes til interne produksjonsformål som f.eks industriell prosesskontroll.

  • System for kontrollveiing for måling av last på tog som er i bevegelse
  • Også egnet for kontroll av lastefeil på jernbane
  • Utmerket nøyaktighet, typegodkjent i EU
  • Ekstremt enkel installasjon, ingen trafikkforstyrrelser
  • Også egnet for produksjonsformål, slik som f. eks prosesskontroll
  • Konkurransedyktig pris

FRA KONTROLL AV OVERBELASTNINGER TIL OPPDAGING AV UBALANSER I LASTING

Silverpoint+ veier tog og vogner mens de er i bevegelse. Systemet veier hvert hjul, aksel, boggi og vogn og oppdager ubalanser mellom boggier. Dette gjør det også egnet for å kontrollere lastefeil. I tillegg måler systemet togets totalvektt samt hastigheten det passerer veieområdet med. Vekten er svært nøyaktig og er godkjent for kommersiell bruk i EU.

 

UAVHENGIG KONTROLLSTASJON FOR FORBEDRET JERNBANESIKKERHET, ENKEL Å INSTALLERE

Silverpoint+-systemet for kontrollveiing er raskt og enkelt å installere. Lastecellene monteres på de eksisterende sporene av én person, og det er ikke nødvendig med sporarbeid. Installasjonsarbeidet krever ikke noe stopp i togtrafikken. Vektinstrumentene og måleelektronikken som inneholder måleprogramvaren plasseres innendørs i et kontrollsenter eller utendørs i et skap nær banen. Informasjonen kan overføres trådløst herfra til forretnings- eller overvåkingsformål. Det separate måleinstrumentet beskytter programvaren mot virus og andre eksterne risikoer. Systemet fungerer uten operatør, og sender advarsler om overbelastning eller feillastede vogner ifølge de forhåndsinnstilte alarmgrensene. Feilalarmer aktiveres i henhold til kundens behov, f.eks. med lydsignal eller tekstmelding.

amtron Silverpoint+ Control Weighing system

ADMINISTRASJON AV VEIEDATA

Informasjon om måleresultater samles i et oversiktlig format på en rapport. Rapporten inkluderer tognummer, antall vogner og deres vekter, akselvekter og annen målt informasjon. Pålitelighet og sikkerhet kan økes med tilleggsfunksjoner til Silverpoint+-systemet for kontrollveiing, som for eksempel Vognidentifikasjon og beskrivelsesfunksjoner. Når vognnummeret og veieresultatene kan kombineres pålitelig kan feilinformasjon som følge av feil i toglister eller vogner fjernet underveis unngås. Togidentifikasjonsfunksjonen kan for eksempel brukes til å sammenligne målt vekt mot tillatt maksimal belastning.

Tamtron Silverpoint+ Control Weighing system