Sledovanie vlakových nákladov zvyšuje železničnú bezpečnosť a umožňuje vyhnúť sa  zbytočnému a predčasnému opotrebovaniu koľajníc.  Riadiaci vážny systém Tamtron Silverpoint+ sa používa pre sledovanie železničnej  prevádzky a riadenie preťaženia, ale môže byť taktiež použitý pre interné výrobné účely spoločnosti, ako je napríklad riadenie priemyslových procesov.

  • Kontrolný vážny systém pre meranie nákladu na pohybujúcich sa vlakoch
  • Je vhodný tiež pre kontrolu chýb pri nakládke na železniciach
  • Vynikajúca presnosť, typ schválený v EÚ
  • Veľmi jednoduchá inštalácia, žiadne narušenie prevádzky
  • Vhodný taktiež pre výrobné účely, ako je riadenie procesov
  • Konkurenciaschopná cena

OD RIADENIA PREŤAŽENIA K DETEKCIÍ CHYBY PRI NAKLÁDKE

Silverpoint + váži vlaky a vagóny, zatiaľ čo sú v pohybe.  Tento vážny systém váži každé koleso, nápravu, podvozok a vagón, a zisťuje nerovnováhu medzi podvozkami, takže je vhodný i pre kontrolu chyb pri nakládke.  Systém naviac meria celkovú hmotnosť vlaku, rovnako ako rýchlosť, pri ktorej prechádza oblasť váženia. Táto váha je extrémne presná a bola schválená ku komerčnému využitiu v EÚ.

 

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA, NEZÁVISLÁ KONTROLNÁ STANICA PRE ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI ŽELEZNIČNEJ PREVÁDZKY

Kontrolný vážny systém Silverpoint+ je rýchle a jednoducho inštalovateľný.  Snímače zaťaženia sú nainštalované na existujúcej trati jednou osobou a nie sú nutné žiadne traťové práce.  Behom inštalácie vôbec nie je potreba zastaviť prevádzku. Prístroje váhy a meracia elektronika ktorá obsahujú merací softvér, sú umiestnené vnútri v riadiacom stredisku alebo vonku v skrini v blízkosti trate. Z nich môže byť informácia prevedená bezdrôtovo pre obchodné alebo monitorovacie účely.  Oddelená meracia technika chráni softvér pred vírusmi a ďalšími vonkajšími rizikami.

Systém pracuje nezávisle bez obsluhy, vysiela varovanie týkajúce sa preťaženia alebo nesprávne naložených vagónov na základe predom nastavených limitov alarmu.  Chybové alarmy sú spúšťané podľa potreby zákazníka, napríklad akustickým signálom alebo textovou správou.

amtron Silverpoint+ Control Weighing system

SPRÁVA VÁŽNYCH INFORMÁCIÍ

Informácie týkajúce sa výsledkov meraní sa zhromažďujú do jednoducho použiteľného formátu  vlakového reportu.  Tento report obsahuje číslo vlaku, počet vagónov a ich hmotnosti, hmotnosti náprav a všetky ďalšie merané údaje.

Spoľahlivosť a bezpečnosť môže byť zvýšená vďaka prídavným funkciám ku kontrolnému vážnemu systému Silverpoint+ , ako je identifikácia vagónov a popis funkcií.  Keď možno čísla vozov a výsledky vážení spoľahlivo kombinovať, je možné predísť chybným informáciám spôsobené takými problémami, ako sú nesprávne zoznamy vlakových vagónov odstránených na ceste.  Funkcia identifikácia vlakov môže byť napríklad použitá pre porovnanie výsledkov meraní s maximálnym nákladom, povoleným pre vagón.

Tamtron Silverpoint+ Control Weighing system