Asiakaskohtaiset ratkaisut

Seuraamalla junien kuormitusta voidaan parantaa raideturvallisuutta ja välttyä raiteiden tarpeettomalta ja ennenaikaiselta kulumiselta. Silverpoint+ kontrollipunnitusjärjestelmää voidaan käyttää raideliikenteen valvonnan ja ylipainokontrollin lisäksi myös yritysten sisäisessä tuotantokäytössä, kuten teollisuuden prosessinvalvonnassa.

  • Kontrollipunnitusjärjestelmä liikkuvien junien kuormitusten mittaamiseen
  • Sopii myös raideliikenteen kuormausvirheiden kontrollointiin
  • Erinomainen tarkkuus, tyyppihyväksytty Tsekissä
  • Erittäin helppo asennus, ei liikennekatkoksia
  • Soveltuu myös tuotantotarkoituksiin, kuten prosessinvalvontaan
  • Kilpailukykyinen hinta

YLIPAINOKONTROLLISTA KUORMAUSVIRHEIDEN HAVAITSEMISEEN

Silverpoint+ mittaa junien ja vaunujen painot niiden ollessa liikkeessä. Järjestelmä tunnistaa jokaisen pyörän, akselin, telin ja vaunun painon ja havaitsee epätasapainot telien välillä, minkä vuoksi sitä voidaan käyttää myös kuormausvirheiden kontrollointiin. Lisäksi järjestelmä mittaa junan kokonaispainon sekä sen ohitusnopeuden punnituspaikalla. Vaaka on erittäin tarkka ja se on hyväksytty kaupalliseen käyttöön Tsekissä.

 

HELPOSTI ASENNETTAVA, ITSENÄINEN KONTROLLIASEMA PARANTAA RATATURVALLISUUTTA

Silverpoint+ kontrollipunnitusjärjestemä on nopea ja helppo asentaa. Anturit asennetaan olemassa olevaan rataan yhden miehen voimin, eikä ratatöitä tarvita asennuksen onnistumiseksi. Junaliikennettä ei tarvitse pysäyttää lainkaan asennuksen aikana. Vaakainstrumentit ja mittausohjelmiston sisältävä mittauselektroniikka sijoitetaan sisätilaan, kontrollikeskukseen tai ulkokäyttökoteloon radan läheisyyteen, josta tieto voidaan siirtää langattomasti liiketoiminnan tai seurannan käyttöön. Erillisessä mittauslaitteessa ohjelmisto on turvassa viruksilta ja muilta ulkoisilta riskeiltä.

Järjestelmä toimii itsenäisesti ilman operaattoria, lähettäen tarvittaessa varoituksia ylikuormasta tai väärin lastatuista vaunuista ennakkoon asetettujen hälytysrajojen mukaisesti. Virhehälytys tehdään asiakkaan tarpeen mukaisesti esimerkiksi äänimerkillä tai tekstiviestillä.

amtron Silverpoint+ Control Weighing system

PUNNITUSTIEDON HALLINTA

Tiedot mittauksen tuloksista kertyvät helposti edelleen hyödynnettävissä olevaan muotoon junaraportille. Raporttiin kertyvät junan numero, vaunujen lukumäärä sekä niiden painot, akselipainot ja mahdolliset muut mitatut tiedot.

Luotettavuutta ja turvallisuutta voidaan lisätä Tamtron Silverpoint+ kontrollipunnitusjärjestelmään liitettävien lisätoimintojen, kuten vaunujen tunnistus- ja kuvaustoimintojen avulla. Kun vaununumerot ja punnitustulokset voidaan luotettavasti yhdistää, vältetään esimerkiksi virheellisten junalistojen tai matkanvarrella poistettujen vaunujen aiheuttamat virhetiedot.  Junien tunnistusominaisuuden avulla mittaustuloksia voidaan verrata esimerkiksi vaunun sallittuun maksimikuormaan.

Tamtron Silverpoint+ Control Weighing system
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi lomakkeen.