Kundspecifika lösningar

Övervakning av tåglaster ökar säkerheten på järnvägen och gör det möjligt att undvika onödigt och förtida slitage på rälsen. Tamtron Silverpoint+ övervakningssystemsystem används för att övervaka järnvägstrafik och för att kontrolla eventuella överlaster men kan även användas för företagens interna tillverkningsändamål såsom kontrollpunkter i industriprocesser.

  • Övervakningsystem för mätning av laster på tåg i rörelse
  • Även lämpat för kontroll av lastningsfel hos individuella vagnar
  • Enastående noggrannhet och minimal felmarginal, typgodkänd
  • Mycket enkel att installera, inga trafikstörningar av något slag
  • Även lämpad för t.ex. processkontroll
  • Ytterst fördelaktigt pris

FRÅN KONTROLL AV ÖVERLASTER TILL UPPTÄCKT AV LASTNINGSMISSTAG

Silverpoint+ väger tåg och vagnar som är i rörelse. Systemet väger varje hjul, axel, boggi och vagn och upptäcker alla eventuella obalanser mellan boggier, vilket gör det lämpligt för kontroll av lastningsfel. Dessutom mäter systemet tågets totalvikt såväl som den hastighet det håller när det passerar vägningsområdet. Vågen är mycket noggrann och är godkänd för kommersiellt bruk.

 

LÄTTINSTALLERAD OBEROENDE KONTROLLSTATION FÖR ÖKAD SÄKERHET PÅ JÄRNVÄGEN

Silverpoint+ kontrollvägningssystem går snabbt och mycket enkelt att installera. Lastcellen installeras av en person på den befintliga rälsen och inget banarbete erfordras. Trafiken behöver inte stoppas under installationen. Våginstrument och mätelektronik med den inbyggda mätprogramvaran placeras inomhus i ett kontrollrum eller utomhus i ett skåp nära spåret. Från denna punkt kan informationen överföras trådlöst för användning i verksamheten eller för övervakning. Systemets arkitektur utgör ett skydd mot virus och annan extern påverkan.

Systemet arbetar fristående och kräver ingen operatör. Det skickar varningar om överbelastningar eller felaktigt lastade vagnar, allt enligt förinställda larmgränser. Fellarm utlöses enligt kundens behov och önskan, t.ex. med en ljudsignal eller ett textmeddelande.

amtron Silverpoint+ Control Weighing system

VÅGINFORMATIONSHANTERING

Information om mätresultaten samlas in och presenteras i ett överskådlig format i en tågrapport. Rapporten inkluderar tågets nummer, antal vagnar och dessas vikter, axeltryck och annan uppmätt information.

Tillförlitligheten och säkerheten kan förstärkas ytterligare med tilläggsfunktioner till Silverpoint+ kövervakningssystem såsom vagnidentifiering och beskrivningsfunktioner. Eftersom vagnsnummer och vägningsresultat enkelt kan kombineras så kan felaktig information till följd av fel i tågförteckningen eller en bortkopplad vagn lätt undvikas. Tågidentifieringsfunktionen kan exempelvis användas för att jämföra mätresultat med den maximalt tillåtna lastmängden per vagn.

Tamtron Silverpoint+ Control Weighing system