Kundespesifikke løsninger

Tamtron Trapper togvektsystem er det beste systemet for veiing som finnes på markedet og som er godkjent for kommersiell bruk. Store stålverk, nasjonale transportoperatører og oljeraffinerier over hele verden bruker og stoler på Trappers utmerkede nøyaktighet. Når resultater brukes som grunnlag for betaling ved kjøp og salg av verdifulle materialer eller produkter, finnes det kun én genuint fungerende løsning i høyeste nøyaktighetsklasse som en kan stole på.

TAMTRON TRAPPER VEIESYSTEM FOR JERNBANE
  • Vekten er typegodkjent i høyeste nøyaktighetsklasse ifølge MID-direktivet
  • Egnet for stasjonær veiing og veiing under bevegelse
  • vekten er også egnet for veiing mens vogner med flytende last er i bevegelse
  • Rask installasjon, det kreves ingen sporarbeid
  • Mer enn 500 leveranser over hele verden de siste 30 år

DEN MEST NØYAKTIGE VEIING TILGJENGELIG, UTEN AT DET GÅR PÅ BEKOSTNING AV SIKKERHETEN

Trapper er like godt egnet for stasjonær veiing og veiing i bevegelse, som for spesifikke tog og vogner.  Optimal nøyaktighet oppnås når toget veies vogn for vogn mens det står stille. Vektsystemet kan også brukes for veiing mens vogner med flytende last er i bevegelse takket være dets kompensasjon for forskyvning av massesenteret. Trapper-systemet for veiing av tog inkluderer også funksjoner som forbedrer sikkerheten, slik som overbelastnings- og lastefeilalarmer som kan utløses av lastefeil relatert til individuelle boggier eller lastposisjonering. Hvis de innstilte alarmgrensene overskrides vil en feilalarm utløses f.eks. med et lydsignal eller en tekstmelding.

 

ADMINISTRASJON AV VEIEDATA

Kunden kan bestemme hvilket filformat som brukes for veiedata i Tamtron Trapper-systemet. Informasjonen kan overføres via en Internett-tilkobling slik som en .xml- eller en tekstfil. Informasjonen kan også integreres til kundens ERP eller annet system. Pålitelighet og sikkerhet kan økes med tilleggsfunksjoner til Trapper, som for eksempel identifikasjon av vogn og beskrivelsesfunksjoner. Når vognnummeret og veieresultatene kan kombineres pålitelig kan feilinformasjon som skyldes problemer som feil i toglister eller vogner fjernet underveis unngås.

Tamtron Trapper Railway Weighing system

LØSNING TILPASSET KUNDENS BEHOV

Tamtron Trapper er egnet for alle typer togveiinger, da det kan skreddersys for å møte kundens behov. Trapper-leveranser utformes alltid i samarbeid med kunden. Den endelige konfigurasjonen av systemet påvirkes av ulike faktorer som vognlengder, avstander mellom boggier og materialene som vanligvis transporteres på togene. Tamtron konfigurerer vektsystemet slik at kunden alltid får et  system som er optimalisert med tanke på teknologi, lengde, funksjoner og pris, tilpasset  for et spesifikt driftsmiljø.

RASK INSTALLASJON MULIGGJØR NESTEN UAVBRUTT PRODUKSJON

Trapper-vektsystemet er installert direkte på en grusoverflate. Dette gjør vektplattformen like elastisk som resten av skinnegangen og resulterer dermed i svært nøyaktig veiing. Storskala banearbeid kan også unngås, noe som gjør installasjonen rask og muliggjør nesten uavbrutt produksjon. Lastecellene er beskyttet inne i vektstrukturen. Takket være strukturen fungerer Trapper-systemet pålitelig i utfordrende værforhold, fra harde nordlige vintre til tropisk varme og fuktige sørlige omgivelser.

Tamtron Trapper Railway Weighing system