Asiakaskohtaiset ratkaisut

Markkinoiden paras kaupalliseen punnitukseen hyväksytty punnitusjärjestelmä rautatiekäyttöön. Suuret terästehtaat, valtiolliset liikennelaitokset ja öljynjalostamot ympäri maailman luottavat Trapperin erinomaiseen tarkkuuteen. Kun vaa’an tulosta käytetään maksun perusteena arvokasta materiaalia tai tuotetta ostettaessa ja myytäessä, voidaan luottaa vain aidosti toimivaan, tarkimpaan tarkkuusluokkaan kuuluvaan ratkaisuun.

  • MID-direktiivin mukaisesti tyyppihyväksytty tarkimpaan tarkkuusluokkaan
  • Soveltuu paikallaan ja liikkeessä tapahtuvaan punnitukseen
  • Soveltuu myös nestevaunujen liikkeessä tapahtuvaan punnitukseen
  • Nopea asennus, ei tarvetta ratatöille
  • Yli 500 toimitusta maailmanlaajuisesti kolmenkymmenen vuoden aikana

TARKINTA MAHDOLLISTA PUNNITUSTA, TURVALLISUUDESTA TINKIMÄTTÄ

Trapper sopii yhtä lailla paikallaan kuin liikkeessä tapahtuvaan junakohtaiseen sekä junien vaunukohtaiseen punnitukseen. Paras mahdollinen tarkkuus saadaan, kun juna punnitaan vaunu kerrallaan pysähdyksissä. Vaakajärjestelmä soveltuu myös nestevaunujen liikkeessä tapahtuvaan punnitukseen painopisteen siirtymän kompensoinnin ansiosta.

Trapper-junavaakajärjestelmään kuuluu myös turvallisuutta parantavia ominaisuuksia, kuten ylipainohälytys sekä lastausvirheisiin liittyvät hälytykset, jotka voivat johtua yksittäiseen teliin tai kuorman asemointiin kohdistuvista lastausvirheistä. Määriteltyjen hälytysrajojen ylittyessä virhehälytys tehdään asiakkaan tarpeen mukaisesti esimerkiksi äänimerkillä tai tekstiviestillä.

 

PUNNITUSTIEDON HALLINTA

Asiakas voi itse päättää, missä tiedostomuodossa hän haluaa punnitustiedon käyttöönsä Tamtron Trapper junavaakajärjestelmästä. Tieto voidaan siirtää internetyhteyden välityksellä esimerkiksi xml. tai tekstitiedostona. Tarpeen mukaan tiedonsiirto voidaan integroida myös asiakkaan toiminnanohjaus- tai muuhun järjestelmään.

Luotettavuus ja turvallisuus lisääntyvät Trapper punnitusjärjestelmään liitettävien lisätoimintojen, kuten vaunujen tunnistus- ja kuvaustoimintojen avulla. Kun vaununumerot ja punnitustulokset voidaan luotettavasti yhdistää, vältetään esimerkiksi virheellisten junalistojen tai matkanvarrella poistettujen vaunujen aiheuttamat virhetiedot.

Tamtron Trapper Railway Weighing system

ASIAKKAAN TARPEEN MUKAINEN RATKAISU

Tamtron Trapper junavaakajärjestelmä soveltuu kaikenlaisiin junapunnituksen tarpeisiin, sillä se voidaan räätälöidä juuri asiakkaan tarpeeseen sopivaksi. Trapper-toimitukset ovat aina asiakaskohtaisesti suunniteltuja. Vaakajärjestelmän lopulliseen toteutukseen vaikuttavat erilaiset tekijät kuten junien vaunupituudet, telivälit ja junissa yleisesti kuljetettavat materiaalit. Asiakkaalle rakennetaan teknisesti paras, pituudeltaan, toiminnoiltaan ja hinnaltaan optimaalinen junavaakajärjestelmä yksilölliseen toimintaympäristöön.

NOPEA ASENNUS MAHDOLLISTAA LÄHES KATKOTTOMAN TUOTANNON

Trapper-vaakajärjestelmä asennetaan suoraan sepelipedille, jolloin vaaka-alusta on samalla tavalla elastinen kuin muukin rata ja punnitustarkkuus saadaan erinomaiseksi. Myös suurilta ratatöiltä vältytään, mikä tekee asennuksesta nopeaa ja mahdollistaa lähes katkottoman tuotannon.

Mittausanturit ovat suojassa vaakarakenteen sisällä. Trapper-punnitusjärjestelmä toimiikin rakenteensa ansiosta luotettavasti eri sääolosuhteissa, pohjoisen kovista talviolosuhteista trooppisen kuumaan ja kosteaan ilmastoon.

Tamtron Trapper Railway Weighing system