Kundspecifika lösningar

Tamtron Trapper Rälsvågsystem är det bästa vägningssystemet på marknaden som har godkänts för kommersiellt bruk. Stora stålverk, nationella transportaktörer och oljeraffinaderier över hela världen litar på Trappers utomordentliga precision och noggrannhet. När värdefulla material eller produkter ska säljas och vägningsresultaten används som bas för betalning duger endast en pålitligt lösning som kan ge resultat med minsta möjliga felmarginal och maximal tillförlitlighet.

  • Typgodkänt i högsta noggrannhetsklassen i enlighet med MID-direktivet 425
  • Ypperligt för vägning av föremål som är stationära eller i rörelse
  • Även lämpat för vägning av tankvagnar i rörelse
  • Snabb installation utan att extra banarbeten behövs
  • Mer än 500 leveranser på mindre än 30 år

DEN MEST NOGGRANNA VÄGNINGEN SOM FINNS UTAN ATT SÄKERHETEN ÄVENTYRAS

Trapper är lika lämpad för tågspecifik som vagnspecifik vägning, stationärt eller i rörelse. Optimal noggrannhet uppnås när tåget vägs vagn efter vagn i stationärt tillstånd. Vågsystemet är tack vare kompensering för förskjutning av masscentrum även lämpat för vägning av tankvagnar i rörelse. Trapper Rälsvågsystem inkluderar även funktioner som förbättrar säkerhet såsom överbelastningslarm och lastfelslarm som kan utlösas vid kraftigt avvikande last på enskilda boggier eller pga lastens placering. När de inställda larmgränserna överskrids utlöses ett fellarm enligt kundens önskan och behov, t.ex. med en ljudsignal eller ett textmeddelande.

 

VÅGINFORMATIONSHANTERING

Kunden kan själv bestämma vilket filformat som används för vägningsinformationen i Tamtron Trapper Rälsvågsystem. Informationen kan överföras via en Internetanslutning i form av exempelvis en .xml- eller textfil. Om kunden så önskar kan informationen även integreras med deras ERP eller liknande system. Tillförlitligheten och säkerheten kan ökas ytterligare med tilläggsfunktioner, såsom vagnidentifiering och beskrivningsfunktioner. Eftersom vagnsnummer och vägningsresultat enkelt kan kombineras undviks enkelt felaktig information till följd av fel i tågförteckningen eller en bortkopplad vagn.

Tamtron Trapper Railway Weighing system

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR KUNDERNAS BEHOV

Tamtron Trapper rälsvågsystem är lämpat för alla behov när det kommer till vägning av tåg. Detta är tack vare att det lätt kan skräddarsys till att uppfylla kundernas exakta behov. Trapper levereras alltid utformade efter kundens specifikationer. Den slutliga konfigurationen av vågsystemet påverkas av olika faktorer såsom vagnarnas längd, avstånd mellan boggier och material som tåget vanligtvis transporterar. Kunden erhåller alltid ett rälsvågsystem som är optimalt anpassat vad gäller teknologi, längd, funktioner och pris för en enskild driftmiljö.

SNABB INSTALLATION MÖJLIGGÖR NÄSTAN OAVBRUTEN PRODUKTION

Vågsystemet Trapper installeras direkt på ballastbädden, vilket gör vågplattformen lika elastisk som resten av spåret, vilket i sin tur ger en mycket noggrann vägning med minimal felmarginal. Omfattande banarbeten kan också undvikas, något som möjliggör snabb installation och nästan oavbruten produktivitet.

Lastcellerna ligger skyddade i vågens struktur. Tack vare strukturens uppbyggnad är Trapper vägningssystem tillförlitligt i utsatta väderförhållanden, allt från hårda vintrar i norr till tropisk heta och fuktiga miljöer i söder.

Tamtron Trapper Railway Weighing system