Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS) wprowadziła w 2014 r. nowe obowiązki dostarczania danych o zweryfikowanej masie brutto (VGM). Masę brutto każdego kontenera załadowanego na pokład należy teraz zweryfikować na certyfikowanej (dopuszczonej do obrotu) wadze. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie na całym świecie.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i rozległej wiedzy firma Tamtron natychmiast zareagował na nowe potrzeby branży transportu morskiego, opracowując certyfikowany system ważenia kontenerów transportowanych przez Reach Stackers. System był inteligentną modyfikacją znanego i sprawdzonego od lat rozwiązania stosowanego w ładowarkach kołowych.

Rosnące zapotrzebowanie na systemy ważenia z certyfikatem VGM znalazło odzwierciedlenie również w innych maszynach do obsługi kontenerów, a firma Tamtron opracowała w ścisłej współpracy z Cargotec system dla wozów bramowych zgodny z SOLAS – One Power Straddle Carrier Scale.

Mobilny system ważenia zwiększa bezpieczeństwo na terminalach dla VADO

W maju 2022 roku zainstalowano i zalegalizowano pięć takich wag na pokładach wozów Straddle Carrier firmy KALMAR, produkowanych przez światowego lidera rynku Cargotec, w morskim terminalu kontenerowym Vado Gateway S.p.A. we Włoszech. Terminal jest własnością APM Terminals, operatora portowego z siedzibą w Hadze w Holandii, oddziału duńskiego przedsiębiorstwa żeglugowego Maersk, dywizji Transportu i Logistyki.

Tamtron jako doświadczony producent wykonał dostawę „pod klucz”, montując wagi na miejscu wspólnie z firmą Kalmar Włochy, a następnie przeprowadzając kalibrację i legalizację wag własnymi zasobami ludzkimi posiadającymi uprawnienia nadawane przez jednostkę notyfikowaną INSPECTA.

Wagi Tamtron Power Straddle Carrier są podłączone do fabrycznej sieci Ethernet i zintegrowane z systemem NAVIS TOS (Terminal Operating System). Dzięki rozwiązaniu wagowemu Tamron, które umożliwia pomiar VGM w ramach normalnej pracy maszyny, wszystkie kontenery obsługiwane przez Straddle Carriers z wagą Tamtron na pokładzie można natychmiast przenieść do systemu.

Największą zaletą tego mobilnego systemu ważenia jest bezpieczeństwo, ponieważ unika się niepotrzebnego transportu na wagę samochodową. Dodatkowo rozwiązanie prowadzi również do oszczędności zużycia paliwa i czasu pracy, co prowadzi do mniejszej emisji dwutlenku węgla.

Wagi Tamtron oraz ich rozwiązania w zakresie danych ważenia oraz wiedza ekspercka przyczyniły się do usprawnienia codziennych operacji i podniosły wydajność pracy w morskim terminalu kontenerowym Vado Gateway S.p.A.

W nowych maszynach Kalmar opcjonalnie dostępne są również wagi Tamtron Reach Stacker oraz wagi z wózkiem bramowym.

Port

Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży:

Email: tamtron@tamtron.pl
Tel. +48 32 202 6767

Przeczytaj więcej o produktach dedykowanych branży portowej