The International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) införde 2014 nya skyldigheter att tillhandahålla Verified Gross Mass (VGM, =verifierad bruttovikt). Bruttovikten för varje container som lastas ombord måste nu registreras via en verifierad våg. Denna förordning gäller globalt.

Tamtron, med många års erfarenhet och omfattande know-how, svarade omedelbart på de nya behoven från sjötransportbranschen genom att utveckla ett typgodkänt system för vägning av containrar som hanteras med containersaplare (eng. reachstackers). Systemet var en smart modifiering av den välkända och beprövade lösningen för vägning med hjullastare.

Den växande efterfrågan på VGM-certifierade vägningssystem återspeglades även på andra containerhanteringsmaskiner och Tamtron utvecklade i nära samarbete med Cargotec ett SOLAS-kompatibelt system för grensletruckar (eng. straddle carriers) – One Power Straddle Carrier Scale.

Mobilt vägningssystem ökar säkerheten vid terminaler för VADO

I maj 2022 installerades, kalibrerades och certifierades fem sådana vågar på KALMAR grensletruckar, tillverkade av den globala marknadsledaren Cargotec, vid den italienska Vado Gateway S.p.A. sjöcontainerterminal. Terminalen ägs av APM Terminals, ett företag som driver hamnar och med huvudkontor i Haag, Nederländerna, en enhet inom det danska rederiet Maersks transport- och logistikdivision.

Tamtron, som en erfaren tillverkare, gjorde en nyckelfärdig leverans, installerade vågen på plats tillsammans med Kalmar Italien, och utförde sedan kalibrering och verifiering av vågar med egen personal med tillstånd beviljade av INSPECTA notified body.

Tamtron Power Straddle Carrier-vågar är anslutna till anläggningens Ethernet-nätverk och integrerade i NAVIS TOS (Terminal Operating System). Tack vare Tamrons vägningslösning som gör det möjligt att mäta VGM som en del av den normala arbetscykeln, kan alla containrar som hanteras av grensletruckar med Tamtron-våg ombord omedelbart överföras till systemet.

Den största fördelen med detta mobila vågsystem är säkerheten, eftersom onödiga transporter till fordonsvågar undviks. Dessutom leder lösningen till besparingar i bränsleförbrukning och arbetstid vilket leder till lägre mängd koldioxidutsläpp.

Tamtrons vågar, vägningsdatalösningar samt expertis bidrog till att effektivisera den dagliga verksamheten och förbättrade arbetseffektiviteten vid Vado Gateway S.p.A.s sjöcontainerterminal.

Tamtrons vågar för containerstaplare och grensletruck finns som tillval i nya Kalmar-maskiner.

Port

Eller kontakta våra säljare

Läs mer om industrin