Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS) zavedla v roce 2014 nové povinnosti. Brutto hmotnost každého kontejneru naloženého na palubu musí být nyní ověřena na certifikované (obchodně schválené) váze. Toto nařízení platí celosvětově.

Díky dlouholetým zkušenostem a rozsáhlému know-how společnost Tamtron okamžitě reagovala na nové požadavky odvětví námořní dopravy a vyvinula certifikovaný systém pro vážení kontejnerů přepravovaných kontejnerovými nakladači. Tento systém byl inteligentní modifikací známého a řadu let osvědčeného řešení pro kontejnerové nakladače.

Rostoucí poptávka po vážních systémech s komerční certifikací VGM se projevila i u dalších zařízení pro manipulaci s kontejnery a společnost Tamtron úzce spolupracovala se společností Cargotec na vývoji systému pro váhy kontejnerových nakladačů v souladu s úmluvou SOLAS

Mobilní vážní systém zvyšuje bezpečnost na terminálech VADO

V květnu 2022 bylo pět takových vah nainstalováno, kalibrováno a certifikováno na nakladačích KALMAR od celosvětově přední společnosti Cargotec v italském námořním kontejnerovém terminálu Vado Gateway S.p.A. Terminál vlastní společnost APM Terminals, provozovatel přístavu se sídlem v nizozemském Haagu, který je součástí dopravní a logistické divize dánské rejdařské společnosti Maersk.

Společnost Tamtron jako zkušený výrobce dodala kompletní systém, nainstalovala váhy na místě společně s italskou společností Kalmar Italien a poté provedla kalibraci a cejchování vah vlastními pracovníky autorizovanými notifikačním orgánem INSPECTA.

Váhy Tamtron jsou připojeny k firemní síti a jsou integrovány do systému NAVIS TOS (Terminal Operating System). Díky vážnímu řešení společnosti Tamtron, které umožňuje měření VGM za běžného provozu stroje, lze informace o všech nakládaných kontejnerech, se kterými se manipuluje, přenášet z vah Tamtron okamžitě do systému.

Největší výhodou tohoto mobilního vážního systému je bezpečnost, protože odpadá zbytečná přeprava na kamionovou váhu. Toto řešení vede kromě toho také k úsporám spotřeby paliva a pracovní doby, což má za následek snížení emisí oxidu uhličitého.

Váhy Tamtron, řešení pro vážní data a odborné znalosti, pomohly zefektivnit každodenní procesy a zvýšit efektivitu práce v námořním kontejnerovém terminálu Vado Gateway S.p.A.

Port