Zemné práce

V ťažkom odvetví výstavby, zemných prác a ťažby je potreba spoľahlivého váženia viac než len nutný predpoklad. Toky materiálov sú obrovské a práce sú náročné. Zber a analyzovanie presných údajov váženia je neoceniteľné pri zefektívňovaní procesov pomocou spoločného úsilia. Zozbierané informácie, počnúc nakladačom a miestom nakladania, uľahčuje sledovanie nákladov, urýchľuje fakturáciu a zjednodušuje kontrolu tokov materiálu.

Naše váhy sklápačov, váhy kolesových nakladačov a cestné váhy navrhnuté predovšetkým pre staveniská a používateľsky prívetivé dátové cloudové služby váženia z nás robia spoľahlivého partnera pri zemných prácach a banskej ťažbe. Pomocou pokročilých a ľahko používateľných váh Tamtron môžu byť náklady vážené počas bežnej prevádzky. Informácie o vážení z viacerých váh sú dostupné v reálnom čase v cloudovej službe Tamtron alebo môžu byť integrované do vášho systému ERP.

Výhody

  • Zber a analyzovanie presných informácií o vážení
  • Zjednodušenie sledovania nákladov
  • Umožnenie jednoduchého podávania správ medzi stranami
  • Optimalizácia efektivity staveniska pomocou sledovania harmonogramu a množstiev naloženého materiálu
  • Urýchlenie fakturovania a jeho legálne overovanie
  • Transparentné a regulárne podnikanie pre všetky strany
  • Riadenie tokov materiálov s ľahkosťou
EarthMoving