Entreprenad & anläggning

Inom tunga verksamheter som anläggning, masshantering och gruvverksamhet är tillförlitlig vägning mer än en förutsättning. Materialflödena är stora och arbetet är krävande. Att samla in och analysera exakta vägningsdata är ovärderligt för att göra processerna mer effektiva. Den insamlade informationen, som börjar med lastaren och lastningsplatsen, gör det lättare att spåra laster, fakturera snabbare och smidigare att kontrollera materialflöden.

Våra dumpervågar, hjullastarvågar och markförlagda fordonsvågar som alla är designade för anläggnings-miljöer liksom våra användarvänliga molnlösningar för hantering av vägningsdata gör oss till en pålitlig partner för entreprenad- och anläggningsverksamheter. Med avancerade och lättanvända Tamtron-vågar vägs lasten under en normal arbetscykel utan att påverka arbetet. Vägningsinformation från många anslutna vågar kan finnas tillgänglig i realtid, antingen i Tamtrons molntjänst eller integrerat direkt in i ert affärssystem.

Fördelar

  • Samla in och analysera korrekt vägningsinformation
  • Förenkla spårningen av laster
  • Möjliggör enkel rapportering mellan parter
  • Optimera anläggningens effektivitet genom att följa planering och mängder material som lastas
  • Gör faktureringen snabbare med juridiskt hållbara underlag
  • Gör verksamheten transparent och rättvis för alla parter
  • Kontrollera materialflödena med lätthet
Earth Moving