Zemní práce

V těžkém podnikání ve stavebnictví, zemních pracích a těžbě je potřeba spolehlivého vážení více než nutná. Materiálové toky jsou rozsáhlé a práce náročná. Sběr a analýza přesných údajů o vážení jsou v rámci společného úsilí o zefektivnění procesů neocenitelné. Shromážděné informace, počínaje nakladačem a místem nakládky, usnadňují sledování nákladu, zrychlují fakturaci a umožňují plynulejší kontrolu materiálových toků.

Naše váhy pro sklápěče, váhy pro kolové nakladače a váhy pro nákladní automobily navržené speciálně pro pracoviště a uživatelsky přívětivé cloudové služby pro data z vážení z nás dělají spolehlivého partnera při zemních pracích a na důlních pracovištích. S pokročilými a snadno použitelnými váhami Tamtron lze vážit náklady při běžném provozu. Informace o vážení z několika vah jsou k dispozici v reálném čase v cloudové službě Tamtron nebo je lze integrovat do systému ERP.

Výhody

  • Sběr a analýza přesných informací o vážení
  • Jednodušší sledování nákladu
  • Snadné výkaznictví mezi stranami
  • Optimalizace efektivity pracoviště sledováním harmonogramů a množství nakládaných materiálů
  • Rachlejší a právně ověřená fakturace
  • Přehlednější a průhlednější podnikání pro všechny zúčastněné
  • Snadná kontrola materiálových toků
Earth Moving