Těžební průmysl, stavebnictví a zemní práce

V těžkém podnikání ve stavebnictví, zemních pracích a těžbě je potřeba spolehlivého vážení více než nutná. Materiálové toky jsou rozsáhlé a práce náročná. Sběr a analýza přesných údajů o vážení jsou v rámci společného úsilí o zefektivnění procesů neocenitelné. Shromážděné informace, počínaje nakladačem a místem nakládky, usnadňují sledování nákladu, zrychlují fakturaci a umožňují plynulejší kontrolu materiálových toků.

Naše váhy pro sklápěče, váhy pro kolové nakladače a váhy pro nákladní automobily navržené speciálně pro pracoviště a uživatelsky přívětivé cloudové služby pro data z vážení z nás dělají spolehlivého partnera při zemních pracích a na důlních pracovištích. S pokročilými a snadno použitelnými váhami Tamtron lze vážit náklady při běžném provozu. Informace o vážení z několika vah jsou k dispozici v reálném čase v cloudové službě Tamtron nebo je lze integrovat do systému ERP.

Výhody

  • Sběr a analýza přesných informací o vážení
  • Jednodušší sledování nákladu
  • Snadné výkaznictví mezi stranami
  • Optimalizace efektivity pracoviště sledováním harmonogramů a množství nakládaných materiálů
  • Rachlejší a právně ověřená fakturace
  • Přehlednější a průhlednější podnikání pro všechny zúčastněné
  • Snadná kontrola materiálových toků
Earth Moving

Palubní váhy pro zemní práce a stavebnictví

Palubní a silniční váhy Tamtron pro nakládku a vykládku materiálu, stejně jako jejich software, jsou obchodně schváleny. Váhy pro vážení  nákladních automobilů vydrží těžké a náročné vážení. Díky své konstrukci nejsou váhy ovlivněny nečistotami a sněhem, které mohou působit na jejich spolehlivost.

Váhy vhodné pro stavebnictví a těžební průmysl poskytují velmi přesné vážení a přenášejí vážní data přímo do cloudového úložiště. Služba digitálního vážení mScales společnosti Tamtron poskytuje centrální nezávislé úložiště pro správu připojených silničních vah pro vážení nákladních automobilů. Tento koncept výrazně přispívá ke zvýšení kvality, podporuje konzistentnost a sledovatelnost celého procesu vážení. Pro mezinárodní prostředí může být služba mScales poskytována i v jiných jazycích a v současné době je k dispozici v osmi  jazykových mutacích včetně češtiny.

Kromě řešení pro palubní vážení pomocí vah instalovancýh přímo na strojích nabízíme provozovatelům v oblasti zemních prací a stavebnictví koncept Drymix, který umožňuje nejlepší technologii dávkování, zejména pro výrobce malty a dalších materiálů. Tato myšlenka, založená na inovativní technologii, zajišťuje dynamickou přesnost dávkování, vynikající použitelnost, nízké náklady na údržbu a rovnoměrný konečný produkt s minimem odpadu.