Raportoi väärinkäytöksestä

Ilmoitukset mahdollisista väärinkäytöksistä

Meille Tamtronilla on tärkeää, että Tamtronin eettisten toimintaohjeiden periaatteet pannaan täytäntöön ja että niitä noudatetaan käytännössä.

Mikäli havaitset väärinkäytöksiä suhteessa Tamtron Groupin eettisen ohjeistuksen noudattamiseen, muihin yhtiön toimintaperiaatteisiin tai lakien vastaiseen toimintaan, voit käyttää väärinkäytöksen ilmoittamiseen Tamtron Group Whistleblow -ilmoituskanavaa. Tamtron Whistleblow-ilmoituskanava on turvallinen ja luottamuksellinen. Luottamuksellisuuden varmistamiseksi kanava on ulkopuolisen kumppanin (EasyWhistle) ylläpitämä. Ilmoitukset tehdään salatusti ja suojataan salasanoin. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen tai henkilökohtaisiin kiistoihin liittyvistä ongelmista ilmoittamiseen. Tamtronin tavanomaiseen toimintaan liittyvissä yhteydenotoissa, asiakaspalautteessa ja tiedusteluissa, pyydämme ottamaan yhteyttä asianosaiseen toimintoon (toimintojen yhteystiedot löytyvät täältä) tai kirjoittamaan sähköpostia weighing(a)tamtron.fi.

Tamtron Whistleblow-ilmoituskanava on käytettävissä usealla eri kielellä.

Ilmoita väärinkäytöksestä >