Oznámení podezření na pochybení

Je pro nás důležité, aby zásady stanovené v našem kodexu chování byly uplatňovány a dodržovány v praxi.

Pokud zjistíte jakékoli porušení související s dodržováním Etického kodexu Tamtron Group, dalších provozních principů nebo právních předpisů skupiny, nahlaste tyto poznatky prostřednictvím kanálu Tamtron Whistleblow.

Kanál Tamtron Whistleblow je bezpečný a důvěrný. Pro zajištění důvěrnosti je kanál provozován externím partnerem (Easywhistle Oy). Oznámení jsou odesílána prostřednictvím šifrovaných připojení a chráněna hesly. Se všemi oznámeními se zachází v režimu přísné důvěrnosti.

Kanál Tamtron pro Whistleblowing není určen pro zpětnou vazbu od zákazníků nebo oznámení problémů souvisejících s osobními spory. Pro běžnou korespondenci týkající se provozu společnosti Tamtron, zpětnou vazbu od zákazníků a další kontaktujte naše pracovníky (kontaktní údaje pro naše různé funkce jsou k dispozici zde) nebo zašlete e-mail na adresu info@tamtron.cz.

Kanál Whistlelow společnosti Tamtron je dostupný v několika jazycích.

Oznámení podezření na pochybení >