Rapportera misstänkt tjänstefel

Det är viktigt för oss att principerna i vår uppförandekod är implementerade och efterlevs i praktiken.

Om du upptäcker några överträdelser relaterade till efterlevnad av Tamtron Group’s uppförandekod, koncernens övriga principer för sin verksamhet eller lagstiftning, rapportera dessa observationer via Tamtrons visselblåsar-kanal.

Tamtrons visselblåsar-kanal är säker och konfidentiell. För att säkerställa konfidentialitet, sköts kanalen av en extern partner (Easywhistle Oy). Rapporterna skickas via krypterade anslutningar och skyddas av lösenord. Alla rapporter hanteras strikt konfidentiellt.

Tamtrons visselblåsar-kanal är inte avsedd för kundfeedback eller rapportering av problem relaterade till personliga tvister. För vanlig korrespondens gällande Tamtrons verksamhet, kundfeedback och förfrågningar, vänligen kontakta vår personal (kontaktuppgifterna för våra olika funktioner finns här) eller skicka ett e-postmeddelande till viktigt(a)tamtron.se.

Tamtrons visselblåsar-kanal är tillgänglig på flera språk.

Rapportera misstänkt tjänstefel >