Hlásenie podozrenia z nesprávneho konania

Je pre nás dôležité, aby sa v praxi implementovali a dodržiavali zásady stanovené v našom Etickom kódexe.

Ak spozorujete akékoľvek porušenia súvisiace s dodržiavaním Etického kódexu skupiny Tamtron, iných prevádzkových princípov alebo legislatívy skupiny, oznámte tieto pozorovania prostredníctvom kanála Tamtron Whistlelow.

Kanál Tamtron Whistlelow je bezpečný a dôverný. Na zabezpečenie dôvernosti kanála spravuje externý partner (Easywhistle Oy). Hlásenia sa odosielajú prostredníctvom šifrovaných spojení a sú chránené heslami. Všetky hlásenia sa spracúvajú prísne dôverne.

Kanál Tamtron whistleblowing nie je určený na spätnú väzbu od zákazníkov alebo hlásenie problémov súvisiacich s osobnými spormi. Pre bežnú korešpondenciu týkajúcu sa operácií spoločnosti Tamtron, spätnú väzbu od zákazníkov a otázky, kontaktujte prosím našich pracovníkov (kontaktné údaje pre naše rôzne funkcie sú k dispozícii tu)  alebo pošlite e-mail na tamtron@tamtron.sk

Kanál informátorov Tamtron je dostupný vo viacerých jazykoch.

Hlásenie podozrenia z nesprávneho konania >