Wśród kolejowych systemów ważenia, które zostały dopuszczone do użytku komercyjnego, system wag kolejowych Tamtron Trapper jest najlepszy na rynku. Duże huty, krajowi przewoźnicy i rafinerie na całym świecie polegają na doskonałej dokładności Trappera.

Dzięki technologii i know-how Tamtron stał się światowym liderem w specjalistycznej dziedzinie wag kolejowych. Nasze doświadczenie w tym zakresie ma długą historię, ale jest również bardzo aktualnym tematem, ze względu na rosnące zapotrzebowanie dla wymagających rozwiązań w transporcie kolejowym. Ale skąd się wzięła ta technologia, dokąd zmierza i jakie są jej zalety?

W swoim artykule CTO Tamtron Czechy, Jaroslav Hronek dzieli się swoją wiedzą na temat przeszłego, teraźniejszego i przyszłego stanu kolejowych systemów ważących Tamtron.

Coraz większe znaczenie kolejowych systemów ważenia

W przewozach towarów można zaobserwować ogólny trend powrotu z transportu drogowego na kolejowy. Wynika to z wielu czynników, takich jak świadomość ekologiczna, nasycenie sieci drogowej czy rosnące ceny paliw. Obecnie na znaczeniu zyskują ujednolicone systemy transportowe, takie jak system kontenerowy Innofreight. Jest to znaczący wkład w logistykę towarów, gdyż przyspiesza transport i obniża jego koszty.

Dodatkową zaletą systemu jest prosta, a przez to niedroga konstrukcja wagonów kolejowych do przewozu kontenerów. Obecnie dostępne są nie tylko kontenery konwencjonalne, ale także kontenery do transportu materiałów sypkich i płynów.

Bardzo pożądane są aktualnie dynamiczne systemy ważenia, które umożliwiają ważenie wagonów w ruchu przy dużych prędkościach z minimalną ingerencją w budowę toru kolejowego.

Tory

Historia rozwiązań do ważenia dla kolei i firmy Tamtron są ze sobą powiązane

Zapotrzebowanie na rozwiązania do ważenia transportów kolejowych jest praktycznie tak stare, jak sama kolej. W dawnych czasach ważenie odbywało się za pomocą statycznej mechanicznej wagi pomostowej, na której ważono poszczególne wagony. Wraz z rozwojem elektroniki te układy mechaniczne zaczęto zastępować czujnikami elektromechanicznymi (tensometrycznymi) i elektroniką pomiarową. Systemy te są nadal używane do niektórych zastosowań związanych z ważeniem, takich jak napełnianie wagonów materiałami (głównie luzem lub płynami) do wymaganej wartości.

Metoda statyczna, polegająca na umieszczeniu wagonu na wadze i pozostaniu nieruchomym przez określony czas podczas ważenia, była bardzo czasochłonna i nie odpowiadała potrzebom wzrastającego transportu towarów i jego wydajności. Wymagało to opracowania dynamicznych systemów ważenia, w których poszczególne wagony mogłyby być ważone w ruchu. Oznacza to, że poszczególne wagony składu mogą być automatycznie ważone podczas przejazdu przez wagę pomostową, a ich waga jest oceniana przez system wagowy.

Własna historia firmy Tamtron w dziedzinie rozwiązań do ważenia dla kolei jest związana z kwestią ważenia dynamicznego. Jako jeden z pionierów w tej dziedzinie Tamtron od dziesięcioleci tworzy nowe i oryginalne rozwiązania. Pierwsze dynamiczne systemy ważenia Tamtron Trapper DRS zostały zainstalowane już w latach 80-tych. Z biegiem czasu firma Tamtron stała się światowym liderem w tej specjalistycznej dziedzinie i obecnie oferuje kilka rodzajów dynamicznych systemów ważących dla transportów kolejowych.

Tory

Tamtron wyróżnia się zakresem wiedzy w zakresie ważenia kolejowego

Długa historia Tamtron i jego działania w kolejowych systemach ważenia umożliwiły firmie zgromadzenie ogromnej ilości nieocenionej wiedzy i know-how. Stopniowy rozwój w czasie poparty jest na setkach wdrożeń systemów ważenia dynamicznego na całym świecie. Z drugiej strony know-how jest dokładnie tym, co jest potrzebne aby utrzymać się na runku i jest w rzeczywistości jednym z kamieni węgielnych naszego sukcesu.

Rozwiązania do ważenia kolei to bardzo specyficzna dziedzina z punktu widzenia portfolio produktów firmy Tamtron.
Nie chodzi im o sprzedaż „gotowych towarów”, ale o realizację stosunkowo dużych projektów, których kluczowym elementem jest kolejowy system ważenia. Każdy z tych projektów jest zawsze w jakiś sposób wyjątkowy.

Wyjątkowość z kolei wynika przede wszystkim z zakresu wiedzy wymaganej w różnych branżach. Dodatkowo duże znaczenie ma długość realizacji od pomysłu klienta do instalacji sprzętu, konieczność współpracy z innymi podmiotami, które często są podwykonawcami firmy Tamtron, duża złożoność projektu, a także wielkość finansowa poszczególnych projektów.

Warto również zauważyć, że dla sukcesu tego biznesu niezbędna jest specjalistyczna wiedza nie tylko w dziedzinie samej technologii ważenia, ale także w innych dziedzinach. Są to głównie budowa infrastruktury kolejowej, eksploatacja linii kolejowych, projektowanie linii kolejowych, znajomość budowy i eksploatacji taboru kolejowego oraz szeroko pojęte projektowanie dla kolei. Oczywiście istotna jest również wiedza z zakresu projektowania i wykonawstwa konstrukcji stalowych i betonowych oraz logistyki kolejowych przewozów towarowych.

Tory

Światowy lider w ważeniu kolejowym, ale także w innych wagach

Rozwiązania dla kolejowych systemów ważenia stanowią znaczną część obrotów firmy Tamtron. Jednak oprócz długoletniej obecności na rynku i wysokiego poziomu know-how, wiodąca pozycja rynkowa firmy Tamtron jest wynikiem ciągłego rozwoju i unowocześniania wszystkich jej systemów wagowych. Usługi świadczone naszym klientom są również ważnym czynnikiem naszego sukcesu. W szczególności usługi posprzedażowe, świadczone po uruchomieniu i w trakcie użytkowania sprzętu.

Jakość naszych produktów oraz ich wysoka niezawodność, trwałość i długa żywotność są dla nas oczywistością. Wszystko to jest możliwe tylko dzięki temu, że Tamtron posiada stabilny zespół najlepszych specjalistów we wszystkich dziedzinach naszej działalności. Oznacza to od twórców oprogramowania i sprzętu, techników serwisowych, projektantów, pracowników produkcji, kontroli produkcji i marketingu po świadczenie czynności administracyjnych.

Nie możemy również zapomnieć o doskonałej pracy kierownictwa, które stwarza i zapewnia stabilne warunki dla wszystkich operacji. Połączenie wszystkich tych czynników jest odzwierciedleniem pozycji rynkowej i sukcesu firmy Tamtron oraz daje wielką nadzieję na przyszły wzrost.

Tory

Przyszłość w transporcie kolejowym

Głównym czynnikiem stojącym za jakością i wysokim poziomem technicznym systemu wag kolejowych firmy Tamtron jest nasza długa historia w branży. Całe doświadczenie zdobyte podczas setek projektów materializuje się w naszych rozwiązaniach.

Nasza umiejętność rozpoznawania potrzeb rynku, a tym samym bycia zawsze o krok do przodu w opracowywaniu nowych rozwiązań, jest kluczowa również dla dalszych sukcesów. W rozwoju koncentrujemy się głównie na rozwiązaniach dla szybkich, w pełni zautomatyzowanych systemów logistycznych składających się z systemów ważenia i zintegrowanych automatycznych systemów identyfikacji OCR – kombinacji, która cyfryzuje logistykę kolejową.

Także przyszłość widzimy przede wszystkim w dostarczaniu kompletnych danych użytkownikom systemu. Oznacza to tworzenie rozwiązań chmurowych, w których systemy ważące będą źródłem surowych danych dla usług chmurowych.

Dzięki połączeniu całej istotnej wiedzy i know-how Tamtron jest w stanie dalej się rozwijać i oferować oryginalne rozwiązania, które utrzymają pozycję światowego lidera w swojej branży. Pozycja Tamtron na rynku jest naprawdę na dobrej drodze.

Tory
Przeczytaj więcej o rozwiązaniach wagowych firmy Tamtron dla transportu kolejowego