Bland vägningssystem för järnväg som har godkänts för kommersiellt bruk är Tamtrons Trapper vägningssystem för järnväg det bästa på marknaden. Stora stålverk, nationella transportoperatörer och oljeraffinaderier över hela världen litar på Trappers utmärkta noggrannhet.

Genom teknikutveckling och kunnande har Tamtron blivit världsledande inom specialområdet järnvägsvägning. Denna utveckling har en lång historia men är samtidigt aktuellt då behovet av järnvägsvägningslösningar har vuxit mer och mer under den senaste tiden. Men var kommer denna teknik ifrån, vart är den på väg och vilka är dess fördelar?

I sin artikel delar Jaroslav Hronek, CTO för Tamtron Tjeckien, med sig av sin kunskap om det förflutna samt nuvarande och framtida status för Tamtrons järnvägsvägningssystem.

Järnvägsvägningssystem blir allt mer relevanta

Inom godstransporter kan en generell trend med återgång från väg till järnväg observeras. Detta beror på många faktorer som t.ex. miljömedvetenhet, trängsel på vägnätet och stigande bränslepriser. För närvarande blir enhetliga transportsystem som t.ex. Innofreights containersystem allt viktigare. Detta är ett betydande bidrag till godslogistiken eftersom det snabbar upp transporter och minskar kostnaderna.

En annan fördel med systemet är den enkla och därmed billiga konstruktionen av järnvägsvagnar för containertransport. Numera finns inte bara konventionella containers utan även behållare för transport av bulkmaterial och vätskor.

Dynamiska vägningssystem som möjliggör vägning av vagnar i rörelse i högre hastigheter och som minimerar kraven på ingrepp vid konstruktionen av järnvägsspåret är mycket efterfrågade.

Tory

Historien om järnvägsvägningslösningar och Tamtron är sammankopplade

Behovet av järnvägsvägningslösningar är praktiskt taget lika gammalt som järnvägarna själva. Förr i tiden åstadkoms vägningen med en statisk mekanisk vågbrygga på vilken enskilda vagnar vägdes. Med utvecklingen av elektronik började dessa mekaniska system att ersättas med elektromekaniska sensorer (töjningsgivare) och mätelektronik. Dessa statiska system används fortfarande idag för vissa vägningsapplikationer, såsom att fylla järnvägsvagnar med material (mestadels bulk eller vätskor) till önskad mängd.

Den statiska metoden, där vagnen måste placeras på en våg och stå stilla under en viss tid under vägningen, var mycket tidskrävande och motsvarade inte behoven för de ökande godstransporterna. Detta krävde utvecklingen av dynamiska vägningssystem, där enskilda vagnar kunde vägas i farten. Detta innebär att enskilda vagnar i ett tågset kan vägas automatiskt när de passerar vågbryggan och deras vikter utvärderas av ett vägningsdatorsystem.

Tamtrons egen historia inom området järnvägsvägningslösningar är kopplad till frågan om dynamisk vägning. Som en av pionjärerna inom detta område har Tamtron skapat nya lösningar i årtionden. De första dynamiska vägningssystemen från Tamtron, Trapper DRS, installerades redan på 1980-talet. Med tiden har Tamtron utvecklats till en världsledande aktör inom detta specialområde och erbjuder idag flera typer av dynamiska järnvägsvägningssystem.

Tory

Tamtron sticker ut med sin bredd och kunskap inom järnvägsvägning

Tamtrons långa erfarenhet inom järnvägsvägningssystem har gjort det möjligt för företaget att samla på sig en enorm mängd ovärderlig kunskap och kunnande. Kunskapen har utvecklats över tid och är baserat på hundratals installationer av dynamiska vägningssystem över hela världen. Samtidigt är know-how precis vad som behövs för lång livslängd och är faktiskt en av hörnstenarna i vår framgång.

Järnvägsvägningslösningar är ett mycket specifikt område i Tamtrons produktportfölj.
Det handlar inte om försäljning av ”färdiga varor”, utan genomförande av relativt storskaliga projekt där järnvägsvägningssystemet är en nyckelkomponent. Vart och ett av dessa projekt är alltid unikt på något sätt.

Det unika beror särskilt på den kunskapsbredd som krävs från olika discipliner. Dessutom spelar längden på genomförandet från idé till installationen av utrustningen, behovet av samarbete med andra parter som ofta är Tamtrons underleverantörer, den höga projektkomplexiteten och sist men inte minst den ekonomiska volymen i enskilda projekt stor roll. .

Vad som också är notervärt är att för att denna verksamhet ska lyckas krävs expertis inte bara inom själva vägningstekniken utan även inom andra områden. Det handlar främst om järnvägsinfrastrukturbyggnation, järnvägsdrift, järnvägskonstruktion, kunskap om konstruktion och drift av rullande materiel samt projektering för järnväg i övrigt. Naturligtvis är också kunskap om konstruktion och tillverkning av stål- och betongkonstruktioner samt logistik inom järnvägsgodstransporter viktig.

Tory

Världsledande inom järnvägsvägning men även annan vägning

Lösningar för vägningssystem för järnväg utgör en betydande del av Tamtrons omsättning. Men förutom lång närvaro på marknaden och hög kunskapsnivå är Tamtrons ledande marknadsposition resultatet av kontinuerlig utveckling och modernisering av alla dess vågsystem. De tjänster vi tillhandahåller våra kunder är också en viktig faktor för vår framgång. I synnerhet eftermarknadstjänster efter idrifttagning och under användning av utrustningen.

Kvaliteten på våra produkter, en hög tillförlitlighet, hållbarhet och lång livslängd är en självklarhet för oss. Allt detta är endast möjligt tack vare att Tamtron har ett stabilt team av toppspecialister inom alla områden av vår verksamhet. Detta innebär allt från mjukvaru- och hårdvaruutvecklare, servicetekniker, designers, produktionstekniker, och marknadsföringspersonal till support- och administrativ personal.

Vi får inte heller glömma ledningens utmärkta arbete som skapar goda förutsättningar för all vår verksamhet. Kombinationen av alla dessa faktorer återspeglas i Tamtrons marknadsposition och framgång och lovar gott inför framtida tillväxt.

Tory

Järnvägen till framtiden

Huvudfaktorn bakom kvaliteten och den höga tekniska nivån på Tamtrons vägningssystem för järnväg är vår långa historia inom branschen. All erfarenhet från hundratals projekt återspeglas i våra lösningar.

Vår förmåga att identifiera marknadens behov och därmed alltid ligga steget före i utvecklingen av nya lösningar är avgörande också för fortsatt framgång. I utvecklingen siktar vi främst på lösningar för höghastighets helautomatiska logistiksystem bestående av vägningssystem och integrerade automatiska OCR-identifieringssystem – en kombination som digitaliserar järnvägslogistiken.

Vi ser också en framtid i att tillhandahålla komplett data till användarna av systemet. Det innebär att skapa molnlösningar där vägningssystemen blir källan till rådata för molntjänsterna.

Tack vare kombinationen av all relevant kunskap och know-how kan Tamtron vidareutveckla och erbjuda nyskapande lösningar som bidrar till att företaget kan behålla sin position som världsledande inom sitt område. Tamtrons tåg är verkligen på rätt spår.

Tory
Läs mer om Tamtrons vägningslösningar för järnväg