Mezi železničními váhovými systémy, které jsou schváleny pro komerční použití, je vlakový váhový systém Tamtron Trapper nejlepší na trhu. Velké ocelárny, vnitrostátní dopravci a ropné rafinérie po celém světě spoléhají na vynikající přesnost vah Trapper.

Díky technologiím a know-how se společnost Tamtron stala světovým lídrem ve specializované oblasti železničního vážení. Tento vývoj má dlouhou historii, ale je také aktuálním tématem, protože potřeba řešení železničního vážení v poslední době stále více roste. Ale odkud tato technologie pochází, kam směřuje a jaké jsou její výhody?

Jaroslav Hronek (CTO Tamton Czech republic) ve svém článku sdílí své poznatky o minulém, současném a budoucím stavu železničních váhových systémů Tamtron.

Železniční váhové systémy jsou stále důležitější

Při přepravě zboží lze pozorovat obecný trend návratu ze silnic na železnici. Je to způsobeno mnoha faktory, jako je ekologie, nasycenost silniční sítě a rostoucí ceny pohonných hmot. V současnosti nabývají na významu jednotné přepravní systémy, jako je kontejnerový systém Innofreight. Jde o významný přínos pro logistiku zboží, protože urychluje přepravu a snižuje její náklady.

Druhotným přínosem systému je jednoduchá, a tím i levná konstrukce železničních vozů pro kontejnerovou přepravu. V současné době jsou k dispozici nejen konvenční kontejnery, ale také kontejnery pro přepravu sypkých materiálů a kapalin.

Velmi žádané jsou dynamické váhové systémy, které umožňují vážení vozů za jízdy i při vyšších rychlostech a minimalizují požadavky na zásah do výstavby železniční trati.

Tory

Historie železničních váhových řešení a společnost Tamtron jsou propojeny

Potřeba železničních váhových řešení je prakticky stejně stará jako železnice samotná. V raných dobách se vážení provádělo pomocí statické mechanické mostní váhy, na které se vážily jednotlivé vagóny. S rozvojem elektroniky začaly být tyto mechanické systémy nahrazovány elektromechanickými snímači (tenzometry) a měřicí elektronikou. Tyto systémy se dodnes používají v některých váhových aplikacích, jako je plnění železničních vozů materiálem (většinou sypkým materiálem nebo kapalinami) na požadovanou hodnotu.

Statický způsob, kdy bylo nutné vagón postavit na váhu a při vážení musel zůstat po určitou dobu nehybný, byl časově velmi náročný a nevyhovoval potřebám zvyšující se intenzity přepravy zboží a její efektivity. To si vyžádalo vývoj dynamických váhových systémů, kde by bylo možné vážit jednotlivé vagóny za jízdy. To znamená, že jednotlivé vagóny vlakové soupravy mohou být automaticky zváženy při průjezdu váhovým mostem a jejich hmotnost vyhodnocena systémem váhového počítače.

Vlastní historie společnosti Tamtron v oblasti železničních váhových řešení je spojena s problematikou dynamického vážení. Jako jeden z průkopníků v této oblasti vytváří společnost Tamtron nová a originální řešení po celá desetiletí. První dynamické váhové systémy Tamtron Trapper DRS byly instalovány již v 80. letech minulého století. Postupem času se společnost Tamtron vypracovala na světového lídra v této specializované oblasti a dnes nabízí několik typů dynamických železničních váhových systémů.

Tory

Společnost Tamtron vyniká rozsahem znalostí v oblasti železničního vážení

Dlouhodobé působení společnosti Tamtron a její aktivity v oblasti železničních váhových systémů umožnily společnosti shromáždit obrovské množství neocenitelných znalostí a rozsáhlé know-how. Toto know-how se postupně vyvíjelo a bylo založeno na stovkách implementací dynamických váhových systémů po celém světě. Na druhou stranu je know-how přesně to, co je potřeba pro dlouhodobé působení na trhu a je vlastně jedním ze základních kamenů našeho úspěchu.

Řešení železničních vah jsou z pohledu produktového portfolia společnosti Tamtron velmi specifickou oblastí. Nejde o prodej „hotových produktů“, ale o realizaci relativně rozsáhlých projektů, jejichž klíčovou součástí je železniční váhový systém. Každý z těchto projektů je vždy svým způsobem jedinečný. Jedinečnost je dána zejména rozsahem požadovaných znalostí v různých oborech. Velkou roli navíc hraje délka realizace od nápadu zákazníka až po instalaci zařízení, nutnost spolupráce s dalšími stranami, které jsou často subdodavateli společnosti Tamtron, vysoká náročnost projektu a v neposlední řadě finanční objem jednotlivých projektů.

Za zmínku také stojí, že pro úspěch tohoto podnikání je nezbytná nejen odbornost v oblasti samotné váhové techniky, ale i v jiných oblastech. Jde především o výstavbu železniční infrastruktury, provoz a projektování železničních tratí, znalosti v oblasti konstrukce a provozu kolejových vozidel, ale i obecné projektování v oblasti železnic. Důležitá je samozřejmě také znalost projektování a výroby ocelových a betonových konstrukcí a logistiky v železniční nákladní dopravě.

Tory

Světový lídr v oblasti železničního vážení, ale i jiných vah

Řešení železničních váhových systémů tvoří významnou část obratu společnosti Tamtron. Kromě dlouholeté přítomnosti na trhu a vysoké úrovně know-how je však vedoucí postavení společnosti Tamtron výsledkem neustálého vývoje a modernizace všech jejích váhových systémů. Důležitým faktorem úspěchu jsou také služby poskytované zákazníkům. Zejména poprodejní služby, které jsou poskytovány po uvedení do provozu a během používání zařízení.

Kvalita produktů a jejich vysoká spolehlivost, trvanlivost a dlouhá životnost jsou pro společnost Tamtron samozřejmostí. To vše je možné jen díky tomu, že společnost disponuje stabilním týmem špičkových specialistů ve všech oblastech své činnosti. To znamená od vývojářů softwaru i hardwaru, servisních techniků, projektantů, pracovníků výroby, výstupní kontroly a marketingu až po zajištění administrativních činností. Nesmíme také zapomenout na výbornou práci managementu, který vytváří a zajišťuje stabilní podmínky pro všechny provozy. Kombinace všech těchto faktorů je odrazem tržní pozice a úspěchu společnosti Tamtron a dává velký příslib budoucího růstu.

Tory

Železnice budoucnosti

Hlavním faktorem kvality a vysoké technické úrovně železničního váhového systému Tamtron je naše dlouhá historie v tomto oboru. Všechny zkušenosti získané ze stovek projektů se zhmotňují v našich řešeních. Naše schopnost rozpoznat potřeby trhu a být tak vždy o krok napřed ve vývoji nových řešení je klíčová i pro další úspěch. Při vývoji se zaměřujeme především na řešení pro vysokorychlostní, plně automatické logistické systémy, které se skládají z váhových systémů a integrovaných automatických identifikačních systémů na bázi OCR – kombinace, která digitalizuje železniční logistiku.

Budoucnost také vidíme především v poskytování kompletních dat uživatelům systému. To znamená vytváření cloudových řešení, kde budou váhové systémy zdrojem hrubých dat pro cloudové služby.

Díky kombinaci všech relevantních znalostí a know-how je společnost Tamtron schopna dále rozvíjet a nabízet originální řešení, která si udrží pozici světového lídra ve své profesi. Vlak společnosti Tamtron je skutečně na dobré cestě.

Tory