Sekretessmeddelande

Tamtron AB (nedan Tamtron) har åtagit sig att respektera och skydda din integritet och dina personuppgifter. Tamtron behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s principer för uppgiftsskydd.

Information om personuppgiftsansvarig:
Namn: Tamtron Oyj
Adress: Vestonkatu 11, 33580 Tampere (Finland) 
Tel: +358 3 3143 5000
E-post: weighing@tamtron.com

1. TAMTRONS DATABAS FÖR KUNDRELATIONSHANTERING

Tamtron använder databaser för kundrelationshantering (CRM) för att behandla och spåra våra försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. Tamtrons CRM-databaser omfattar:

 • personuppgifter om representanter för våra kunder, potentiella kunder och andra företag som Tamtron har en affärsrelation med eller vill utveckla en affärsrelation med
 • personuppgifter om kunder eller slutanvändare till Tamtrons kunder, som kontaktar Tamtron angående vägningslösningar
 • personuppgifter relaterade till externa intressenter som Tamtron är intresserad av att tillhandahålla med allmän information om Tamtron och dess verksamhet.

1.1 INSAMLADE PERSONUPPGIFTER

Följande information samlas in och bearbetas i samband med CRM:

 • förnamn och efternamn
 • organisationsinformation och kontaktuppgifter
 • roll och kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer)
 • annan information som tillhandahålls (exempelvis feedback från kunder, evenemangsregistreringar och prenumerationer på nyhetsbrev)
 • IP-adress
 • eventuell annan information som är relevant för affärsrelationen.

Sådan personlig information kallas nedan för ”personuppgifter”. De individer vars personuppgifter behandlas kallas ”registrerade”.

1.2 DATABEHANDLINGENS SYFTEN OCH JURIDISKA GRUND 

Tamtron behandlar personuppgifter för att underlätta Tamtrons verksamhet, ge stöd åt försäljningsaktiviteter, hantera leveranser, underhållstjänster och fakturering, kontakta kunder för avtalshantering och marknadsföringsändamål samt i övrigt upprätthålla kundrelationen. Tamtron kan också använda uppgifterna för att hantera incidenter och anspråk samt för att ge assistans som kunden begär. Tamtron kan kontakta de registrerade för att genomföra kundundersökningar.
Personuppgifterna samlas in främst i samband med styrning och implementering av kund- och partnerrelationer. Sådan information omfattar även den information som personen väljer att tillhandahålla oss (exempelvis när du registrerar dig för ett evenemang anordnat av oss, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller när du besöker vår webbplats).

1.3 KÄLLOR TILL PERSONUPPGIFTER OCH LAGRINGSPERIOD 

Personuppgifterna har erhållits direkt från kunderna eller i samband med deras användning av Tamtrons produkter och tjänster. Personuppgifter kan också komma från Tamtrons representanter baserat på deras affärsinteraktioner med de registrerade. I vissa fall kan Tamtron samla in personuppgifter från offentliga register och andra tillförlitliga externa källor.
Personuppgifterna kommer endast att lagras så länge som krävs eller är berättigat enligt tillämplig lagstiftning. Tamtron granskar regelbundet nödvändigheten av lagrade data och raderar alla data när de inte längre behövs för de syften som nämns i detta sekretessmeddelande.

2. TAMTRONS COOKIEPOLICY

Tamtron använder cookies och annan liknande teknik på sin webbplats på Tamtrongroup.com. Cookies är små textfiler som placeras på din enhet när du besöker eller använder vår webbplats. De gör det exempelvis möjligt att samla in data om hur du använder vår webbplats samt att spara dina webbplatspreferenser och åtgärder. Cookies och de data som samlas in med dem används för att underlätta användningen av vår webbplats samt för att övervaka, analysera och förbättra användbarheten och användningen av webbplatsen.

Cookies innehåller en unik identifierare (UID), exempelvis ett slumpmässigt skapat nummer, som gör det möjligt att identifiera din enhet. Även om din enhet kan identifieras av cookies, möjliggör cookies vanligtvis inte identifiering av våra webbplatsanvändare utan viss ytterligare information. Vissa tredje parter som använder cookies på vår webbplats, exempelvis Facebook, kan dock koppla en UID som finns i cookien till motsvarande Facebook-användare, om användaren som besöker vår webbplats har ett Facebook-konto.

Som förklaras närmare nedan är vissa cookies som används på Tamtrongroup.com nödvändiga för att aktivera funktioner samt för att förbättra prestandan eller användarupplevelsen av vår webbplats. Vissa cookies använder vi för att leverera riktad digital marknadsföring på vår webbplats eller andra webbplatser.

När du besöker Tamtrons webbplats placerar Tamtron och/eller tredjepartsleverantörer, exempelvis Google eller Facebook, cookies på din enhet.

2.1 DATA SOM SAMLAS IN MED COOKIES 

Tamtron och tredjepartsleverantörer samlar särskilt in följande information med hjälp av cookies:

 • din IP-adress
 • tiden du besökt vår webbplats
 • webbplatsen genom vilken du har kommit in på vår webbplats
 • sidor du besökt på vår webbplats
 • din webbläsartyp (exempelvis Internet Explorer eller Firefox)
 • ditt geografiska läge.

2.2 COOKIES SOM ANVÄNDS PÅ TAMTRONGROUP.COM 

 • Google Analytics. Vi använder Google Analytics för att övervaka vår webbplats. Google placerar dessa cookies på din enhet. Google kan också ha tillgång till Google Analytics-cookies och data som samlas in av dem. Läs mer om Google Analytics-cookies och deras utgångsdatum här, och om Googles tjänster i allmänhet här.
 • HubSpot. Vi använder HubSpot för användarövervakning, funktioner i de formulär som finns på vår webbplats samt automatisering av marknadsföring. HubSpot placerar dessa cookies på din enhet. HubSpot kan också ha tillgång till HubSpot-cookies och data som samlas in av dem. Läs mer om HubSpot-cookies och deras utgångsdatum här.
 • Facebook. Vi använder Facebook för att aktivera delningsknappen samt för användarövervakning på vår webbplats. Facebook placerar dessa cookies på din enhet. Facebook kan också ha tillgång till dessa cookies och data som samlas in av dem. Facebook använder dessa data för att tillhandahålla analystjänster och rikta digital marknadsföring. Läs mer om Facebook-cookies här.
 • LinkedIn. Vi använder LinkedIn för att aktivera delningsknappen samt för användarövervakning på vår webbplats. Läs mer om LinkedIn-cookies här.

2.3 HUR MAN HANTERAR COOKIES 

Om du har gett ditt samtycke till att spara cookies på din enhet och du vill återkalla ditt samtycke, kan du förhindra användningen av cookies genom att använda denna länk. Du kan däremot inte inaktivera cookies som är nödvändiga för att använda webbplatsen. Om du inte vill att tredje parter samlar in information från dig för riktade reklamändamål kan du välja bort det via https://www.youronlinechoices.eu och/eller https://www.aboutads.info/choices.

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men om du inte vill ta emot cookies rekommenderar vi att du ändrar din webbläsares inställningar så att den blockerar cookies, eller ger dig en varning innan du sparar en cookie, samt tar bort alla cookies som redan sparats på din enhet.
Mer information om hur du kan konfigurera inställningarna för hantering av cookies finns i användarmanualer till din webbläsare.

Observera att förhindrande av all användning av cookies kan påverka din användning av vår webbplats och hindra dig från att använda vissa funktioner som finns tillgängliga på vår webbplats.

3. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Tamtron använder endast personuppgifterna för sina interna affärsändamål och överför inte uppgifterna till någon extern part. Vissa av personuppgifterna kan vara tillgängliga för och behandlas av Tamtrons dotterbolag, underleverantörer och andra tjänsteleverantörer, i den utsträckning det behövs i relation till ovan nämnda ändamål.

Data kan överföras till enheter inom Tamtron Group och dess partners, dotterbolag och underleverantörer för att uppfylla de syften som anges i avsnitt 3 eller vid kundförfrågningar. Sådana överföringar kan omfatta överföringar utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller utanför det land där du försett Tamtron med dina personuppgifter. När data överförs utanför EU/EES sker överföringen med hjälp av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler eller annan överföringsmekanism tillåten enligt lagstiftning. Under alla omständigheter kommer Tamtron alltid att säkerställa att personuppgifter är tillräckligt skyddade enligt gällande lagar och förordningar.

4. UPPDATERINGAR AV DETTA SEKRETESSMEDDELANDE

Tamtron håller sin sekretesspolicy under regelbunden översyn och lägger ut eventuella uppdateringar på denna webbsida. Tamtron uppdaterar detta sekretessmeddelande när det sker ändringar i behandlingen av personuppgifter i gällande lagar som vi behöver informera dig om. Dessutom kan vi uppdatera detta sekretessmeddelande och vår cookiepolicy när vi utvecklar vår webbplats, tjänster eller affärsverksamhet. Vi kan ändra vår cookiepolicy utan att informera användarna av vår webbplats om dessa ändringar, såvida inget annat krävs enligt tvingande lagar. Därför rekommenderar vi att du läser denna policy med jämna mellanrum.

Den senaste versionen av vårt sekretessmeddelande finns tillgänglig på denna webbplats. Detta sekretessmeddelande uppdaterades senast i januari 2022.

5. DE REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Tamtron agerar noggrant för att säkerställa att du kan utöva dina rättigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. Registrerade kan när som helst kontakta Tamtron och begära tillgång till sina personuppgifter. Tamtron kommer att korrigera eller radera eventuella ofullständiga, felaktiga eller föråldrade personuppgifter på den registrerades begäran.

I enlighet med tillämpliga lokala lagar har den registrerade rätt att:

 • begära att hans eller hennes personuppgifter raderas helt eller delvis, i enlighet med tillämpliga lagar och våra lagringskriterier
 • begära att användningen av hans eller hennes personuppgifter begränsas
 • invända mot behandlingen av hans eller hennes personuppgifter
 • begära att hans eller hennes personuppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig i enlighet med EU:s dataskyddsförordning
 • dra tillbaka sitt samtycke till behandling av hans eller hennes personuppgifter i enlighet med tillämplig lag
 • lämna in ett klagomål till en relevant dataskyddsmyndighet, om Tamtron har behandlat personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagar.

6. KONTAKTA OSS

Kontakta oss per e-post på viktigt@tamtron.se om du har frågor om vår sekretess- eller cookiepolicy, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.