Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Společnost Tamtron s.r.o. (později Tamtron) se zavazuje respektovat a chránit vaše soukromí a osobní údaje. Společnost Tamtron zpracovává vaše osobní údaje v souladu s evropskými zásadami ochrany údajů.

Informace o správci údajů: 
Název : Tamtron Oyj 
Adresa: Vestonkatu 11, 33580 Tampere (Finland)
Tel.: +358 3 3143 5000 
e-mail: weighing@tamtron.com

1. DATABÁZE ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY SPOLEČNOSTI TAMTRON

Společnost Tamtron používá k řízení a sledování svých prodejních a marketingových aktivit databáze pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Databáze CRM společnosti Tamtron zahrnují

 • osobní údaje zástupců našich zákazníků, potenciálních zákazníků a dalších společností, s nimiž společnost Tamtron udržuje obchodní vztahy nebo chce tyto vztahy rozvíjet
 • osobní údaje zákazníků nebo koncových uživatelů zákazníků společnosti Tamtron, kteří se na společnost Tamtron obracejí s žádostí o řešení vážení
 • osobní údaje týkající se externích zúčastněných stran, kterým má společnost Tamtron zájem poskytovat obecné informace o společnosti Tamtron a jejím podnikání.

1.1 SHROMÁŽDĚNÉ OSOBNÍ ÚDAJE 

V souvislosti se CRM jsou shromažďovány a zpracovávány následující údaje:

 • jméno a příjmení:
 • informace o organizaci a kontaktní údaje
 • funkce a kontaktní údaje (e-mail a telefonní číslo)
 • další údaje, které nám byly poskytnuty (např. zpětná vazba od zákazníků, registrace na akci a odběr newsletteru)
 • IP adresa
 • případné další informace důležité pro obchodní vztah.

Tyto osobní údaje jsou později označovány jako „osobní údaje“. Osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, se označují jako „subjekty údajů“.

1.2 ÚČELY A PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ 

Společnost Tamtron zpracovává osobní údaje za účelem usnadnění podnikání společnosti Tamtron, podpory prodejních aktivit, správy dodávek, servisních služeb a fakturace, kontaktování zákazníků pro účely správy smluv a marketingu a jiného udržování vztahu se zákazníky. Společnost Tamtron může tyto údaje použít také k řešení incidentů a reklamací a k poskytování pomoci na žádost zákazníka. Společnost Tamtron může kontaktovat subjekty údajů za účelem provádění zákaznických průzkumů.

Osobní údaje jsou shromažďovány především v rámci správy a realizace vztahů se zákazníky a partnery. Mezi tyto údaje patří také informace, které se nám dotyčná osoba rozhodne poskytnout (např. když se přihlásíte na námi pořádanou akci nebo k odběru našeho newsletteru nebo když navštívíte naše webové stránky).

1.3 ZDROJ(E) OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOBA JEJICH UCHOVÁVÁNÍ 

Osobní údaje byly získány přímo od zákazníků nebo v souvislosti s využíváním produktů a služeb společnosti Tamtron. Osobní údaje mohou pocházet také od zástupců společnosti Tamtron na základě jejich obchodních interakcí se subjekty údajů. V některých případech může společnost Tamtron shromažďovat osobní údaje z veřejných rejstříků a jiných spolehlivých externích zdrojů.

Osobní údaje budou uchovávány pouze po nezbytně dlouhou dobu nebo po dobu tak dlouhou, jakou povolují platné právní předpisy. Společnost Tamtron pravidelně přezkoumává nezbytnost uložených údajů a veškeré údaje vymaže, pokud již nejsou potřebné pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

2. ZÁSADY SPOLEČNOSTI TAMTRON TÝKAJÍCÍ SE SOUBORŮ COOKIE

Společnost Tamtron používá na svých webových stránkách na adrese tamtrongroup.com soubory cookie a další podobné technologie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení, když navštívíte nebo použijete naše webové stránky. Umožňují například shromažďovat údaje o tom, jak používáte naše webové stránky, a také ukládat vaše předvolby a akce na webu. Soubory cookie a údaje s nimi shromážděné slouží k usnadnění používání našich webových stránek a také k monitorování, analýze a zlepšování použitelnosti a používání webových stránek.

Soubory cookie obsahují jedinečný identifikátor (UID), například náhodně vytvořené číslo, které umožňuje identifikovat vaše zařízení. I když lze vaše zařízení pomocí souborů cookie identifikovat, soubory cookie obvykle neumožňují identifikovat uživatele našich webových stránek bez určitých dalších informací. Některé třetí strany, které používají soubory cookie na našich webových stránkách, jako například Facebook, však mohou spojit UID obsažené v souboru cookie s příslušným uživatelem Facebooku, pokud má uživatel navštěvující naše webové stránky uživatelský účet na Facebooku.

Jak je podrobněji vysvětleno níže, některé soubory cookie používané na stránkách tamtrongroup.com jsou nezbytné pro umožnění funkcí, jakož i pro zlepšení výkonu nebo uživatelského zážitku z našich webových stránek. Některé soubory cookie používáme k poskytování cíleného digitálního marketingu na našich webových stránkách nebo jiných webových stránkách.

Když navštívíte webové stránky společnosti Tamtron, společnost Tamtron a/nebo poskytovatelé služeb třetích stran, například Google nebo Facebook, umístí do vašeho zařízení soubory cookie.

2.1 ÚDAJE SHROMAŽĎOVANÉ POMOCÍ SOUBORŮ COOKIE

Společnost Tamtron a poskytovatelé služeb třetích stran shromažďují pomocí souborů cookie zejména následující informace:

 • IP adresu
 • čas návštěvy
 • webovou stránku, přes kterou jste vstoupili na naše webové stránky
 • stránky navštívené na našich webových stránkách
 • typ prohlížeče (například Internet Explorer, Firefox)
 • zeměpisnou polohu.

2.2 SOUBORY COOKIE POUŽÍVANÉ NA STRÁNKÁCH TAMTRONGROUP.COM

 • Google Analytics. Ke sledování našich webových stránek používáme službu Google Analytics. Společnost Google umisťuje tyto soubory cookie do vašeho zařízení. Společnost Google může mít také přístup k souborům cookie služby Google Analytics a k údajům, které shromažďuje. Více informací o souborech cookie Google Analytics a datu jejich platnosti najdete zde a obecně o službách společnosti Google zde.
 • HubSpot. HubSpot používáme pro sledování uživatelů, funkčnosti formulářů dostupných na našich webových stránkách a také pro automatizaci marketingu. Společnost Google umisťuje tyto soubory cookie do vašeho zařízení. Společnost HubSpot může mít také přístup k souborům cookie HubSpot a k údajům, které shromažďují. Více informací o souborech cookie společnosti HubSpot, včetně data jejich platnosti, najdete zde.
 • Facebook. Facebook používáme pro umožnění tlačítka pro sdílení a také pro sledování uživatelů na našich webových stránkách. Společnost Facebook umisťuje tyto soubory cookie do vašeho zařízení. Facebook může mít k těmto souborům cookie a údajům jimi shromážděným také přístup. Facebook tyto údaje používá k poskytování analytických služeb a cílení digitálního marketingu. Více informací o souborech cookie společnosti Facebook naleznete zde.
 • LinkedIn. LinkedIn používáme pro umožnění tlačítka pro sdílení a také pro monitorování uživatelů na našich webových stránkách. Více informací o souborech cookie LinkedIn naleznete zde.

2.3 JAK SPRAVOVAT SOUBORY COOKIE 

Pokud jste udělili souhlas s ukládáním souborů cookie do svého zařízení a chcete jej zrušit, můžete používání souborů cookie zakázat pomocí tohoto odkazu. Soubory cookie, které jsou nezbytné pro používání webových stránek, nelze zakázat. Pokud si nepřejete, aby o vás třetí strany shromažďovaly informace pro účely cílené reklamy, můžete se rozhodnout pro odhlášení prostřednictvím https://www.youronlinechoices.eu a/nebo https://www.aboutads.info/choices.

Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky, ale pokud nechcete soubory cookie přijímat, doporučujeme vám změnit nastavení prohlížeče tak, aby prohlížeč soubory cookie blokoval nebo vás před uložením souboru cookie upozornil, a také odstranit všechny soubory cookie, které již byly ve vašem zařízení uloženy.

Další informace o tom, jak můžete konfigurovat nastavení týkající se správy souborů cookie, naleznete v uživatelské příručce svého prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že zabránění veškerému používání souborů cookie může ovlivnit vaše používání našich webových stránek a zabránit vám v používání některých funkcí dostupných na našich webových stránkách.

3. PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Tamtron používá osobní údaje pouze pro své interní obchodní účely a nepředává je žádným externím stranám. K některým osobním údajům mohou mít přístup a mohou je zpracovávat dceřiné společnosti společnosti Tamtron, subdodavatelé a další poskytovatelé služeb, a to v rozsahu potřebném v souvislosti s výše uvedenými účely.

Údaje mohou být předávány subjektům v rámci skupiny Tamtron a jejím partnerům, přidruženým společnostem a subdodavatelům za účelem splnění účelů uvedených v oddíle 3 nebo na žádost klienta. Takové předávání může zahrnovat předávání mimo Evropský hospodářský prostor nebo mimo zemi, ve které jste společnosti Tamtron poskytli osobní údaje. Pokud jsou údaje předávány mimo EU/EHP, předávání se provádí s využitím standardních smluvních doložek Evropské komise nebo jiného mechanismu předávání povoleného právními předpisy. V každém případě společnost Tamtron vždy zajistí, aby byly osobní údaje náležitě chráněny v souladu s požadavky platných zákonů a předpisů.

4. AKTUALIZACE TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Tamtron pravidelně kontroluje své zásady ochrany osobních údajů a veškeré aktualizace umisťuje na tuto webovou stránku. Společnost Tamtron aktualizuje toto prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud dojde ke změnám ve zpracování osobních údajů v platných zákonech, o kterých vás musíme informovat. Kromě toho můžeme toto prohlášení o ochraně osobních údajů a zásady používání souborů cookie aktualizovat při vývoji našich webových stránek, služeb nebo obchodních aktivit. Pokud závazné právní předpisy nevyžadují jinak, nemusíme uživatele našich webových stránek osobně informovat o změnách, které jsme provedli v našich zásadách používání souborů cookie. Proto doporučujeme si tyto zásady čas od času přečíst.

Nejnovější verze prohlášení o ochraně osobních údajů je k dispozici na těchto webových stránkách. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno v lednu 2022.

5. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Společnost Tamtron důsledně dbá na to, abyste mohli uplatnit svá práva týkající se zpracování vašich osobních údajů. Subjekty údajů mohou kdykoli kontaktovat společnost Tamtron a požádat o přístup ke svým osobním údajům. Společnost Tamtron na žádost subjektů údajů opraví nebo vymaže neúplné, nepřesné nebo neaktuální osobní údaje.

V souladu s místními platnými zákony má subjekt údajů právo na:

 • požádat o vymazání osobních údajů a být zapomenut, pokud je to v souladu s platnými zákony a našimi kritérii pro uchovávání údajů.
 • požádat o omezení používání osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • požádat o předání osobních údajů jinému správci údajů v souladu s evropským nařízením o ochraně osobních údajů
 • odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy
 • podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud společnost Tamtron zpracovává osobní údaje v rozporu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

6 KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo zásad používání souborů cookie, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu obchod@tamtron.cz a my se vám co nejdříve ozveme.