Tamtron jest graczem międzynarodowym, ale podzielamy te same wartości we wszystkich naszych oddziałach na świecie. Jedną z nich jest praca zespołowa, która znajduje odzwierciedlenie na co dzień poprzez odpowiedzialność i wsparcie dla naszych współpracowników.

Mikko Keskinen, rozpoczyna serię wywiadów „Scale goes around” z okazji 50-lecia firmy Tamtron opisując w nich swoją karierę zawodową jako dyrektora generalnego.

W tym roku poznamy Tamtron oczami jej pracowników. Swoją wiedzą podzielą się osoby pracujące nad różnorodnymi zadaniami, i w różnych krajach, a Mikko przedstawi swoje przemyślenia na temat strategii, roli cyfryzacji oraz rozwoju firmy.

1. Jak wygląda dzisiaj Tamtron?

Tamtron jest dzisiaj jednym z największych międzynarodowych i innowacyjnych dostawców rozwiązań w zakresie ważenia przemysłowego i zarządzania danymi. Prowadzimy działalność w ośmiu krajach Europy i zatrudniamy około 170 specjalistów. Oprócz europejskiego rynku krajowego, produkty Tamtron są eksportowane do ponad 60 krajów poprzez rozległą sieć dystrybutorów.

Tamtron ma silną strategię wzrostu: chcemy się rozwijać i internacjonalizować. W ubiegłym roku zwiększyliśmy naszą działalność w krajach skandynawskich i rozszerzyliśmy naszą działalność na Norwegię, przejmując firmę Scaleit AS, specjalizującą się w odsprzedaży, instalacji, kalibracji i usługach serwisowych rozwiązań ważących. Scaleit jest głównym graczem na swoim rynku i chociaż współpracowaliśmy ze sobą w przeszłości, przejęcie pozwoli nam dzielić się wiedzą i najlepszymi praktykami z korzyścią dla naszych klientów.

W tym roku dodatkowo wzmocniliśmy naszą pozycję dzięki przejęciu kolejnej firmy jaką jest Jydsk Vægtfabrik A/S, duńskia firmy specjalizującej się w odsprzedaży, instalacji, kalibracji i usługach serwisowych rozwiązań wagowych. Jednocześnie zapewniliśmy sobie dzięki temu pozycję największego gracza w branży  wagowej, w regionie skandynawskim. Jydsk Vægtfabrik A/S ma długą tradycję i w ciągu ostatniego roku bardzo rozwinęła swoją działalność, w tym uruchomiła usługę e-commerce dla usług ważenia. Dzięki tej transakcji możemy teraz lepiej wspierać naszych klientów prowadzących działalność w krajach skandynawskich, będąc ich lokalnym partnerem w zakresie usług ważenia w Danii.

Tamtron home markets

2. Jakie czynniki przyczyniły się do tego, że Tamtron od samego początku był pionierem w branży wagowej? Jak myślisz, jak ta pozycja będzie się rozwijać w przyszłości?

W Tamtron innowacja jest zaszczepiona w DNA całej firmy. Działamy blisko naszych klientów, dzięki czemu wcześnie rozumiemy ewolucję potrzeb naszych klientów, rynków i technologii. Pomaga nam to zobaczyć szerszy obraz, a Tamtron szybko adaptuje się do tych potrzeb. Musimy być na bieżąco, aby wyprzedzić konkurencję. Przewidywanie i dokonywanie wyborów nie jest łatwe, ale praca jest i była wykonywana bez przerwy. Nasz model biznesowy i możliwości pozwolą nam pozostawać w czołówce rozwiązań w zakresie ważenia przemysłowego i zarządzania danymi również w przyszłości.

Cyfryzacja ma bardzo szeroki wpływ na rynek i jest również zauważalna w naszej bazie klientów. Jesteśmy jednak dobrze przygotowani do podejmowania nowych wyzwań. Od dziesięcioleci Tamtron wprowadza na rynek różne innowacje w zakresie ważenia. Rozumiemy, jak ważny jest rozwój technologiczny i co on umożliwia. Ponadto kraje skandynawskie mają wysoki poziom rozwoju technologicznego i standardów – mamy tutaj laboratorium, w którym możemy realizować innowacje.

3. Klienci chwalą firmę Tamtron w szczególności za proaktywną obsługę klienta i słuchanie ich potrzeb. W jaki sposób obsługa klienta Tamtron odniosła sukces?

Podstawą są nasi klienci – robimy to dla nich. Rozumiemy, że systemy ważenia mają kluczowe znaczenie dla działalności naszych klientów, a usługi mogą być dostosowane do ich potrzeb.

W szczególności chcę podkreślić doświadczenie, profesjonalizm i postawę serwisową naszego zespołu serwisowego – fundamenty dobrej obsługi. Sprzęt pracuje w wymagających środowiskach, występują drgania i wstrząsy, ale należy zapewnić ciągłość pracy. Ważne jest, że jesteśmy w stanie zareagować z bardzo krótkim czasem reakcji. Jest to możliwe dzięki całodobowej usłudze dyżurnej i szerokiej regionalnej sieci serwisowej. Zbudowaliśmy kompleksowe usługi serwisowe w krajach, w których również jesteśmy obecni. Na przykład w Finlandii mamy największą regionalną sieć serwisową. W krajach, w których nie mamy lokalnych oddziałów, zapewniamy wysokiej jakości usługi za pośrednictwem naszych dealerów. Instalatorzy są szkoleni w naszej centrali w Tampere w zakresie serwisowania naszego sprzętu a zdalny dostęp zapewnia również szybki sposób rozwiązania problemu oraz oszczędność czasu i zasobów.

Obsługa klienta

4. Jak wygląda przestrzeń pracownicza i społeczność Tamtron?

Tamtron jest graczem międzynarodowym, ale podzielamy te same wartości we wszystkich naszych oddziałach na świecie. Jedną z nich jest praca zespołowa, która znajduje odzwierciedlenie na co dzień poprzez odpowiedzialność i wsparcie dla naszych współpracowników.

Współpraca pomiędzy spółkami Grupy w różnych krajach i pomiędzy różnymi funkcjami opiera się na wspólnych procesach i modelach operacyjnych, dzięki czemu codzienne czynności są bardzo podobne.

Międzynarodowość Tamtron jest jedną z naszych mocnych stron jako pracodawcy – a dla mnie jednym z atutów pracy. Tutaj możesz współpracować z kolegami poza granicami kraju. Tamtron ma również bardzo szeroką bazę klientów na arenie międzynarodowej, a zwłaszcza po stronie OEM, intensywnie współpracujemy z dużymi globalnymi grupami w różnych branżach.

5. Jakie kompetencje ma teraz Tamtron? A jakie będą potrzebne w przyszłości?

Tamtron zawsze miał silne kompetencje technologiczne. Wraz z postępem cyfryzacji znaczenie oprogramowania wzrosło i będzie rosło. Jednak sprzęt jest nadal ważny i możemy opisać nasze rozwiązania terminem IoT z obsługą sprzętu.

Rozwiązania programowe oparte na SaaS są obecnie na czele rozwoju, dodając wielką wartość do rozwoju i wydajności działań naszych klientów. Ale kiedy mówimy o oprogramowaniu i danych, dane ważenia muszą pochodzić skądś w pierwszej kolejności. W dzisiejszych urządzeniach ważna jest innowacyjność. Na przykład nasze wagi do zrywki drewna zawierają bardzo dokładne i zaawansowane technologicznie czujniki. Dlatego w przyszłości będziemy nadal koncentrować się na rozwoju urządzeń ważących. Jako producent przyrządów pomiarowych ważne jest, abyśmy byli zaznajomieni z obowiązującymi wymogami i przepisami.

Zawsze byliśmy w czołówce usług SaaS. Po stronie rozwoju oprogramowania, nasz wysoki poziom wyszkolenia i wiedzy znajduje odzwierciedlenie również w naszej pracy. Rdzeń naszego rozwoju produktów znajduje się w Tampere, a bliskość uniwersytetu jest ważna. Ponadto mieliśmy dobrych partnerów w pracach rozwojowych, co przyniosło owoce.

Jednak usługi w chmurze służą nie tylko samemu sobie — widzimy, że przynoszą one ogromne korzyści naszym klientom. Na przykład tradycyjne urządzenia można zastąpić bardziej inteligentnymi urządzeniami mobilnymi, co oznacza mniejsze wymagania inwestycyjne i mniej konserwacji. Usługi w chmurze umożliwiają także zdalną diagnostykę i serwisowanie, aktualizacje oprogramowania odbywają się przez sieć, kopie zapasowe ustawień urządzeń są zapisywane w chmurze i stamtąd łatwo przywracane. Chmura ułatwia integrację z własnym systemem ERP.

Po stronie rozwoju oprogramowania eksperci odkryli, że własne produkty Tamtron dodają znaczącą wartość do ich własnej pracy: możesz pracować bezpośrednio z klientem końcowym, a kiedy zobaczysz produkt, który opracowałeś w produkcji, znaczenie i znaczenie praca wzrasta.

Oprócz własnych produktów cyfryzacja będzie odgrywać kluczową rolę również w innych działaniach w nadchodzących latach. Poza technicznymi obszarami specjalizacji, naturalnie posiadamy bogatą wiedzę w zakresie sprzedaży, marketingu i funkcji wsparcia. W ciągu ostatniego roku zrekrutowaliśmy bardzo dobrych pracowników.

one Cloud

6. Jakie są zalety bycia graczem międzynarodowym?

Największą wartością dodaną jest z pewnością możliwość gromadzenia i wymiany informacji z wielu różnych rynków. Pomaga nam to wprowadzać innowacje i rozwijać nasze rozwiązania w oparciu o dobre zrozumienie potrzeb klientów i, na przykład, regulacji branżowych w Europie i na świecie. Umożliwia nam również lepszą obsługę naszych klientów na arenie międzynarodowej. Międzynarodowy model operacyjny Tamtron wspiera innowacje i szybkie ich adaptowanie.

7. Z czego jesteś najbardziej dumny w Tamtronie?

Powiedziałbym, że to nasz zbiorowy duch. Wszyscy zbierają się razem i biorą odpowiedzialność. Mamy podejście zorientowane na klienta i jest to głęboko zakorzenione w organizacji. Głos klienta jest słuchany i uwzględniany w rozwoju zarówno usług, jak i produktów. Istniejemy dla naszych klientów, co znajduje odzwierciedlenie w naszej codziennej działalności. Prawdopodobnie z tego jestem najbardziej dumny w Tamtron. Pozytywna i wspierająca atmosfera to także przyjemność dla wszystkich.

Jesteśmy organizacją niskiego szczebla, co oznacza, że ​​dobrze znamy się w całej organizacji, a także między krajami. W naszą strategię zaangażowanych jest wiele osób z różnych jednostek krajowych. Praca zarządu i dyskusja między kierownictwem jest bezpośrednia, aktywna i intensywna. To pozwala nam podejmować decyzje w sprawny sposób. Ponadto łączy nas wspólne środowisko operacyjne i wspólna mentalność branżowa, co z pewnością jest kolejnym czynnikiem, który nas łączy.

Tamtron team

8. Opisz Tamtron w trzech słowach?

Naszą firmę określiłbym jako innowacyjną, rzetelną i profesjonalną.

9. Jakie są Twoje oczekiwania na przyszłość? Gdzie widzisz Tamtron za dziesięć lat?

Tamtron będzie kontynuował swoją strategię międzynarodowego wzrostu i za dziesięć lat będzie znacznie większym graczem. W międzyczasie cyfryzacja postępuje, a technologie robią duże postępy. Ciekawie będzie zobaczyć, co przyniesie przyszłość w tej dziedzinie, w tym wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Mamy już rozwiązania samoobsługowe dla portów morskich, a także zwiększy się liczba mobilnych, autonomicznych maszyn po stronie robót ziemnych i maszyn. Wykonujemy wiele wspólnych prac rozwojowych z naszymi klientami wokół tych tematów.

Mikko Keskinen

10. 2022 będzie 50. rocznicą powstania Tamtron. Jakie są twoje przemyślenia na rocznicę?

Nasz rok jubileuszowy to bardzo pozytywna sprawa, zwłaszcza po udanym poprzednim roku.

Nasze oczy są mocno skierowane w przyszłość i posuwają się naprzód, ale rocznica jest również okazją do zatrzymania się i spojrzenia na to, skąd Tamtron pochodzi.

W miarę upływu roku z pewnością będziemy celebrować osiągnięcia minionych dziesięcioleci wśród naszych pracowników, klientów i partnerów.

11. Kogo przedstawisz w kolejnym wywiadzie i czyje pomysły chcesz usłyszeć?

Chciałabym oddać głos do Jaroslava Hronka, wieloletniego prezesa Czech w naszym kraju, który po kilkudziesięciu latach pracy odszedł ze stanowiska prezesa na przełomie roku. Będzie nadal wspierał nas swoją wiedzę specjalistyczną, aby popychać Tamtron do przodu w zakresie technologii i rozwoju produktów. Z niecierpliwością czekam na jego spostrzeżenia i historie o Tamtron.